Iščašenje (Luxatio)

Iščašenje je skup povreda jednog zgloba pri čemu dolazi do rascepa kapsule, prekida ligamenata, kao i do dislokacije zglobnih površina pod uticajem spoljne sile.


Uzrok nastanka

Prema etiološkom faktoru luksacije mogu biti traumatske, recidivantne, habitualne i kongenitalne.


Klinička slika

Prema stepenu dislokacije luksacije se dele na kompletne (potpune) i inkompletne (nepotpune). U kliničkoj slici je prisutan deformitet, otok i bol u predelu povređenog zgloba. Pokreti u zglobu su bolni i ograničeni. Moguća je pojava hematoma na koži iznad zgloba.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimcima.


Lečenje

Najbolji način lečenja jeste rana i atraumatska repozicija. Akt repozicije je specifičan za svaki zglob posebno i zavisi od mehanizma nastanka luksacije, vrste luksacije i vremena proteklog od momenta luksacije. Zajednički princip za terapiju svih luksacija je dobra relaksacija muskulature pre akta repozicije, obazriv atraumatski rad tokom akta repozicije, imobilizacija reponiranog zgloba u fiziološkom položaju i rana primena fizikalne terapije i rehabilitacije. Operativna repozicija je indikovana kod otvoebih luksacija, luksacionih preloma, zastarelih i nelečenih luksacija, i kod habitualne luksacije.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Goran Milosavljević 27.07.2022

    Poštovani !2. aprila 2022. godine sam zadobio povredu opisanu šifrom 42.2 (fraktura proksimalnog humerusa sa luksacijom). Naime, humerus je dijagonalno pukao u predelu hirurškog vrata, a glava humerusa je pukla uzdužno i jedna polovina humerusa se zarotirala. Obavljen je hirurški zahvat i operacija je uspešno izvršena. snimci pokazuju dobro zarastanje. No, ono što je moje pitanje odnosi se na prisustvo metala u kosti, jer prema rečima mojih terapeuta, metal najčešće predstavlja faktor ometanja pokreta ramenog poluzgloba (u mom humerusu je dvanaest igala i pločica). Voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome da li bi bilo poželjno da nakon uspešne rehabilitacije (u roku od npr. godinu dana) zatražim uklanjanje metala iz ramene kosti? Želim da napomenem da je operacija bila veoma složena jer su igle morale biti plasirane kako sa prednje i lateralne strane tako i sa zadnje (leđne) strane kosti, što predstavlja veoma složen i osetljiv hirurški postupak. Iz svega navedenog, a nadam se da sam bio iscrpan u opisu, voleo bih da me posavetujete u vezi sa postavljenim pitanjem. Nadam se da ćete mi odgovoriti. Hvala unapred.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde