Iščašenje (Luxatio)


Iščašenje je skup povreda jednog zgloba pri čemu dolazi do rascepa kapsule, prekida ligamenata, kao i do dislokacije zglobnih površina pod uticajem spoljne sile.


Uzrok nastanka

Prema etiološkom faktoru luksacije mogu biti traumatske, recidivantne, habitualne i kongenitalne.


Klinička slika

Prema stepenu dislokacije luksacije se dele na kompletne (potpune) i inkompletne (nepotpune). U kliničkoj slici je prisutan deformitet, otok i bol u predelu povređenog zgloba. Pokreti u zglobu su bolni i ograničeni. Moguća je pojava hematoma na koži iznad zgloba.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimcima.


Lečenje

Najbolji način lečenja jeste rana i atraumatska repozicija. Akt repozicije je specifičan za svaki zglob posebno i zavisi od mehanizma nastanka luksacije, vrste luksacije i vremena proteklog od momenta luksacije. Zajednički princip za terapiju svih luksacija je dobra relaksacija muskulature pre akta repozicije, obazriv atraumatski rad tokom akta repozicije, imobilizacija reponiranog zgloba u fiziološkom položaju i rana primena fizikalne terapije i rehabilitacije. Operativna repozicija je indikovana kod otvoebih luksacija, luksacionih preloma, zastarelih i nelečenih luksacija, i kod habitualne luksacije.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde