Ass. dr sci. med. Petar Vukićević

Specijalista opšte hirurgije i kardiohirurgije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Dr Petar Vukićević je specijalista opšte i kardiohirurgije. Bavi se rekonstrukcijom mitralnih zalistaka, hirurgijom torakalne aorte i urodjenim srčanim manama.

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

Dr Petar Vukićević je specijalista opšte hirurgije sa subspecijalizacijom iz kardiologije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Stručno se usavršavao u Univerzitetskoj bolnici u Ženevi (Švajcarska), kao i na Univerzitetskoj klinici u Štutgartu (Nemačka) i Konkuk Univerzitetu u Seulu (Južna Koreja).

Najveći deo radnog iskustva iz oblasti kardiovaskularne hirurgije je stekao radeći na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. Danas radi kao kardiohirurg na Klinici za kardiohirurgiju Vojnomedicinske Akademije (VMA).

Autor je i koautor naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, kao i četiri poglavlja u udžbeniku Kardiologija. Asistent je na katedri hirurgije na Medicinskom fakultetu VMA.

Dr Vukićević obavlja preglede na engleskom jeziku.

Posebna sfera interesovanja:

•    Rekonstrukcije mitralne valvule

•    Bypass hirurgija i arterijski graftovi u revaskularizaciji srca

•    Off-pump revaskularizacija srca - Revaskularizacija miokarda na kucajućem srcu

•    Hirugija disekcija i aneurizmi ushodne aorte i luka aorte

•    Valve sparing procedure - rekonstrukcijae aortnog korena i aortnog zaliska

•    Hirurgija urodjenih srčanih mana kod odraslih

•    Circulatory Assistance ( Intraaortic baloon-pump, LVAD, Berlin Heart )

•    Transplantacije srca

Obrazovanje:

od 2000

Osnovne studije.

od 2006

Specijalistički ispit iz opšte hirurgije.

od 2010

Subspecijalizacija iz kardiohirurgije.

od 2010

Magistar medicinskih nauka, magistarska teza: „Carpentier rigidni ring ili biodegradabilni fleksibilni ring u hirurškom lečenju mitralne valvule".

od 2012

Doktorat iz oblasti kardiohirurgije, doktorska teza: "Oksidativni stres kod revaskularizacije miokarda na mašini za vantelesnu cirkulaciju i kod revaskularizacije miokarda na kucajućem srcu u koronarnih bolesnika".

Radno iskustvo:

Bel Medic od 2018

Zaposlen.

Vojno-Medicinska Akademija, Beograd, Klinika za kardiohirurgiju od 2010

Zaposlen.

Klinički centar Srbije, Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti od 2003

Zaposlen.

Klinika za pedijatrijsku kardiohirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Beograd od 2000

Zaposlen.

Publikacija:

Knjiga "Kardiologija", treće izdanje, urednici: Akademik Miodrag Ostojić, Akademik Vladimir Kanjuh, Doc.Dr. Branko Beleslin od 2011

Autor četiri poglavlja.

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Ass. dr sci. med. Petar Vukićević