Spec. dr me Petar Vukićević

Specijalista opšte hirurgije i kardiohirurg

 Petar Vukićević

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Dr Vukićević je specijalista opšte hirurgije sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Stručno se usavršavao u Univerzitetskoj bolnici u Ženevi (Švajcarska), kao i na Univerzitetskoj klinici u Štutgartu (Nemačka) i Konkuk Univerzitetu u Seulu (Južna Koreja).

Najveći deo radnog iskustva iz oblasti kardiovaskularne hirurgije je stekao radeći na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. Danas radi kao kardiohirurg na Klinici za kardiohirurgiju Vojnomedicinske Akademije (VMA).

U Opštoj bolnici Aurora njegov posao obuhvata:

operacije proširenih vena

punkcije i drenaže srčane maramice kod preteće tamponade srca

punkcije i drenaže grudnog koša

ekspertsko mišljenje kod kardioloških i kardiovaskularnih dijagnoza

opšti hirurški pregledi sa predlogom za dalju dijagnostiku

Autor je i koautor naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, kao i četiri poglavlja u udžbeniku Kardiologija. Asistent je na katedri hirurgije na Medicinskom fakultetu VMA.

Dr Vukićević obavlja preglede na engleskom jeziku.

Veliki je kolekcionar muzike. Aktivno prati košarku, džudo i američki fudbal.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    2011. - Zaposlen na Klinici za kardiohirurgiju, Vojno-Medicinska Akademija, Beograd, Srbija

•    2003. - Klinika za vaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije

•    2001. - Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klnički centar Srbije. Asistirao i operisao bolesnike - od najjednostavnijih do najkompleksnijih operacija na srcu. Posebna interesovanja su bila vezana za bajpas hirurgiju i rekonstrukcije mitralnog zaliska, hirurgiju torakalne aorte ( „ valve sparing procedure ”, rekonstrukcije luka aorte kod akutnih i hroničnih disekcija i aneurizmi korena i luka aorte, restorativna hirurgija leve komore ( Dorrova procedura i modifikacije ) i urodjene srčane mane kod odraslih.

•    2000. - Klinika za pedijatrijsku kardiohirurgiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Beograd (Doc. Dr. Mila Stajević)

Obrazovanje:

•  2012 - Upisao doktorat iz oblasti kardiohirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beograd. Prijavljena doktorska teza: Oksidativni stres kod revaskularizacije miokarda na mašini za vantelesnu cirkulaciju i kod revaskularizacije miokarda na kucajućem srcu u koronarnih bolesnika

•  2010 Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Magistarska teza: „Carpentier rigidni ring ili biodegradabilni fleksibilni ring u hirurškom lečenju mitralne valvule

•  2010. Subspecijalizacija iz kardiohirurgije- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za kardiohirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije.

•  2006. Specijalizacija iz opšte hirurgije- Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Srbije

•  2000. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Diploma medicinskog fakulteta

Publikacije:

•    Koautor u stručnim radovima iz oblasti kardiovaskularne medicine

•    2011 - Autor četiri poglavlja u knjizi: Kardiologija. Treće izdanje. Urednici: Akademik Miodrag Ostojić, Akademik Vladimir Kanjuh, Doc.Dr. Branko Beleslin

Stručne aktivnosti:

•    2012. Department of Cardiothoracic Surgery, Konkuk University Hospital, Seoul, South Korea ( Prof. Meong Gun Song )

•    2010. Klinika za kardiohirugiju, Privatni Kliničko-bolnički centar „Beogradski”, Beograd, Srbija

•    2008. Department for Cardiac Surgery, University Hospital of Stuttgart, Germany; Sana Herzchirurgie Stuttgart ( Prof. Wolfgang Hemmer )

•    2009. Division of Cardiovascular Surgery, University Hospitals of Geneva (Prof. Afksendyios Kalangos), Switzerland; Hôpitaux Universitaires de Geneve, Service de chiurgie cardio-vasculaire, Swiss

Posebna sfera interesovanja:

•    Rekonstrukcije mitralne valvule

•    Bypass hirurgija i arterijski graftovi u revaskularizaciji srca

•    Off-pump revaskularizacija srca - Revaskularizacija miokarda na kucajućem srcu

•    Hirugija disekcija i aneurizmi ushodne aorte i luka aorte

•    Valve sparing procedure - rekonstrukcijae aortnog korena i aortnog zaliska

•    Hirurgija urodjenih srčanih mana kod odraslih

•    Circulatory Assistance ( Intraaortic baloon-pump, LVAD, Berlin Heart )

•    Transplantacije srca
Zakažite pregled kod Spec. dr me Petar Vukićević