Dr sci. med. Nikola Slijepčević

Specijalista opšte hirurgije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Dr sci. med. Nikola Slijepčević je specijalista opšte hirurgije. U oblasti endokrine hirurgije usavršavao se u Londonu i San Francisku.

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O doktoru

Dr sci. med. Nikola Slijepčević je specijalista opšte hirurgije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. U oblasti endokrine hirurgije usavršavao se u Londonu i San Francisku. 

Preko 15 godina zaposlen je u Centru za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Od 2006. do 2010. godine radio je na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao je zvanje doktora medicinskih nauka sa doktoratom na temu mikrokarcinoma štitaste žlezde. Na istom fakultetu je i klinički asistent za predmet opšta hirurgija sa anesteziologijom i sekretar katedre endokrine hirurgije.

U svakodnevnoj praksi obavlja:

  • Preglede iz oblasti endokrine hirurgije (štitna žlezda, paraštitna žlezda)
  • Biopsiju štitne žlezde
  • Hirurško lečenje bolesti štitne i paraštitnih žlezda 

Autor je ili koautor brojnih poglavlja u udžbenicima. Objavio je i preko 80 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, a rezultate svojih istraživanja prezentovao je na skupovima u zemlji i inostranstvu. 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Specijalizacija iz opšte hirurgije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doktorska disertacija na temu mikrokarcinoma štitaste žlezde.

Radno iskustvo:

Centar za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od 2003

Hirurg.

Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije. od 2006 do 2010

Zaposlen.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Dr sci. med. Nikola Slijepčević