Spec. dr me Nikola Slijepčević

Specijalista opšte hirurgije

 Nikola Slijepčević

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Dr sci. med. Nikola Slijepčević je specijalista je opšte hirurgije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Usavršavao se iz oblasti endokrine hirurgije u Londonu i San Francisku.

Od 2003. godine do danas radi u Centru za endokrinu hirugiju, Kliničkog Centra Srbije, osim u periodu od 2006 do 2010. godine kada je radio na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Kliničkog Centra Srbije.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

Preglede iz oblasti endokrine hirurgije (štitna žlezda, paraštitna žlezda)

Biopsiju štitne žlezde

Hirurško lečenje bolesti štitne žlezde

Hirurško lečenje bolesti paraštitnih žlezda

Klinički je asistent za predmet opšta hirurgija sa anesteziologijom i sekretar katedre endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Beogradu.

Kao autor ili koautor objavio je preko 80 naučnih radova publikovanih u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u udžbenicima. Član je domaćih i svetskih stručnih udruženja, a rezultate svojih istraživanja prezentovao je na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Doktorirao je na mikrokarcinomu štitaste žlezde na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dr Slijepčević obavlja preglede na engleskom jeziku (koji mu je i maternji jezik), a služi se i francuskim.

Dr Slijepčević u slobodno vreme voli da putuje, a pasionirani je kolekcionar muzike.




Zakažite pregled kod Spec. dr me Nikola Slijepčević