Mr sci. med. dr Marta Velinović

Specijalista pneumoftiziologije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Marta Velinović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O doktoru

Dr Marta Velinović je specijalista pneumoftiziologije. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa onkološkim pacijentima.

Specijalizovana za rad sa pacijentima sa karcinomom bronha.

Član je tima za suportivnu terapiju i lečenje neželjenih efekata hemioterapije.

Autor i koautor mnogobrojnih radova iz oblasti onkološke pulmologije.
Učestvuje kao predavač u nizu akreditovanih predavanja.
Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1996

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1997 do 2002

Specijalizacija iz pneumoftiziologije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2010

Magisterijum na temu: Prognostički faktori značajni za dugogodišnje preživljavanje kod hirurški lečenih pacijenata sa karcioidom bronha.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2017

Doktorat na temu: Određivanje genetičkih i proteinskih biomarkera u pacijenata sa karcinoidom bronha.

Radno iskustvo:

Institut za plućne bolesti i tuberkulozu od 1997 do 2002

Lekar volonter.

Klinika za pulmologiju Kliničkog Centra Srbije od 2002

Specijalista pneumoftiziolog.

Članstvo:

Respiratorno udruženje Srbije

Član.

Evropsko respiratorno udruženje

Član.

Association of Clinical Research Professionals

Član.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Mr sci. med. dr Marta Velinović