Spec. dr me Marina Vasić Prelić

Specijalista interne medicine

 Marina Vasić Prelić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Dr Vasić Prelić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Specijalista je interne medicine. Poseduje 13 godina kliničkog iskustva iz oblasti interne medicine.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

fizičke preglede pacijenata

interpretiranje EKG zapisa i rezultata spirometrije

transtorakalne ultrazvučne preglede srca, ultrazvuk štitne žlezde i abdomena

interpretiranje 24-satnog holter monitoringa EKG-a, kao i holter monitoringa krvnog pritiska

propisivanje oralne antikoagulantne terapije pacijentima i praćenje njene efikasnosti, primena novih aktikoagulantnih lekova

ultrazvuk vođenja abdominalne punkcije

Dr Vasić Prelić aktivno učestvuje na domaćim i stranim kongresima i stručnim sastancima i kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju.

Obavlja preglede na engleskom jeziku.
Zakažite pregled kod Spec. dr me Marina Vasić Prelić