Prof. dr Marina Atanasković Marković

Specijalista dečje alergologije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O doktoru

Prof. Dr Marina Atanasković Marković je specijalista dečje alergologije iz Beograda. 

Pregledi koje obavlja u svadnevnoj praksi:

  • Pregledi i ispitivanje na alergije

Uža specijalnost i polje posebnog interesovanja - medikamentozna i nutritivna alergija.

Zaposlena je kao Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije.

Užu specijalizaciju na Evropskoj akademiji za alergologiju i kliničku imunologiju “Education and Training Committee-Pediatric Allergology and the Section on Pediatrics of the Europen Academy of Allergy and Clinical Immunology” završila je 2007. god. i time je stekla stručni naziv Evropski pedijatar alergolog. 

Kontinuirano se usavršava u svojoj praksi učešćima na kongresima, seminarima, simpozijumima i letnjim školama.

Član je mnogih domaćih i stranih lekarskih udruženja, autor i koautor velikog broja naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti.


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1987 do 1993

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1996

Odbranila je magistarsku tezu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1997

Specijalistički ispit iz pedijatrije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2001

Odbranila je doktorsku disertaciju.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2002

Specijaliste iz alergologije.

Radno iskustvo:

Univerzitetska dečja klinika u Beogradu od 1994

Lekar specijalista.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2005

Naučni saradnik za oblast pedijatrija-alergologija.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2007

Saradnik – asistent za užu naučmu oblast Pedijatra.

Medilek Tim

Lekar specijalista.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo

Član.

UAKIS (udruženje alergologa i kliničkih imunologa Srbije)

Član.

EAACI (European Academy of Allergology and Clinical Immunology)

Član.

BSACI (British Society for Allergy & Clinical Immunology)

Član.

ACAAI (American collage of allergy, asthma and immunology)

Član.

WAO (World Allergy Organisation)

Član.

ENDA (European Network for Drug Allergy)

Član.

WONDA (World Network for Drug Allergy)

Član.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Prof. dr Marina Atanasković Marković