Dr Maja Stanković

Lekar opšte prakse

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Maja Stanković

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O doktoru

Dr Stanković je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2015. godine.

Trenutno obavlja specijalističke studije iz interne medicine u Kliničkom centru Srbije.

Radno iskustvo sticala je na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

-sve vrste pregleda iz opšte medicine

- tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze

-utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku

- savete i preporuke za dalju terapiju

- ultrazvučne preglede abdomena i male karlice

- ultrazvučne preglede štitne žlezde i mekih tkiva vrata

- tumačenje klasičnih radiografskih nalaza grudnog koša i abdomena

- zbrinjavanje pacijenata u hitnim slučajevima

Autor je i koautor više naučnih radova iz oblasti kardiologije objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Redovni je učesnik domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti kardiologije.

U slobodno vreme se bavi slikarstvom.

Obavlja preglede na engleskom i nemačkom jeziku. Služi se španskim jezikom.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Dr Maja Stanković