Psiholog Lidija Ristić

Diplomirani psiholog, psihoterapeut kognitivno-bihejvioralne orijentacije u superviziji

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O doktoru

Lidija Ristić je diplomirani psiholog, psihoterapeut kognitivno-bihejvioralne orijentacije u superviziji (SRABCT – Srpska asocijacija bihejvioralno-kognitivnih terapeuta).

Cilj u radu sa klijentom je da nauči nove veštine kako bi se lakše hvatao u koštac sa problemima i kako bi bio funkcionalniji i efikasniji u ostvarivanju sopstvenih životnih ciljeva. Terapija se završava kada klijent nauči kako da sam sebi bude psihoterapeut.

Koristi tehnike kognitivno-bihejvioalne psihoterapije, koja je relativno kratkotrajna i efikasna kod raznih psiholoških problema, kao što su depresija, anksioznost, bes, partnerski problemi, strahovi, fobije, panični napadi, opsesivno-kompulsivni poremećaj, poremećji ishrane, seksualne disfunkcije, zavisnost... Terapija je usmerena na to kako razmišljamo, kako se ponašamo i kako komuniciramo danas (neki drugi terapijski pravci su više usmereni na ranija iskustva iz detinjstva). Sam proces rada se zasniva na saradnji sa klijentom i aktivnom učešću klijenta u postavljanju ciljeva tretmana, planiranju seansi i praktikovanju tehnika.

Pored individualnog rada, usmerena sam i na grupni rad u vidu radionica i treninga, a naročito sam posvećena temama koje se odnose na veštinu komunikacije (asertivnost).

Autor sam i realizator seminara „Veština vladanja sobom – asertivna komunikacija“ akreditovanog od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i „Kognitivno-bihejvioralna terapija bola“, koji je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije. Imam sa višegodišnje iskustvo kao trener za trenere iz oblasti asertivne komunikacije i član sam redakcije časopisa Psihologija danas.

Obrazovanje:

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Osnovne i master studije.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:

Postavite pitanje