Prim. dr sci. med. Gordana Bogdanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Prim. dr sci. med. Gordana Bogdanović, Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

Raspored rada doktora

Postavite pitanje