Mr sci. med. dr Goran Đuričić

Specijalista radiologije

 Goran Đuričić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

O lekaru

Kratka biografija:

Rođen u Beogradu 1975. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2001. godine. Na odeljenju radiologije Dijagnostičkog centra Univerzitetske dečje klinike je zaposlen od 2002. godine. Specijalistički ispit iz radiologije položio je 2009. godine sa ocenom odličan. Magistarsku tezu iz oblasti radiologije pod nazivom „Učestalost i karakteristike radioloških znakova koštanih promena nastalih usled fizičkog nasilja nad decom ” odbranio je 2010. godine.
Bavi se radiografskom i imaging dijagnostikom svih oboljenja pedijatriske populacije, kao i sportskih povreda adolescenata i muskulo-skeletne patologije odraslih.

Oblast delatnosti (interesovanja):

Pedijatriska radiološka dijagnostika, dijagnostika patoloških promena mišića i koštano-zglobnog sistema, MRI sportskih povreda.

Objavljeni radovi (publikacije):

G. Đuričić, Ž. Smoljanić, S. Nedović, B. Vučinić, R. Brdar, D. Abramović, S. Dučić. Osnovne karakteristike MRI dijagnostike dečije ortopedske patologije i njena korelacija sa intraoperativnim nalazom prikazana kroz deset odabranih pacijenata.Prvi kongres dečjih hirurga Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, April 2010.

Acute patellar dislocation in adolescents: operative versus nonoperative treatment. ilan Apostolovic, Boris Vukomanovic,Nemanja Slavkovic, Vladimir Vuckovic, Miodrag Vukcevic, Goran Djuricic, Nikola Kocev International Orthopaedics (SICOT) (2011) 35:1483-1487 DOI 10.1007/s00264-011-1265-z.

Intestinal obstruction in newborns-a prompt way to diagnose. Bojan Vucinic, Goran Djuricic, Zeljko Smoljanic International Congress of Pediatric Radiology May 28th-31st 2011, London, UK.PGI-19.

Secondary intussusception in children: US diagnosis in five patients. Bojan Vucinic, Zeljko Smoljanic, Goran Djuricic. International Congress of Pediatric Radiology May 28th-31st 2011, London, UK. PGI-28.

133: Omentum torsion in children; diagnosis and follow-up. Bojan Vucinic, Goran Djuricic, Marija Mandic University Children’s Hospital, Belgrade (Serbia) 49th Annual Meeting of the ESPR Athen 2012.

268: US presentation and evaluation of the undescended testis in children. Bojan Vucinic, Goran Djuricic, Marija Mandic University Children’s Hospital, Belgrade (Serbia) 49th Annual Meeting of the ESPR Athen 2012.

222: Post traumatic bone bruise displayed at MR imaging of adolescents’ knee. Goran Djuricic1, Bojan Vucinic1, Milan Apostolovic2, Bojan Bukva1, Djordje Alempijevic2. 1University Children’s Hospital, Belgrade; 2University of Belgrade (Serbia) 49th Annual Meeting of the ESPR Athen 2012.

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. European Society of Radiology (ESR)
2. European Society of Pediatric Radiology (ESPR)
3. Radiološka sekcija SLD

Naučno-istraživačka delatnost:

Radiografska, UZ, KT i MR dijagnostika oboljenja mišića i koštano-zglobnog sistema, MR dijagnostika sportskih povreda, forenzički aspekt koštanih povreda udruženih sa fizičkim nasiljem nad decom.
Zakažite pregled kod Mr sci. med. dr Goran Đuričić