Spec. dr med. Goran Đuričić

Specijalista radiologije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Dr Goran Đuričić je specijalista radiologije zaposlen na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova u Beogradu.

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O doktoru

Dr Goran Đuričić je specijalista radiologije zaposlen na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova.

Oblasti njegovog interesovanja su:

  • Pedijatriska radiološka dijagnostika
  • Dijagnostika patoloških promena mišića
  • MRI sportskih povreda
  • Koštano-zglobni sistem

Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti: Radiografska, UZ, KT i MR dijagnostika oboljenja mišića i koštano-zglobnog sistema, MR dijagnostika sportskih povreda, forenzički aspekt koštanih povreda udruženih sa fizičkim nasiljem nad decom.

Član je brojnih domaćih i stranih udruženja alergologa i kliničkih imunologa. Autor velikog broja publikacija.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2001

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2009

Specijalistički ispit iz radiologije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2010

Magistarska teza iz oblasti radiologije pod nazivom "Učestalost i karakteristike radioloških znakova koštanih promena nastalih usled fizičkog nasilja nad decom".

Radno iskustvo:

Odeljenje radiologije Dijagnostičkog centra Univerzitetske dečije klinike od 2002

Specijalista radiologije.

Publikacija:

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Spec. dr med. Goran Đuričić