Doc. dr Dragan Milić

Kardiovaskularni hirurg

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Dr Dragan Milić je Načelnik kardiohirurgije u Nišu i ujedno jedan od najvećih stručnjaka u vaskularnoj hirurgiji. 2010. godine ga je Američko udruženje za vaskularnu hirurgiju proglasilo najboljim vaskularnim hirurgom na prostorima van Sjedinjenih Američkih država.

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

Autor i koautor u 26 radova objavljenih In Extenso pri čemu 5 objavljenih radova ima indeksaciju sa impakt faktorom. Ukupan impakt bod je 8.5 čime je dobio kategorizaciju A2 prema kriterijumima ministartsva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. Objavljeni radovi su do sada više puta citirani u časopisima od međunarodnog značaja.


Radno iskustvo:

Asistent na predmetu Opšta hirurgija sa ratnom hirurgijom, Medicinski fakultetu u Nišu

Direktor Klinike za kardiovaskularnu i transplatacionu hirurgiju, KBC Niš

Publikacija:

Internacionalni časopis "Central European Journal of Medicine",Springer (Nemačka)

Urednik oblasti Vaskularne hirurgije

"Phlebology and Lymphology", Brazil

Član uređivačkog odbora

Članstvo:

Srpsko lekarsko Društvo

Udruženja Flebologa Srbije i Crne Gore

Predsednik komiteta za međunarodnu saradnju i član izvršnog odbora

Udruženja herniologa Srbije i Crne Gore

Internacionalna Unija Flebologa

Evropsko udruženje vaskularnih i endovaskularnih hirurga

Američko udruženje flebologa

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakažite pregled kod Doc. dr Dragan Milić