Kongenitalne malformacije oka

Kolobom očnog kapka je nedostatak tkiva kapka, obično trouglastog oblika, čija je osnova okrenuta prema rubu kapka. Na mestu koloboma očna jabučica ostaje bez zaštite koju joj pružaju kapci. Kolobom kapka nastaje kao urođena anomalija ili posle povrede kapka.

Lečenje je operativno.

Epicanthus je kongenitalna anomalija koja se pojavljuje obostrano u vidu uspravnih kožnih nabora koji pokrivaju unutrašnje uglove otvora kapaka. U toku razvoja ovi nabori mogu spontano da se izgube. Epikantus je nekad udružen sa urođenom ptozom (spuštenost gornjeg kapka).

Lečenje je hirurško.

Blepharophimosis predstavlja stanje pri kojem je otvor kapaka vodoravno skraćen. Javlja se kao urođena anomalija ili nastaje usled toga što se preko spoljašnjeg ugla otvora kapaka navukla koža, koja je obično izgubila svoju elastičnokt.
Lečenje je hirurško.

Ptoza očnog kapka je spuštenost gornjeg kapka, jer je aktivno podizanje kapka u većoj ili manjoj meri oslabljeno. Urođena ptoza nastaje usled hipoplazije podizača gornjeg kapka ili vlakana okulomotornog nerva koji inerviše ovaj mišić. Nasleđuje se dominantno. Zahvaćena su češće oba oka. Otvor kapaka je sužen. Kožni nabor na gornjoj ivici tarzusa je zbrisan. Rub gornjeg kapka pokriva delimično i predeo zenice. Bolesnici se trude da oslobode predeo zenice i donekle podignu kapak pomoću kontrakcija čeonog mišića, zato im je čelo naborano a glavu zabacuju.

Lečenje je operativno.

Kolobom dužice predstavlja nedostatak dužice koji se po pravilu nalazi dole i nazalno. Ovaj defekt se postepeno sužava ukoliko se ide ka korenu dužice, tako da zenica usled toga ima kruškast oblik. Pored toga, ovaj, urođeni kolobom obično ne dopire sasvim do korena dužice. Međutim, operativni kolobom se nalazi većinom u meridijanu na 12 časova, mada može da bude i na ma bilo kom drugom delu dužice, on se obično proteže i na sam koren dužice, njegovi kraci grade sa pupilarnom ivicom prav ugao i u tome delu ne postoje vlakna sfinktera mišića.

Kolobom sudovnjače vidi se pri oftalmoskopiranju kao beličsta zona, lučnog oblika, čija je baza okrenuta ka periferiji naniže, dok je vrh okrenut ka papili očnog živca, do koje nekad i dopire. Granice su nekada lako pigmentovane. Boja je beličasta jer prosijava sklera, a u predelu koloboma mogu da se vide retki krvni sudovi koji potiču bilo od okolnih delova sudovnjače ili od retine, koja je u tom delu atrofična. Kolobomi dužice i sudovnjače mogu da se jave samostalno ili udruženo. Uz njih može da postoji kolobom papile očnog živca. Pojava koloboma je posledica nepotpunog zatvaranja fetalne pukotine koja se javlja u toku razvoja sekundarnog očnog mehura.

Lečenje koloboma dužice i sudovnjače je nemoguće.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde