Hiperkinetička disfonija u dece

U formiranju glasa u najranije doba života važnu ulogu igra porodica. Roditelji, preopterećeni poslom, ne obraćaju dovoljno pažnju na  glas deteta.

Uzrok nastanka

U dečijim vrtićima deca u igri, bez kontrole viču i tako naprežu svoj vokalni aparat. U osnovnim školama glasovni napori se povećavaju, ali se ne poboljšava i kontrola. Sve ovo ima za posledicu hiperkineziju usled neadekvatne upotrebe fonacijskog aparata.

Klinička slika

Javljaju se funkcijski poremećaji glasa -  disfonija (promuklost), koji vremenom dovode do organskih posledica. Treba napomenuti da se ovi poremećaji javljaju češće u dece s neuropatskom konstitucijom. Oštećenja glasa su tim značajnija, jer mogu uticati na kasniju profesijsku orijentaciju (izbor zanimanja).

Lečenje

Lečenje se sastoji u prevenciji poremećaja, odnosno u uspostavljanju dobrih fonacijskih automatizama, a ukoliko su ovi poremećeni treba izvršiti njihovu readaptaciju putem fonijatrijske rehabilitaciije. Takođe treba izvršiti rehabilitaciju celokupne ličnosti deteta uz pomoć roditelja i okoline.Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde