Statini

Aterosklerotska vaskularna bolest je vodeći uzrok smrti u svetu i odgovorna je za više od trećine svih smrti na godišnjem nivou. Dislipidemija je najčešći i možda najvažniji faktor rizika za nastanak ateroskleroze koji je promenjljiv zahvaljujući pre svega savremenom lečenju uz pomoć lekova koji pripadaju zajedničkoj grupi statina.Velike studije su jasno pokazale popravljanje prognoze kardiovaskularnih bolesnika intenzivnom redukcijom LDL holesterola (tzv. lošeg holesterola). Poznata je činjenica da svaka redukcija LDL holesterola za 1mg/dL redukuje relativni rizik od koronarne bolesti srca za 1%. Međutim uprkos jasnoj koristi od redukcije LDL holesterola, samo 20% odraslih osoba postiže adekvatnu redukciju svog holesterola shodno važećim nacionalnim vodičima. To je razlog što se svake godine izgube stotine hiljada života zbog neadekvatne primene propisanih mera za redukciju rizika od koronarne bolesti srca.

Statini

Statini su lekovi izbora za lečenje dislipidemija i popravljanje kardiovaskularne prognoze: smanjuju LDL holesterol (tzv loš holesterol) za 18-55%, redukuju broj malih, gustih, aterogenih partikula, povećavaju HDL holesterol (tzv. dobar holesterol) za 5-15%, smanjuju trigliceride za 7-30%. Sa smanjenjem LDL holesterola u direktnoj proporciji se smanjuje i kardiovaskularni rizik. Zato za redukciju LDL holesterola važi činjenica " što niže to bolje" koja ukazuje da samo intenzivna redukcija LDL holesterola može stabilizovati i izazvati regresiju ateroskleroze kod osoba sa već ustanovljenom kardiovaskularnom bolešću. Intenzivna terapija najpotentnijim statinima kao što je atorvastatin u maksimalnoj dozi od 80mg dnevno pokazuje jasnu superiornost u odnosu na standardnu redukciju LDL holesterola sa 40mg pravastatina. Što je bolest akutnija poželjnija je veća redukcija LDL holesterola i intenzivnija statinska terapija bez obzira na početne vrednosti LDL holesterola.

Statini najbezbedniji i najefikasniji lekovi u kardiovaskularnoj prevenciji danas

I pored enormne koristi od statinske terapije manje od 40% bolesnika sa koronarnom bolešću srca se leči statinima, manje od 20% bolesnika postiže ciljne vrednosti LDL holesterola. Polovina bolesnika samostalno prekine statinsku terapiju.Zato je neophodno započeti odgovarajući statin u adekvatnoj dozi i tokom vremena titrirati dozu do postizanja ciljnog nivoa LDL holesterola. Stalno treba imati na umu da su statini najbezbedniji i najefikasniji lekovi u kardiovaskularnoj prevenciji danas.

Njihova popularnost ali i odnos efikasnosti i tolerabilnosti je dostigla vrhunac poslednjih godina pa je Dr. William Roberts, urednik prestižnog kardiološkog časopisa American Journal of Cardiology, izjavio "da su statini za aterosklerozu isto što je bio penicilin za infektivne bolesti”.


prof. dr Miloje Tomašević

Institut za kardiovaskularne bolesti KC Srbije

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Nikola Trifunović 03.02.2020

    Osnovni uzrok nastanka ateroskleroze je anomalijsko magnetno polje iz spoljne sredine. O ovome postoje moji radovi u naučnim žurnalima ako ste zainteresovani javite mi se i poslaću Vam ih.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde