Rečnik trudnoće

Rečnik trudnoće - slovo N

 NU    "nalaz uredan", skraćenica koja se često koristi na lekarskimkim nalazima. 

Pročitajte >>>

Rečnik trudnoće - slovo F

Fallopijeva tuba (jajovod) Deo ženskog polnog organa, cev duga do 15 cm u kojoj se oplođuje jajna ćelija. Fetus Razvojna faza deteta od približno 12. nedelje trudnoće, pa sve do...

Pročitajte >>>

Rečnik trudnoće - slovo E

Edem Oteklina nastala nakupljanjem tečnosti. Elektronsko posmatranje fetusa Neprekidno posmatranje srca fetusa. Embrion Naziv za plod od otprilike 10. dana nakon začeća, pa do 12. nedelje trudnoće. Entonoks Kratkotrajni analgetik...

Pročitajte >>>

Rečnik trudnoće - slovo D

Defekt neuralne cevi Razvojni defekt mozga ili kičmene moždine. Dilatacija Postepeno otvaranje grlića materice tokom porođaja. Dopler Metoda korišćenja ultrazvučnih vibracija za osluškivanje srca fetusa.

Pročitajte >>>

Rečnik trudnoće - slovo C

Carski rezOperativni zahvat kojim se dete rađa kroz tkivo trbuha posle 28. nedelje trudnoće. Naziv je dobio po predanju da je na taj način rođen Gaj Julije Cezar. Cervikalna inkompetencijaOslabljeni...

Pročitajte >>>

Rečnik trudnoće - slovo B

Biopsija tkiva horiona (CVS) Provera eventualnih genetskih poremećaja uzimanjem ćelija tkiva koje okružuje fetus. Blastocista Rana faza razvoja embriona kad on postaje skup ćelija. Braxton - Hicksove kontrakcije Kontrakcije materice...

Pročitajte >>>

Rečnik trudnoće - slovo A

Abortus (pobačaj) Spontani ili indukovani porođaj fetusa pre 28. nedelje trudnoće. Abruptio placentae Oljuštenje dela posteljice od tkiva materice u kasnoj trudnoći, često dovodi do krvarenja. Alfa - fetoprotein (AFP)...

Pročitajte >>>