Autoritarnost i stav prema ravnopravnosti polova

Etjen de la Boesi je 1548 god. napisao delo Rasprava o dobrovoljnom ropstvu. "U slavu slobode, a protiv tiranije", sa lajtmotivom da objasni zašto se obespravljena većina ne pobuni. Tiranija se održava, jer podanici ne vide mogućnost bilo kakve promene i ne preduzimaju ni najmanji korak pro­tiv tiranije; jer tiranin okuplja oko sebe one koji su njemu najsličniji, koji imaju ispod sebe stotine i hiljade onih koji od njih imaju koristi. "Čim neki kralj proglasi sebe tiraninom... sve to što je loše, sav izrod kraljevstva okupi se oko njega i podržava ga kako bi imalo deo ple­na i kako bi svaki i sam bio mali tiranin pod velikim tiraninom".

Psihološka istraživanja autoritarnosti su započela nedugo nakon pojave psihologije kao samostalne nauke. Prema Berklijskoj studiji autoritarna osoba je bazično slaba i zavisna osoba koja žrtvuje svoje kapacitete za istinsko iskustvo sebe i drugih u korist reda i sigurnosti; drugi ljudi figuriraju kao sredstva i dele se na jake i dobre sa jedne i slabe i loše sa druge...". Bit poslušnosti leži u činjenici da čovek sebe počinje shvatati kao oruđe za izvršavanje tuđih želja... Ključ nije u tome šta subjekti rade već za koga rade".

Osnovni cilj ovog istraži­vanja je utvrđivanje povezanosti između autoritarnosti i stava prema ravnopravnosti polova.
Podeli tekst:

Autor Darko Ranđelović

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. Ivana 02.04.2011

    Molim autora teksta da mi da referencu za ceo rad, volela bih da ga pročitam u celini. 


  2. Jelena 20.12.2008

    Tekst je zanimljiv i sadržajan, kao u ostalom i velika većina drugih tekstova objavljenih na ovom sajtu!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde