Grupa Lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog porodične i lične anamneze i određenih stanja koja utiču na zdravlje (Z80-Z99)


 • Šifra
  Naziv
 • Z80
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru
 • Z80.0
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa
 • Z80.1
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
 • Z80.2
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
 • Z80.3
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
 • Z80.4
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
 • Z80.5
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
 • Z80.6
  Porodična anamneza o leukemiji
  Porodična anamneza o leukemiji
 • Z80.7
  Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
  Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
 • Z80.8
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
 • Z80.9
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
 • Z81
  Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
  Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
 • Z81.0
  Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji
  Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji
 • Z81.1
  Porodična anamneza o alkoholizmu
  Porodična anamneza o alkoholizmu
 • Z81.2
  Porodična anamneza o pušenju duvana
  Porodična anamneza o pušenju duvana
 • Z81.3
  Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci
  Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci
 • Z81.4
  Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance
  Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance
 • Z81.8
  Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja
  Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja
 • Z82
  Porodična anamneza o određenim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje izazivaju onesposoblje
  Porodična anamneza o određenim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje izazivaju onesposoblje
 • Z82.0
  Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema
  Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema
 • Z82.1
  Porodična anamneza o slepilu i oštećenju vida
  Porodična anamneza o slepilu i oštećenju vida
 • Z82.2
  Porodična anamneza o gluvoći i oštećenju sluha
  Porodična anamneza o gluvoći i oštećenju sluha
 • Z82.3
  Porodična anamneza o moždanom udaru(šlogu)
  Porodična anamneza o moždanom udaru(šlogu)
 • Z82.4
  Porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema
  Porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema
 • Z82.5
  Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema
  Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema
 • Z82.6
  Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
  Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
 • Z82.7
  Porodična anamneza o urođenim malformacijama ,deformacijama i hromozomskim abnormalnostima
  Porodična anamneza o urođenim malformacijama ,deformacijama i hromozomskim abnormalnostima
 • Z82.8
  Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost
  Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost
 • Z83
  Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima
  Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima
 • Z83.0
  Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV)
  Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV)
 • Z83.1
  Porodična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Porodična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
 • Z83.2
  Porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima koji uključuju por
  Porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima koji uključuju por
 • Z83.3
  Porodična anamneza o šećernoj bolesti
  Porodična anamneza o šećernoj bolesti
 • Z83.4
  Porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma
  Porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma
 • Z83.5
  Porodična anamneza o oboljenjima oka i uva
  Porodična anamneza o oboljenjima oka i uva
 • Z83.6
  Porodična anamneza o bolestima sistema za disanje
  Porodična anamneza o bolestima sistema za disanje
 • Z83.7
  Porodična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema
  Porodična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema
 • Z84
  Porodična anamneza o drugim stanjima
  Porodična anamneza o drugim stanjima
 • Z84.0
  Porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva
  Porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva
 • Z84.1
  Porodična anamneza o oboljenjima bubrega i uretera
  Porodična anamneza o oboljenjima bubrega i uretera
 • Z84.3
  Porodična anamneza o srodnosti po krvi (konsagvinitetu)
  Porodična anamneza o srodnosti po krvi (konsagvinitetu)
 • Z84.8
  Porodična anamneza o drugim označenim stanjima
  Porodična anamneza o drugim označenim stanjima
 • Z85
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru
 • Z85.0
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru organa za varenje
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru organa za varenje
 • Z85.1
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
 • Z85.2
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
 • Z85.3
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
 • Z85.4
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
 • Z85.5
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
 • Z85.6
  Lična anamneza o leukemiji
  Lična anamneza o leukemiji
 • Z85.7
  Lična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
  Lična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
 • Z85.8
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
 • Z85.9
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
 • Z86
  Lična anamneza o određenim drugim bolestima
  Lična anamneza o određenim drugim bolestima
 • Z86.0
  Lična anamneza o drugim tumorima
  Lična anamneza o drugim tumorima
 • Z86.1
  Lična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Lična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
 • Z86.2
  Lična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima kao i poremećaj imunit
  Lična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima kao i poremećaj imunit
 • Z86.3
  Lična anamneza o bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma
  Lična anamneza o bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma
 • Z86.4
  Lična anamneza o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci
  Lična anamneza o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci
 • Z86.5
  Lična anamneza o drugim duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
  Lična anamneza o drugim duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
 • Z86.6
  Lična anamneza o bolestima nervnog sistema i čulnih organa
  Lična anamneza o bolestima nervnog sistema i čulnih organa
 • Z86.7
  Lična anamneza o bolestima sistema krvotoka
  Lična anamneza o bolestima sistema krvotoka
 • Z87
  Lična anamneza o drugim bolestima i stanjima
  Lična anamneza o drugim bolestima i stanjima
 • Z87.0
  Lična anamneza o bolestima sistema za disanje
  Lična anamneza o bolestima sistema za disanje
 • Z87.1
  Lična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema
  Lična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema
 • Z87.2
  Lična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva
  Lična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva
 • Z87.3
  Lična anamneza o bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
  Lična anamneza o bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
 • Z87.4
  Lična anamneza o bolestima polno-mokraćnog sistema
  Lična anamneza o bolestima polno-mokraćnog sistema
 • Z87.5
  Lična anamneza o komplikacijama trudnoće,porođaja i babinja
  Lična anamneza o komplikacijama trudnoće,porođaja i babinja
 • Z87.6
  Lična anamneza o određenim stanjima koja se javljaju u perinatalnom periodu
  Lična anamneza o određenim stanjima koja se javljaju u perinatalnom periodu
 • Z87.7
  Lična anamneza o urođenim malformacijama,deformacijama i hromosomskim nenormalnostima
  Lična anamneza o urođenim malformacijama,deformacijama i hromosomskim nenormalnostima
 • Z87.8
  Lična anamneza o drugim označenim stanjima
  Lična anamneza o drugim označenim stanjima
 • Z88
  Lična anamneza o alergiji na lekove,preparate i biološke supstance
  Lična anamneza o alergiji na lekove,preparate i biološke supstance
 • Z88.0
  Lična anamneza o alergiji na penicilin
  Lična anamneza o alergiji na penicilin
 • Z88.1
  Lična anamneza o alergiji na druge antibiotske supstance
  Lična anamneza o alergiji na druge antibiotske supstance
 • Z88.2
  Lična anamneza o alergiji na sulfonamide
  Lična anamneza o alergiji na sulfonamide
 • Z88.3
  Lična anamneza o alergiji na druge antiinfektivne supstance
  Lična anamneza o alergiji na druge antiinfektivne supstance
 • Z88.4
  Lična anamneza o alergiji na sredstva za anesteziju
  Lična anamneza o alergiji na sredstva za anesteziju
 • Z88.5
  Lična anamneza o alergiji na narkotike
  Lična anamneza o alergiji na narkotike
 • Z88.6
  Lična anamneza o alergiji na analgetike
  Lična anamneza o alergiji na analgetike
 • Z88.7
  Lična anamneza o alergiji na serume i vakcine
  Lična anamneza o alergiji na serume i vakcine
 • Z88.8
  Lična anamneza o alergiji na druge lekove,preparate i biološke supstance
  Lična anamneza o alergiji na druge lekove,preparate i biološke supstance
 • Z88.9
  Lična anamneza o alergiji na neoznačene lekove,preparate i biološke supstance
  Lična anamneza o alergiji na neoznačene lekove,preparate i biološke supstance
 • Z89
  Stečeni nedostatak uda
  Stečeni nedostatak uda
 • Z89.0
  Stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac) jednostrano
  Stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac) jednostrano
 • Z89.1
  Stečeni nedostatak ruke i ručnog zgloba
  Stečeni nedostatak ruke i ručnog zgloba
 • Z89.2
  Stečeni nedostatak ruke iznad ručnog zgloba
  Stečeni nedostatak ruke iznad ručnog zgloba
 • Z89.3
  Stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa)
  Stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa)
 • Z89.4
  Stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba
  Stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba
 • Z89.5
  Stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena
  Stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena
 • Z89.6
  Stečeni nedostatak noge iznad kolena
  Stečeni nedostatak noge iznad kolena
 • Z89.7
  Stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa,izuzev samo prstiju na nozi)
  Stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa,izuzev samo prstiju na nozi)
 • Z89.8
  Stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa)
  Stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa)
 • Z89.9
  Stečeni nedostatak uda,neoznačen
  Stečeni nedostatak uda,neoznačen
 • Z90
  Stečeni nedostatak organa
  Stečeni nedostatak organa
 • Z90.0
  Stečeni nedostatak delova glave i vrata
  Stečeni nedostatak delova glave i vrata
 • Z90.1
  Stečeni nedostatak dojke (dojki)
  Stečeni nedostatak dojke (dojki)
 • Z90.2
  Stečeni nedostatak pluća (dela)
  Stečeni nedostatak pluća (dela)
 • Z90.3
  Stečeni nedostatak dela želudca
  Stečeni nedostatak dela želudca
 • Z90.4
  Stečeni nedostatak drugih delova želudačno-crevnog sistema
  Stečeni nedostatak drugih delova želudačno-crevnog sistema
 • Z90.5
  Stečeni nedostatak bubrega
  Stečeni nedostatak bubrega
 • Z90.6
  Stečeni nedostatak drugih delova mokraćnih puteva
  Stečeni nedostatak drugih delova mokraćnih puteva
 • Z90.7
  Stečeni nedostatak polnog (polnih) organa
  Stečeni nedostatak polnog (polnih) organa
 • Z90.8
  Stečeni nedostatak drugih organa
  Stečeni nedostatak drugih organa
 • Z91
  Lična anamneza o faktorima rizika
  Lična anamneza o faktorima rizika
 • Z91.0
  Lična anamneza o alergiji, ne na lekove i biološke supstance
  Lična anamneza o alergiji, ne na lekove i biološke supstance
 • Z91.1
  Lična anamneza o nepridržavanju propisanog medicinskog lečenja i tretmana
  Lična anamneza o nepridržavanju propisanog medicinskog lečenja i tretmana
 • Z91.2
  Lična anamneza o lošoj ličnoj higijeni
  Lična anamneza o lošoj ličnoj higijeni
 • Z91.3
  Lična anamneza o nezdravom rasporedu sna i budnog stanja
  Lična anamneza o nezdravom rasporedu sna i budnog stanja
 • Z91.4
  Lična anamneza o psihološkoj traumi
  Lična anamneza o psihološkoj traumi
 • Z91.5
  Lična anamneza o samopovređivanju
  Lična anamneza o samopovređivanju
 • Z91.6
  Lična anamneza o drugoj fizičkoj traumi
  Lična anamneza o drugoj fizičkoj traumi
 • Z91.8
  Lična anamneza o drugim označenim faktorima rizika
  Lična anamneza o drugim označenim faktorima rizika
 • Z92
  Lična anamneza o medicinskom lečenju
  Lična anamneza o medicinskom lečenju
 • Z92.0
  Lična anamneza o kontracepciji
  Lična anamneza o kontracepciji
 • Z92.1
  Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi antikoagulantnih sredstava
  Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi antikoagulantnih sredstava
 • Z92.2
  Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi drugih lekova
  Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi drugih lekova
 • Z92.3
  Lična anamneza o zračenju
  Lična anamneza o zračenju
 • Z92.4
  Lična anamneza o velikoj operaciji
  Lična anamneza o velikoj operaciji
 • Z92.5
  Lična anamneza o merama rehabilitacije
  Lična anamneza o merama rehabilitacije
 • Z92.8
  Lična anamneza o drugom medicinskom lečenju
  Lična anamneza o drugom medicinskom lečenju
 • Z92.9
  Lična anamneza o medicinskom lečenju,neoznačena
  Lična anamneza o medicinskom lečenju,neoznačena
 • Z93
  Stanje veštačkog (arteficijalnog) otvora
  Stanje veštačkog (arteficijalnog) otvora
 • Z93.0
  Veštači otvor dušnika
  Veštači otvor dušnika
 • Z93.1
  Veštački otvor želudca
  Veštački otvor želudca
 • Z93.2
  Veštački otvor tankog creva
  Veštački otvor tankog creva
 • Z93.3
  Veštački otvor debelog creva
  Veštački otvor debelog creva
 • Z93.4
  Drugi veštački otvori želudačno-crevnog sistema
  Drugi veštački otvori želudačno-crevnog sistema
 • Z93.5
  Veštački otvor mokraćne bešike
  Veštački otvor mokraćne bešike
 • Z93.6
  Drugi veštački otvori mokraćnog sistema
  Drugi veštački otvori mokraćnog sistema
 • Z93.8
  Stanje drugog veštačkog otvora
  Stanje drugog veštačkog otvora
 • Z93.9
  Stanje drugog veštačkog otvora,neoznačeno
  Stanje drugog veštačkog otvora,neoznačeno
 • Z94
  Stanje presađenog organa ili tkiva
  Stanje presađenog organa ili tkiva
 • Z94.0
  Stanje presađenog bubrega
  Stanje presađenog bubrega
 • Z94.1
  Stanje presađenog srca
  Stanje presađenog srca
 • Z94.2
  Stanje presađenih pluća
  Stanje presađenih pluća
 • Z94.3
  Stanje presađenih pluća i srca
  Stanje presađenih pluća i srca
 • Z94.4
  Stanje presađene jetre
  Stanje presađene jetre
 • Z94.5
  Stanje presađene kože
  Stanje presađene kože
 • Z94.6
  Stanje presađene kosti
  Stanje presađene kosti
 • Z94.7
  Stanje presađene rožnjače
  Stanje presađene rožnjače
 • Z94.8
  Stanje drugog presađenog organa ili tkiva
  Stanje drugog presađenog organa ili tkiva
 • Z94.9
  Stanje presađenog organa ili tkiva,neoznačeno
  Stanje presađenog organa ili tkiva,neoznačeno
 • Z95
  Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima
  Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima
 • Z95.0
  Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker)
  Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker)
 • Z95.1
  Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)
  Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)
 • Z95.2
  Prisustvo veštačkog zaliska srca
  Prisustvo veštačkog zaliska srca
 • Z95.3
  Prisustvo heterologog zaliska srca
  Prisustvo heterologog zaliska srca
 • Z95.4
  Prisustvo druge zamene zaliska srca
  Prisustvo druge zamene zaliska srca
 • Z95.5
  Prisustvo implantata i grafta na koronarnim sudovima (koronarna angioplastika)
  Prisustvo implantata i grafta na koronarnim sudovima (koronarna angioplastika)
 • Z95.8
  Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova
  Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova
 • Z95.9
  Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima,neoznačeno
  Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima,neoznačeno
 • Z96
  Prisustvo drugog funkcionalnog implantata
  Prisustvo drugog funkcionalnog implantata
 • Z96.0
  Prisustvo mokraćno-polnog implantata
  Prisustvo mokraćno-polnog implantata
 • Z96.1
  Prisustvo sočiva u oku
  Prisustvo sočiva u oku
 • Z96.2
  Prisustvo implantata za poboljšanje sluha
  Prisustvo implantata za poboljšanje sluha
 • Z96.3
  Prisustvo veštačkog grkljana
  Prisustvo veštačkog grkljana
 • Z96.4
  Prisustvo implantata žlezde sa unutrašnjim lučenjem
  Prisustvo implantata žlezde sa unutrašnjim lučenjem
 • Z96.5
  Prisustvo implantata korena zuba i donje vilice
  Prisustvo implantata korena zuba i donje vilice
 • Z96.6
  Prisustvo veštački ugrađenog zgloba
  Prisustvo veštački ugrađenog zgloba
 • Z96.7
  Prisustvo implantata druge kosti i tetive
  Prisustvo implantata druge kosti i tetive
 • Z96.8
  Prisustvo drugog označenog funkcionalnog implantata
  Prisustvo drugog označenog funkcionalnog implantata
 • Z96.9
  Prisustvo funkcionalnog implantata,neoznačeno
  Prisustvo funkcionalnog implantata,neoznačeno
 • Z97
  Prisustvo drugih naprava
  Prisustvo drugih naprava
 • Z97.0
  Prisustvo veštačkog oka
  Prisustvo veštačkog oka
 • Z97.1
  Prisustvo veštačkog uda (potpun) (delimičan)
  Prisustvo veštačkog uda (potpun) (delimičan)
 • Z97.2
  Prisustvo zubne proteze (potpuna) (delimična)
  Prisustvo zubne proteze (potpuna) (delimična)
 • Z97.3
  Prisustvo naočara i kontaktnih sočiva
  Prisustvo naočara i kontaktnih sočiva
 • Z97.4
  Prisustvo spoljašnjeg slušnog pomagala
  Prisustvo spoljašnjeg slušnog pomagala
 • Z97.5
  Prisustvo (unutarmateričnog) kontraceptivnog sredstva
  Prisustvo (unutarmateričnog) kontraceptivnog sredstva
 • Z97.8
  Prisustvo drugih označenih naprava
  Prisustvo drugih označenih naprava
 • Z98
  Druga postoperativna stanja
  Druga postoperativna stanja
 • Z98.0
  Intestinalni bajpas (bypass) i anastomoza
  Intestinalni bajpas (bypass) i anastomoza
 • Z98.1
  Ukočenost zgloba uzrokovana operativnim putem
  Ukočenost zgloba uzrokovana operativnim putem
 • Z98.2
  Prisustvo naprave za drenažu moždano-kičmene tečnosti
  Prisustvo naprave za drenažu moždano-kičmene tečnosti
 • Z98.8
  Druga označena postoperativna stanja
  Druga označena postoperativna stanja
 • Z99
  Zavisnost od pomagala
  Zavisnost od pomagala

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'