Grupa Lica koja traže zdravstvenu službu radi drugih okolnosti (Z70-Z76)


 • Šifra
  Naziv
 • Z70
  Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom,ponašanjem i orijentacijom
  Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom,ponašanjem i orijentacijom
 • Z70.0
  Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu
  Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu
 • Z70.1
  Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata
  Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata
 • Z70.2
  Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom treće osobe
  Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom treće osobe
 • Z70.3
  Konsultovanje u pogledu seksualnog stava,ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana za
  Konsultovanje u pogledu seksualnog stava,ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana za
 • Z70.8
  Drugo savetovanje u pogledu seksa
  Drugo savetovanje u pogledu seksa
 • Z70.9
  Seksualno savetovanje, neoznačeno
  Seksualno savetovanje, neoznačeno
 • Z71
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta
 • Z71.0
  Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe
  Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe
 • Z71.1
  Osoba sa žalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza
  Osoba sa žalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza
 • Z71.2
  Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja
  Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja
 • Z71.3
  Dijetetsko savetovanje i nadzor
  Dijetetsko savetovanje i nadzor
 • Z71.4
  Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola
  Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola
 • Z71.5
  Savetovanje i nadzor zbog narkomanije
  Savetovanje i nadzor zbog narkomanije
 • Z71.6
  Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana
  Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana
 • Z71.7
  Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)
  Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)
 • Z71.8
  Drugo označeno savetovanje
  Drugo označeno savetovanje
 • Z71.9
  Savetovanje, neoznačeno
  Savetovanje, neoznačeno
 • Z72
  Problemi povezani sa načinom života
  Problemi povezani sa načinom života
 • Z72.0
  Upotreba duvana
  Upotreba duvana
 • Z72.2
  Upotreba droga
  Upotreba droga
 • Z72.3
  Odsustvo fizičkog vežbanja
  Odsustvo fizičkog vežbanja
 • Z72.4
  Neodgovarajuća ishrana i navike u ishrani
  Neodgovarajuća ishrana i navike u ishrani
 • Z72.5
  Visoko rizično seksualno ponašanje
  Visoko rizično seksualno ponašanje
 • Z72.6
  Kockanje i klađenje
  Kockanje i klađenje
 • Z72.8
  Drugi problemi povezani sa načinom života
  Drugi problemi povezani sa načinom života
 • Z72.9
  Problem povezan sa načinom života,neoznačen
  Problem povezan sa načinom života,neoznačen
 • Z73
  Problemi u savlađivanju životnih teškoća
  Problemi u savlađivanju životnih teškoća
 • Z73.0
  Iscrpljenost
  Iscrpljenost
 • Z73.1
  Prenaglašenost nekih ličnih karakteristika
  Prenaglašenost nekih ličnih karakteristika
 • Z73.2
  Odsustvo relaksacije i odmora
  Odsustvo relaksacije i odmora
 • Z73.3
  Stres
  Stres
 • Z73.4
  Neodgovarajuća sposobnost socijalnog prilagođavanja
  Neodgovarajuća sposobnost socijalnog prilagođavanja
 • Z73.5
  Konflikti socijalne prirode
  Konflikti socijalne prirode
 • Z73.6
  Ograničene aktivnosti zbog invalidnosti
  Ograničene aktivnosti zbog invalidnosti
 • Z73.8
  Drugi problemi povezani sa savlađivanjem životnih teškoća
  Drugi problemi povezani sa savlađivanjem životnih teškoća
 • Z73.9
  Problem povezan sa savlađivanjem životnih teškoća
  Problem povezan sa savlađivanjem životnih teškoća
 • Z74
  Problemi osoba sa tuđom negom
  Problemi osoba sa tuđom negom
 • Z74.0
  Smanjena pokretljivost
  Smanjena pokretljivost
 • Z74.1
  Potreba za pomoći u ličnoj nezi
  Potreba za pomoći u ličnoj nezi
 • Z74.2
  Potreba za pomoći u kući i nedostajanje drugog člana domaćinstva sposobnog za pružanje nege
  Potreba za pomoći u kući i nedostajanje drugog člana domaćinstva sposobnog za pružanje nege
 • Z74.3
  Potreba za neprekidnim nadzorom
  Potreba za neprekidnim nadzorom
 • Z74.8
  Drugi problemi povezani sa tuđom negom
  Drugi problemi povezani sa tuđom negom
 • Z74.9
  Problem povezan sa tuđom negom,neoznačen
  Problem povezan sa tuđom negom,neoznačen
 • Z75
  Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
  Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
 • Z75.0
  Medicinske usluge nisu dostupne u kući
  Medicinske usluge nisu dostupne u kući
 • Z75.1
  Osoba koja čeka prijem u odgovarajuću ustanovu na drugom mestu
  Osoba koja čeka prijem u odgovarajuću ustanovu na drugom mestu
 • Z75.2
  Drugi period čekanja radi ispitivanja i lečenja
  Drugi period čekanja radi ispitivanja i lečenja
 • Z75.3
  Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova
  Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova
 • Z75.4
  Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoć
  Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoć
 • Z75.5
  Nega preko vikenda
  Nega preko vikenda
 • Z75.8
  Drugi problemi povezani sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
  Drugi problemi povezani sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
 • Z75.9
  Neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
  Neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
 • Z76
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima

Pretraga šifarnika bolesti

'' 'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'' 'Login za lekare'