Grupa Lica sa potencijalnom opasnošću po zdravlje zbog socio-ekonomskih psiho-socioloških okolnosti (Z55-Z65)


 • Šifra
  Naziv
 • Z55
  Problemi sa obrazovanjem i pismenošću
  Problemi sa obrazovanjem i pismenošću
 • Z55.0
  Nepismenost ili nizak nivo pismenosti
  Nepismenost ili nizak nivo pismenosti
 • Z55.1
  Nedostupnost školovanja
  Nedostupnost školovanja
 • Z55.2
  Neuspeh na ispitima
  Neuspeh na ispitima
 • Z55.3
  Neuspeh u školi
  Neuspeh u školi
 • Z55.4
  Neprilagođenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i školskim drugovima
  Neprilagođenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i školskim drugovima
 • Z55.8
  Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću
  Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću
 • Z55.9
  Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću,neoznačeni
  Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću,neoznačeni
 • Z56
  Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba
  Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba
 • Z56.0
  Nezaposlenost,neoznačena
  Nezaposlenost,neoznačena
 • Z56.1
  Promena posla
  Promena posla
 • Z56.2
  Strah od gubitka posla
  Strah od gubitka posla
 • Z56.3
  Stresogeni uslovi rada
  Stresogeni uslovi rada
 • Z56.4
  Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama
  Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama
 • Z56.5
  Neodgovarajući posao
  Neodgovarajući posao
 • Z56.6
  Drugi fizički ili psihički napor povezan sa poslom
  Drugi fizički ili psihički napor povezan sa poslom
 • Z56.7
  Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba
  Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba
 • Z57
  Profesionalna izloženost faktorima rizika
  Profesionalna izloženost faktorima rizika
 • Z57.0
  Profesionalna izloženost buci
  Profesionalna izloženost buci
 • Z57.1
  Profesionalna izloženost radijaciji
  Profesionalna izloženost radijaciji
 • Z57.2
  Profesionalna izloženost prašini
  Profesionalna izloženost prašini
 • Z57.3
  Profesionalna izloženost drugim zagađivačima vazduha
  Profesionalna izloženost drugim zagađivačima vazduha
 • Z57.4
  Profesionalna izloženost toksičkim agensima u poljoprivredi
  Profesionalna izloženost toksičkim agensima u poljoprivredi
 • Z57.5
  Profesionalna izlžoenost toksičkim agensima u drugim granama industrije
  Profesionalna izlžoenost toksičkim agensima u drugim granama industrije
 • Z57.6
  Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama
  Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama
 • Z57.7
  Profesionalna izlžoenost vibraciji
  Profesionalna izlžoenost vibraciji
 • Z57.8
  Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika
  Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika
 • Z57.9
  Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika
  Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika
 • Z58
  Problemi osoba u životnoj sredini
  Problemi osoba u životnoj sredini
 • Z58.0
  Izloženost buci
  Izloženost buci
 • Z58.1
  Izloženost zagađenom vazduhu
  Izloženost zagađenom vazduhu
 • Z58.2
  Izloženost zagađenoj vodi
  Izloženost zagađenoj vodi
 • Z58.3
  Izloženost zagađenom zemljištu
  Izloženost zagađenom zemljištu
 • Z58.4
  Izloženost radijaciji
  Izloženost radijaciji
 • Z58.5
  Izloženost drugom zagađenju
  Izloženost drugom zagađenju
 • Z58.6
  Neodgovarajuće snabdevanje vodom
  Neodgovarajuće snabdevanje vodom
 • Z58.8
  Drugi problemi osoba u životnoj sredini
  Drugi problemi osoba u životnoj sredini
 • Z58.9
  Problem osoba u životnoj sredini,neoznačen
  Problem osoba u životnoj sredini,neoznačen
 • Z59
  Problemi stanovanja i ekonomski problemi
  Problemi stanovanja i ekonomski problemi
 • Z59.0
  Beskućnik
  Beskućnik
 • Z59.1
  Neodgovarajući stambeni uslovi
  Neodgovarajući stambeni uslovi
 • Z59.2
  Neslaganje sa susedima,stanarima i stanodavcima
  Neslaganje sa susedima,stanarima i stanodavcima
 • Z59.3
  Problemi povezani sa stanovanjem u institucijama
  Problemi povezani sa stanovanjem u institucijama
 • Z59.4
  Nedostatak odgovarajuće ishrane
  Nedostatak odgovarajuće ishrane
 • Z59.5
  Krajnje siromaštvo
  Krajnje siromaštvo
 • Z59.6
  Mala primanja
  Mala primanja
 • Z59.7
  Nedovoljno socijalno osiguranje i socijalna zaštita
  Nedovoljno socijalno osiguranje i socijalna zaštita
 • Z59.8
  Drugi problemi stanovanja i ekonomski problemi
  Drugi problemi stanovanja i ekonomski problemi
 • Z59.9
  Problem stanovanja i ekonomski problemi,neoznačeni
  Problem stanovanja i ekonomski problemi,neoznačeni
 • Z60
  Problemi osoba u socijalnoj sredini
  Problemi osoba u socijalnoj sredini
 • Z60.0
  Problemi prilagođavanja životnim cikličnim promenama
  Problemi prilagođavanja životnim cikličnim promenama
 • Z60.1
  Atipična situacija u pogledu roditelja
  Atipična situacija u pogledu roditelja
 • Z60.2
  Samački život
  Samački život
 • Z60.3
  Teškoće u prilagođavanju kulturnoj sredini
  Teškoće u prilagođavanju kulturnoj sredini
 • Z60.4
  Socijalno isključivanje ili odbacivanje
  Socijalno isključivanje ili odbacivanje
 • Z60.5
  Žrtva opaŽene negativne diskriminacije i progona
  Žrtva opaŽene negativne diskriminacije i progona
 • Z60.8
  Drugi problemi povezani sa socijalnom sredinom
  Drugi problemi povezani sa socijalnom sredinom
 • Z60.9
  Problem povezan sa socijalnom sredinom,neoznačen
  Problem povezan sa socijalnom sredinom,neoznačen
 • Z61
  Problemi sa negativnim životnim doživljajima u detinjstvu
  Problemi sa negativnim životnim doživljajima u detinjstvu
 • Z61.0
  Nedostatak ljubavi u detinjstvu
  Nedostatak ljubavi u detinjstvu
 • Z61.1
  Odvajanje od kuće u detinjstvu
  Odvajanje od kuće u detinjstvu
 • Z61.2
  Izmenjeni porodični odnosi u detinjstvu
  Izmenjeni porodični odnosi u detinjstvu
 • Z61.3
  Događaji koji izazivaju gubitak samopouzdanja u detinjstvu
  Događaji koji izazivaju gubitak samopouzdanja u detinjstvu
 • Z61.4
  Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je u grupi za pruž
  Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je u grupi za pruž
 • Z61.5
  Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je izvan grupe za
  Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je izvan grupe za
 • Z61.6
  Problemi povezani sa navodnom fizičkom zloupotrebom deteta
  Problemi povezani sa navodnom fizičkom zloupotrebom deteta
 • Z61.7
  Lično iskustvo vezano za strahovanje u detinjstvu
  Lično iskustvo vezano za strahovanje u detinjstvu
 • Z61.8
  Drugi negativni životni događaji u detinjstvu
  Drugi negativni životni događaji u detinjstvu
 • Z61.9
  Negativni životni događaj u detinjstvu,neoznačen
  Negativni životni događaj u detinjstvu,neoznačen
 • Z62
  Drugi problemi vaspitanja
  Drugi problemi vaspitanja
 • Z62.0
  Neodgovarajući roditeljski nadzori i kontrola
  Neodgovarajući roditeljski nadzori i kontrola
 • Z62.1
  Preterana roditeljska zaštita
  Preterana roditeljska zaštita
 • Z62.2
  Vaspitanje u instituciji
  Vaspitanje u instituciji
 • Z62.3
  Neprijateljstvo prema detetu ili okrivljavanje deteta
  Neprijateljstvo prema detetu ili okrivljavanje deteta
 • Z62.4
  Emotivno zapostavljanje deteta
  Emotivno zapostavljanje deteta
 • Z62.5
  Drugi problemi povezani sa zapostavljenjem u vaspitanju
  Drugi problemi povezani sa zapostavljenjem u vaspitanju
 • Z62.6
  Neodgovarajući pritisak roditelja i druga nenormalna svojstva vaspitanja
  Neodgovarajući pritisak roditelja i druga nenormalna svojstva vaspitanja
 • Z62.8
  Drugi označeni problemi vezani za vaspitanje
  Drugi označeni problemi vezani za vaspitanje
 • Z62.9
  Problem povezan sa vaspitanjem,neoznačen
  Problem povezan sa vaspitanjem,neoznačen
 • Z63
  Drugi problemi sa grupom za primarnu podršku,uključujući i porodičnu sredinu
  Drugi problemi sa grupom za primarnu podršku,uključujući i porodičnu sredinu
 • Z63.0
  Problemi u odnosima sa bračnim drugom ili partnerom
  Problemi u odnosima sa bračnim drugom ili partnerom
 • Z63.1
  Problemi u odnosima sa roditeljima i rođacima
  Problemi u odnosima sa roditeljima i rođacima
 • Z63.2
  Neodgovarajuća podrška porodice
  Neodgovarajuća podrška porodice
 • Z63.3
  Odsustvo člana porodice
  Odsustvo člana porodice
 • Z63.4
  Nestanak ili smrt člana porodice
  Nestanak ili smrt člana porodice
 • Z63.5
  Raspad porodice razdvajanjem ili razvodom
  Raspad porodice razdvajanjem ili razvodom
 • Z63.6
  Izdržavani rođak kome je potrebna nega u kući
  Izdržavani rođak kome je potrebna nega u kući
 • Z63.7
  Drugi stresogeni životni događaji koji utiču na porodicu i dom
  Drugi stresogeni životni događaji koji utiču na porodicu i dom
 • Z63.8
  Drugi označeni problemi povezani sa grupom za primarnu podršku
  Drugi označeni problemi povezani sa grupom za primarnu podršku
 • Z63.9
  Problem povezan sa grupom za primarnu podršku,neoznačen
  Problem povezan sa grupom za primarnu podršku,neoznačen
 • Z64
  Problemi uzrokovani psihosocijalnim uslovima
  Problemi uzrokovani psihosocijalnim uslovima
 • Z64.0
  Problemi povezani sa neželjenom trudnoćom
  Problemi povezani sa neželjenom trudnoćom
 • Z64.1
  Problemi povezani sa multiparitetom
  Problemi povezani sa multiparitetom
 • Z64.2
  Traženje i prihvatanje fizičkih,nutritivnih i hemijskih intervencija za koje se zna da su štetne i o
  Traženje i prihvatanje fizičkih,nutritivnih i hemijskih intervencija za koje se zna da su štetne i o
 • Z64.3
  Traženje i prihvatanje ponašanja i psihosocijalnih intervencija za koje se zna da su štetne i opasne
  Traženje i prihvatanje ponašanja i psihosocijalnih intervencija za koje se zna da su štetne i opasne
 • Z64.4
  Neslaganje sa savetodavnom službom
  Neslaganje sa savetodavnom službom
 • Z65
  Problemi uzrokovani drugim psihosocijalnim uslovima
  Problemi uzrokovani drugim psihosocijalnim uslovima

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'