Grupa Lica koja traže zdravstvenu službu radi pregleda I ispitivanja (Z00-Z13)


 • Šifra
  Naziv
 • Z00
  Opšti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze
  Opšti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze
 • Z00.0
  Opšti medicinski pregled
  Opšti medicinski pregled
 • Z00.1
  Rutinski zdravstveni pregled dece
  Rutinski zdravstveni pregled dece
 • Z00.2
  Pregled u periodu ubrzanog rasta u detinjstvu
  Pregled u periodu ubrzanog rasta u detinjstvu
 • Z00.3
  Pregled u adolescenciji
  Pregled u adolescenciji
 • Z00.4
  Opšti psihijatrijski pregled
  Opšti psihijatrijski pregled
 • Z00.5
  Pregled potencijalnog davaoca organa ili tkiva
  Pregled potencijalnog davaoca organa ili tkiva
 • Z00.6
  Pregled normalne osobe za poređenje i kontrolu u kliničkom istraživačkom programu
  Pregled normalne osobe za poređenje i kontrolu u kliničkom istraživačkom programu
 • Z00.8
  Drugi opšti pregledi
  Drugi opšti pregledi
 • Z01
  Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze
  Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze
 • Z01.0
  Pregledi očiju i vida
  Pregledi očiju i vida
 • Z01.1
  Pregled ušiju i sluha
  Pregled ušiju i sluha
 • Z01.2
  Pregled zuba
  Pregled zuba
 • Z01.3
  Pregled krvnog pritiska
  Pregled krvnog pritiska
 • Z01.4
  Ginekološki pregled (opšti) (rutinski)
  Ginekološki pregled (opšti) (rutinski)
 • Z01.5
  Dijagnostički,kožni i alergijski testovi
  Dijagnostički,kožni i alergijski testovi
 • Z01.6
  Radiološki pregled
  Radiološki pregled
 • Z01.7
  Laboratorijski pregledi
  Laboratorijski pregledi
 • Z01.8
  Drugi označeni posebni pregledi
  Drugi označeni posebni pregledi
 • Z01.9
  Posebni pregled, neoznačen
  Posebni pregled, neoznačen
 • Z02
  Pregled i kontakt iz administrativnih razloga
  Pregled i kontakt iz administrativnih razloga
 • Z02.0
  Pregled za prijem u obrazovnu instituciju
  Pregled za prijem u obrazovnu instituciju
 • Z02.1
  Pregled pre zaposlenja
  Pregled pre zaposlenja
 • Z02.2
  Pregled za prijem u zatvorenu instituciju
  Pregled za prijem u zatvorenu instituciju
 • Z02.3
  Pregled regruta za vojsku
  Pregled regruta za vojsku
 • Z02.4
  Pregled za vozačku dozvolu
  Pregled za vozačku dozvolu
 • Z02.5
  Pregled radi učešća u sportu
  Pregled radi učešća u sportu
 • Z02.6
  Pregled za osiguranje
  Pregled za osiguranje
 • Z02.7
  Izdavanje medicinske potvrde
  Izdavanje medicinske potvrde
 • Z02.8
  Drugi pregledi iz administrativnih razloga
  Drugi pregledi iz administrativnih razloga
 • Z02.9
  Pregled zbog administrativnih razloga,neoznačen
  Pregled zbog administrativnih razloga,neoznačen
 • Z03
  Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja
  Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja
 • Z03.0
  Posmatranje zbog sumnje na tuberkulozu
  Posmatranje zbog sumnje na tuberkulozu
 • Z03.1
  Posmatranje zbog sumnje na malignu neoplazmu
  Posmatranje zbog sumnje na malignu neoplazmu
 • Z03.2
  Posmatranje zbog sumnje na mentalni poremećaj ili poremećaj ponašanja
  Posmatranje zbog sumnje na mentalni poremećaj ili poremećaj ponašanja
 • Z03.3
  Posmatranje zbog sumnje na oboljenje nervnog sistema
  Posmatranje zbog sumnje na oboljenje nervnog sistema
 • Z03.4
  Posmatranja zbog sumnje na infarkt srca
  Posmatranja zbog sumnje na infarkt srca
 • Z03.5
  Posmatranje zbog sumnje na druge srčano-sudovne bolesti
  Posmatranje zbog sumnje na druge srčano-sudovne bolesti
 • Z03.6
  Posmatranje zbog sumnje na toksične efekte unetih supstanci
  Posmatranje zbog sumnje na toksične efekte unetih supstanci
 • Z03.8
  Posmatranje zbog sumnje na druge bolesti ili stanja
  Posmatranje zbog sumnje na druge bolesti ili stanja
 • Z03.9
  Posmatranja zbog sumnje na bolest ili stanje,neoznačeno
  Posmatranja zbog sumnje na bolest ili stanje,neoznačeno
 • Z04
  Pregledi i posmatranje zbog drugih razloga
  Pregledi i posmatranje zbog drugih razloga
 • Z04.0
  Test na alkohol ili drogu u krvi
  Test na alkohol ili drogu u krvi
 • Z04.1
  Pregled i posmatranje posle saobraćajnog udesa
  Pregled i posmatranje posle saobraćajnog udesa
 • Z04.2
  Pregled i posmatranje posle udesa na radu
  Pregled i posmatranje posle udesa na radu
 • Z04.3
  Pregled i posmatranje posle drugih udesa
  Pregled i posmatranje posle drugih udesa
 • Z04.4
  Pregled i posmatranje posle navodnog silovanja ili zavođenja
  Pregled i posmatranje posle navodnog silovanja ili zavođenja
 • Z04.5
  Pregled i posmatranje posle drugih nanetih povreda
  Pregled i posmatranje posle drugih nanetih povreda
 • Z04.6
  Opšti psihijatrijski pregled, na zahtev vlasti
  Opšti psihijatrijski pregled, na zahtev vlasti
 • Z04.8
  Pregled i posmatranje zbog drugih označenih razloga
  Pregled i posmatranje zbog drugih označenih razloga
 • Z04.9
  Pregled i posmatranje zbog neoznačenih razloga
  Pregled i posmatranje zbog neoznačenih razloga
 • Z08
  Kontrolni pregled posle lečenja zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle lečenja zloćudnog tumora
 • Z08.0
  Kontrolni pregled posle operacije zbog zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle operacije zbog zloćudnog tumora
 • Z08.1
  Kontrolni pregled posle radioterapije zbog zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle radioterapije zbog zloćudnog tumora
 • Z08.2
  Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog zloćudnog tumora
 • Z08.7
  Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zloćudnog tumora
 • Z08.8
  Kontrolni pregled posle drugog lečenja zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle drugog lečenja zloćudnog tumora
 • Z08.9
  Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja zloćudnog tumora
 • Z09
  Kontrolni pregled posle lečenja stanja koja nisu zloćudni tumori
  Kontrolni pregled posle lečenja stanja koja nisu zloćudni tumori
 • Z09.0
  Kontrolni pregled posle operacije zbog drugih stanja
  Kontrolni pregled posle operacije zbog drugih stanja
 • Z09.1
  Kontrolni pregled posle radioterapije zbog drugih stanja
  Kontrolni pregled posle radioterapije zbog drugih stanja
 • Z09.2
  Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog drugih stanja
  Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog drugih stanja
 • Z09.3
  Kontrolni pregled posle psihoterapije
  Kontrolni pregled posle psihoterapije
 • Z09.4
  Kontrolni pregled posle lečenja preloma
  Kontrolni pregled posle lečenja preloma
 • Z09.7
  Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zbog drugih stanja
  Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zbog drugih stanja
 • Z09.8
  Kontrolni pregled posle lečenja drugih stanja
  Kontrolni pregled posle lečenja drugih stanja
 • Z09.9
  Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja drugih stanja
  Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja drugih stanja
 • Z10
  Rutinski opšti zdravstveni pregled definisane subpopulacije
  Rutinski opšti zdravstveni pregled definisane subpopulacije
 • Z10.0
  Zdravstveni pregled zaposlenih (radnika)
  Zdravstveni pregled zaposlenih (radnika)
 • Z10.1
  Rutinski opšti zdravstveni pregled osoba koje žive u zatvorenim institucijama
  Rutinski opšti zdravstveni pregled osoba koje žive u zatvorenim institucijama
 • Z10.2
  Rutinski opšti zdravstveni pregled pripadnika oružanih snaga
  Rutinski opšti zdravstveni pregled pripadnika oružanih snaga
 • Z10.3
  Rutinski opšti zdravstveni pregled sportskih timova
  Rutinski opšti zdravstveni pregled sportskih timova
 • Z10.8
  Rutinski opšti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija
  Rutinski opšti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija
 • Z11
  Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti
  Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti
 • Z11.0
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti
 • Z11.1
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze
 • Z11.2
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti
 • Z11.3
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenošenj
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenošenj
 • Z11.4
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja virusa humane imunodeficijencije (HIV)
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja virusa humane imunodeficijencije (HIV)
 • Z11.5
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti
 • Z11.6
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza
 • Z11.8
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti
 • Z11.9
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti,neoznačen
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti,neoznačen
 • Z12
  Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja neoplazmi
  Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja neoplazmi
 • Z12.0
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora želudca
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora žželudca
 • Z12.1
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta
 • Z12.2
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa
 • Z12.3
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke
 • Z12.4
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice
 • Z12.5
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora kestenjače
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora kestenjače
 • Z12.6
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike
 • Z12.8
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija
 • Z12.9
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora,neoznačen
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora,neoznačen
 • Z13
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i poremećaja
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i poremećaja

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'