Grupa Posledice spoljašnjih uzroka morbiditeta I mortaliteta (Y85-Y89)


 • Šifra
  Naziv
 • Y85
  Posledice saobraćajnih udesa
  Posledice saobraćajnih udesa
 • Y85.0
  Posledice udesa sa motornim vozilom
  Posledice udesa sa motornim vozilom
 • Y85.9
  Posledice drugih i neoznačenih saobraćajnih udesa
  Posledice drugih i neoznačenih saobraćajnih udesa
 • Y86
  Posledice drugih udesa
  Posledice drugih udesa
 • Y87
  Posledice namernog samopovređivanja,nasilja i događaja neodređene namere
  Posledice namernog samopovređivanja,nasilja i događaja neodređene namere
 • Y87.0
  Posledice namernog samopovređivanja
  Posledice namernog samopovređivanja
 • Y87.1
  Posledice nasilja
  Posledice nasilja
 • Y87.2
  Posledice događaja neodređene namere
  Posledice događaja neodređene namere
 • Y88
  Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka
  Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka
 • Y88.0
  Posledice neželjenih efekata izazvanih hemikalijama,lekovima i biološkim supstancama korišćenim u le
  Posledice neželjenih efekata izazvanih hemikalijama,lekovima i biološkim supstancama korišćenim u le
 • Y88.1
  Posledice neželjenih događaja u toku hirurških i medicinskih postupaka
  Posledice neželjenih događaja u toku hirurških i medicinskih postupaka
 • Y88.2
  Posledice neželjenih incidenata povezanih sa medicinskim uređajima koji su primenjeni u dijagnostici
  Posledice neželjenih incidenata povezanih sa medicinskim uređajima koji su primenjeni u dijagnostici
 • Y88.3
  Posledice hirurških i medicinskih intervencija kao uzroka nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije
  Posledice hirurških i medicinskih intervencija kao uzroka nenormalne reakcije bolesnika ili kasnije
 • Y89
  Posledice drugih spoljašnjih uzroka
  Posledice drugih spoljašnjih uzroka

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'