Grupa Događaji neodređene namere (Y10-Y34)


 • Šifra
  Naziv
 • Y10
  Trovanje i izlaganje analgeticima koji ne pripadaju opijatima antipireticima i antireumaticima,neutv
  Trovanje i izlaganje analgeticima koji ne pripadaju opijatima antipireticima i antireumaticima,neutv
 • Y11
  Trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotropnim prepa
  Trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotropnim prepa
 • Y12
  Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima),neutvrđene namere
  Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima),neutvrđene namere
 • Y13
  Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem,neutvrđene namere
  Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem,neutvrđene namere
 • Y14
  Trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama,neutvrđene name
  Trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama,neutvrđene name
 • Y15
  Trovanje i izlaganje alkoholu,neutvrđene namere
  Trovanje i izlaganje alkoholu,neutvrđene namere
 • Y16
  Trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama,neutvrđe
  Trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama,neutvrđe
 • Y17
  Trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neutvrđene namere
  Trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neutvrđene namere
 • Y18
  Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere
  Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere
 • Y19
  Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama,neutvrđene namere
  Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama,neutvrđene namere
 • Y20
  Vešanje,davljenje i gušenje,neodređene namere
  Vešanje,davljenje i gušenje,neodređene namere
 • Y21
  Davljenje i potapanje, neodređene namere
  Davljenje i potapanje, neodređene namere
 • Y22
  Opaljivanje iz revolvera, neodređene namere
  Opaljivanje iz revolvera, neodređene namere
 • Y23
  Opaljivanje iz puške, puške sačmare i većeg vatrenog oružja,neodređene namere
  Opaljivanje iz puške, puške sačmare i većeg vatrenog oružja,neodređene namere
 • Y24
  Opaljivanje iz neoznačenog vatrenog oružja,neodređene namere
  Opaljivanje iz neoznačenog vatrenog oružja,neodređene namere
 • Y25
  Kontakt sa eksplozivnim materijalima,neodređene namere
  Kontakt sa eksplozivnim materijalima,neodređene namere
 • Y26
  Izlaganje dimu,vatri i plamenu,neodređene namere
  Izlaganje dimu,vatri i plamenu,neodređene namere
 • Y27
  Kontakt sa vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima,neodređene namere
  Kontakt sa vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima,neodređene namere
 • Y28
  Kontakt sa oštrim predmetima,neodređene namere
  Kontakt sa oštrim predmetima,neodređene namere
 • Y29
  Kontakt sa tupim predmetima,neodređene namere
  Kontakt sa tupim predmetima,neodređene namere
 • Y30
  Padanje,skakanje ili guranje sa visine,neodređene namere
  Padanje,skakanje ili guranje sa visine,neodređene namere
 • Y31
  Padanje,ležanje ili trčanje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu,neodređene namere
  Padanje,ležanje ili trčanje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu,neodređene namere
 • Y32
  Udar motornim vozilom,neodređene namere
  Udar motornim vozilom,neodređene namere
 • Y33
  Drugi označeni događaji,neodređene namere
  Drugi označeni događaji,neodređene namere
 • Y34
  Neoznačeni događaj,neodređene namere
  Neoznačeni događaj,neodređene namere

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'