Grupa Nasilje (X85-Y09)


 • Šifra
  Naziv
 • X85
  Nasilje lekovima,preparatima i biološkim supstancama
  Nasilje lekovima,preparatima i biološkim supstancama
 • X86
  Nasilje korozivnim materijama
  Nasilje korozivnim materijama
 • X87
  Nasilje pesticidima
  Nasilje pesticidima
 • X88
  Nasilje gasovima i parama
  Nasilje gasovima i parama
 • X89
  Nasilje drugim označenim hemikalijama i štetnim materijama
  Nasilje drugim označenim hemikalijama i štetnim materijama
 • X90
  Nasilje neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
  Nasilje neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
 • X91
  Nasilje vešanjem,davljenjem i ugušivanjem
  Nasilje vešanjem,davljenjem i ugušivanjem
 • X92
  Nasilje davljenjem i potapanjem
  Nasilje davljenjem i potapanjem
 • X93
  Nasilje pucanjem iz revolvera
  Nasilje pucanjem iz revolvera
 • X94
  Nasilje pucanjem iz puške,karabina i drugog većeg vatrenog oružja
  Nasilje pucanjem iz puške,karabina i drugog većeg vatrenog oružja
 • X95
  Nasilje pucanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
  Nasilje pucanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
 • X96
  Nasilje eksplozivnom materijom
  Nasilje eksplozivnom materijom
 • X97
  Nasilje dimom,vatrom i plamenom
  Nasilje dimom,vatrom i plamenom
 • X98
  Nasilje vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima
  Nasilje vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima
 • X99
  Nasilje oštrim predmetom
  Nasilje oštrim predmetom
 • Y00
  Nasilje tupim predmetom
  Nasilje tupim predmetom
 • Y01
  Nasilje guranjem sa visine
  Nasilje guranjem sa visine
 • Y02
  Nasilje guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu
  Nasilje guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu
 • Y03
  Nasilje udarom motornog vozila
  Nasilje udarom motornog vozila
 • Y04
  Nasilje uz primenu telesne snage
  Nasilje uz primenu telesne snage
 • Y05
  Seksualno nasilje uz primenu telesne snage
  Seksualno nasilje uz primenu telesne snage
 • Y06
  Zanemarivanje i napuštanje
  Zanemarivanje i napuštanje
 • Y06.0
  Od strane supružnika ili partnera
  Od strane supružnika ili partnera
 • Y06.1
  Od strane roditelja
  Od strane roditelja
 • Y06.2
  Od strane poznanika ili prijatelja
  Od strane poznanika ili prijatelja
 • Y06.8
  Od strane drugih označenih osoba
  Od strane drugih označenih osoba
 • Y06.9
  Od strane neoznačene osobe
  Od strane neoznačene osobe
 • Y07
  Drugi loši postupci
  Drugi loši postupci
 • Y07.0
  Od strane supružnika ili partnera
  Od strane supružnika ili partnera
 • Y07.1
  Od strane roditelja
  Od strane roditelja
 • Y07.2
  Od strane poznanika ili prijatelja
  Od strane poznanika ili prijatelja
 • Y07.3
  Od strane zvaničnih autoriteta
  Od strane zvaničnih autoriteta
 • Y07.8
  Od strane drugih označenih osoba
  Od strane drugih označenih osoba
 • Y07.9
  Od strane neoznačene osobe
  Od strane neoznačene osobe
 • Y08
  Nasilje na druge označene načine
  Nasilje na druge označene načine
 • Y09
  Nasilje na neoznačen način
  Nasilje na neoznačen način

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'