Grupa Namerno samopovređivanje (X60-X84)


 • Šifra
  Naziv
 • X60
  Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima,atipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opij
  Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima,atipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opij
 • X61
  Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihot
  Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihot
 • X62
  Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)
  Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)
 • X63
  Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
  Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
 • X64
  Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama
  Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama
 • X65
  Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu
  Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu
 • X66
  Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim par
  Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim par
 • X67
  Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
  Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
 • X68
  Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima
  Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima
 • X69
  Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
  Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
 • X70
  Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem
  Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem
 • X71
  Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem
  Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem
 • X72
  Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera
  Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera
 • X73
  Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške,karabina i većeg vatrenog oružja
  Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške,karabina i većeg vatrenog oružja
 • X74
  Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
  Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
 • X75
  Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom
  Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom
 • X76
  Namerno samopovređivanje dimom,vatrom i plamenom
  Namerno samopovređivanje dimom,vatrom i plamenom
 • X77
  Namerno samopovređivanje vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima
  Namerno samopovređivanje vodenom parom,vrelim parama i vrelim predmetima
 • X78
  Namerno samopovređivanje oštrim predmetom
  Namerno samopovređivanje oštrim predmetom
 • X79
  Namerno samopovređivanje tupim predmetom
  Namerno samopovređivanje tupim predmetom
 • X80
  Namerno samopovređivanje skakanjem sa visokog mesta
  Namerno samopovređivanje skakanjem sa visokog mesta
 • X81
  Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta koji je u pokretu
  Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta koji je u pokretu
 • X82
  Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila
  Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila
 • X83
  Namerno samopovređivanje na druge neoznačene načine
  Namerno samopovređivanje na druge neoznačene načine
 • X84
  Namerno samopovređivanje na neoznačene načine
  Namerno samopovređivanje na neoznačene načine

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'