Grupa Prekomerni napor, putovanje I oskudica (X50-X57)


 • Šifra
  Naziv
 • X50
  Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti
  Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti
 • X51
  Putovanje i kretanje
  Putovanje i kretanje
 • X52
  Produženo ostajanje u bestežinskim uslovima
  Produženo ostajanje u bestežinskim uslovima
 • X53
  Nedostatak hrane
  Nedostatak hrane
 • X54
  Nedostatak vode
  Nedostatak vode
 • X57
  Neoznačena oskudica
  Neoznačena oskudica

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'