Grupa Izlaganje prirodnim silama (X30-X39)


 • Šifra
  Naziv
 • X30
  Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
  Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
 • X31
  Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi
  Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi
 • X32
  Izlaganje sunčevoj svetlosti
  Izlaganje sunčevoj svetlosti
 • X33
  Žrtva munje
  Žrtva munje
 • X34
  Žrtva zemljotresa
  Žrtva zemljotresa
 • X35
  Žrtva vulkanske erupcije
  Žrtva vulkanske erupcije
 • X36
  Žrtva lavine,klizanja zemljišta i drugih kretanja zemlje
  Žrtva lavine,klizanja zemljišta i drugih kretanja zemlje
 • X37
  Žrtva katastrofalne oluje
  Žrtva katastrofalne oluje
 • X38
  Žrtva poplave
  Žrtva poplave
 • X39
  Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama
  Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'