Grupa Kontakt sa otrovnim životinjama I biljkama (X20-X29)


 • Šifra
  Naziv
 • X20
  Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima
  Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima
 • X21
  Kontakt sa otrovnim paucima
  Kontakt sa otrovnim paucima
 • X22
  Kontakt sa škorpionima
  Kontakt sa škorpionima
 • X23
  Kontakt sa stršljenima,osama i pčelama
  Kontakt sa stršljenima,osama i pčelama
 • X24
  Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim)
  Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim)
 • X25
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim artropodima
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim artropodima
 • X26
  Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama
  Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama
 • X27
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama
 • X28
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama
 • X29
  Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama
  Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'