Grupa Kontakt sa toplotom I vrelim materijama (X10-X19)


 • Šifra
  Naziv
 • X10
  Kontakt sa vrelim pićima,hranom,uljima i uljima za kuvanje
  Kontakt sa vrelim pićima,hranom,uljima i uljima za kuvanje
 • X11
  Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
  Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
 • X12
  Kontakt sa drugim vrelim tečnostima
  Kontakt sa drugim vrelim tečnostima
 • X13
  Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
  Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
 • X14
  Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
  Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
 • X15
  Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu
  Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu
 • X16
  Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje,radijatorima i cevima
  Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje,radijatorima i cevima
 • X17
  Kontakt sa vrelim motorima,mašinama i alatom
  Kontakt sa vrelim motorima,mašinama i alatom
 • X18
  Kontakt sa drugim vrelim metalima
  Kontakt sa drugim vrelim metalima
 • X19
  Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama
  Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'