Grupa Izlaganje dimu, vatri I plamenu (X00-X09)


 • Šifra
  Naziv
 • X00
  Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
  Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
 • X01
  Izlaganje nekontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
  Izlaganje nekontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
 • X02
  Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
  Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
 • X03
  Izlaganje kontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
  Izlaganje kontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
 • X04
  Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala
  Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala
 • X05
  Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće i opreme (pidžame,spavaćice)
  Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće i opreme (pidžame,spavaćice)
 • X06
  Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme
  Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme
 • X08
  Izlaganje drugom označenom dimu,vatri i plamenu
  Izlaganje drugom označenom dimu,vatri i plamenu
 • X09
  Izlaganje neoznačenom dimu,vatri i plamenu
  Izlaganje neoznačenom dimu,vatri i plamenu

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'