Grupa Izlaganje električnoj struji, radijaciji I sredini sa ekstremnim vrednostima temperature vazuha I vazdušnog pritiska (W85-W99)


 • Šifra
  Naziv
 • W85
  Izlaganje vodovima za prenos električne energije
  Izlaganje vodovima za prenos električne energije
 • W86
  Izlaganje drugim označenim električnim strujama
  Izlaganje drugim označenim električnim strujama
 • W87
  Izlaganje neoznačenim električnim strujama
  Izlaganje neoznačenim električnim strujama
 • W88
  Izlaganje jonizujućem zračenju
  Izlaganje jonizujućem zračenju
 • W89
  Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju
  Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju
 • W90
  Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
  Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
 • W91
  Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
  Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
 • W92
  Izlaganje prekomernoj toploti koju je uzrokovao čovek
  Izlaganje prekomernoj toploti koju je uzrokovao čovek
 • W93
  Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
  Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
 • W94
  Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
  Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
 • W99
  Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek
  Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'