Grupa Zadesno davljenje I potapanje (W65-W74)


 • Šifra
  Naziv
 • W65
  Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi
  Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi
 • W66
  Davljenje i potapanje posle pada u kadu
  Davljenje i potapanje posle pada u kadu
 • W67
  Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje
  Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje
 • W68
  Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
  Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
 • W69
  Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi
  Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi
 • W70
  Davljenje i potapanje posle pada u vodi
  Davljenje i potapanje posle pada u vodi
 • W73
  Drugo označeno davljenje i potapanje
  Drugo označeno davljenje i potapanje
 • W74
  Neoznačeno davljenje i potapanje
  Neoznačeno davljenje i potapanje

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'