Grupa Izlaganje živim mehaničkim silama (W50-W64)


 • Šifra
  Naziv
 • W50
  Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe
  Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe
 • W51
  Udaranje ili naletanje od strane druge osobe
  Udaranje ili naletanje od strane druge osobe
 • W52
  Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)
  Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)
 • W53
  Ujed pacova
  Ujed pacova
 • W54
  Ujed ili udar psa
  Ujed ili udar psa
 • W55
  Ujed ili udar drugih sisara
  Ujed ili udar drugih sisara
 • W56
  Kontakt sa morskim životinjama
  Kontakt sa morskim životinjama
 • W57
  Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda
  Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda
 • W58
  Ujed ili udar krokodila ili aligatora
  Ujed ili udar krokodila ili aligatora
 • W59
  Ujed ili udar drugih reptila
  Ujed ili udar drugih reptila
 • W60
  Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
  Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
 • W64
  Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama
  Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'