Grupa Izlaganje neživim mehaničkim silama (W20-W49)


 • Šifra
  Naziv
 • W20
  Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom
  Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom
 • W21
  Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
  Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
 • W22
  Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
  Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
 • W23
  Uhvaćen, prignječen ili uštinut u ili između predmeta
  Uhvaćen, prignječen ili uštinut u ili između predmeta
 • W24
  Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje
  Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje
 • W25
  Kontakt sa razbijenim staklom
  Kontakt sa razbijenim staklom
 • W26
  Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
  Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
 • W27
  Kontakt sa ručnim alatom bez motora
  Kontakt sa ručnim alatom bez motora
 • W28
  Kontakt sa kosačicom trave sa motorom
  Kontakt sa kosačicom trave sa motorom
 • W29
  Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
  Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
 • W30
  Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
  Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
 • W31
  Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
  Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
 • W32
  Opaljivanje revolvera
  Opaljivanje revolvera
 • W33
  Opaljivanje puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
  Opaljivanje puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
 • W34
  Opaljivanje drugog i neoznačenog vatrenog oružja
  Opaljivanje drugog i neoznačenog vatrenog oružja
 • W35
  Eksplozija i pucanje bojlera
  Eksplozija i pucanje bojlera
 • W36
  Eksplozija i pucanje boce sa gasom
  Eksplozija i pucanje boce sa gasom
 • W37
  Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom
  Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom
 • W38
  Eksplozija i pucanj drugih označenih uređaja pod pritiskom
  Eksplozija i pucanj drugih označenih uređaja pod pritiskom
 • W39
  Vatromet
  Vatromet
 • W40
  Eksplozija drugih meterijala
  Eksplozija drugih meterijala
 • W41
  Izlaganje mlazu visokog pritiska
  Izlaganje mlazu visokog pritiska
 • W42
  Izlaganje buci
  Izlaganje buci
 • W43
  Izlaganje vibraciji
  Izlaganje vibraciji
 • W44
  Strano telo koje je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih
  Strano telo koje je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih
 • W45
  Strano telo ili predmet koji su ušli kroz kožu
  Strano telo ili predmet koji su ušli kroz kožu
 • W49
  Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama
  Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama

Pretraga šifarnika bolesti

'' 'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'' 'Login za lekare'