Grupa Padovi (W00-W19)


 • Šifra
  Naziv
 • W00
  Pad na istom nivou na ledu i snegu
  Pad na istom nivou na ledu i snegu
 • W01
  Pad na istom nivou zbog okliznuća,saplitanja i posrtanja
  Pad na istom nivou zbog okliznuća,saplitanja i posrtanja
 • W02
  Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa točkovima
  Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa točkovima
 • W03
  Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
  Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
 • W04
  Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane druge osobe
  Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane druge osobe
 • W05
  Pad iz invalidskih kolica
  Pad iz invalidskih kolica
 • W06
  Pad sa kreveta
  Pad sa kreveta
 • W07
  Pad sa stolice
  Pad sa stolice
 • W08
  Pad sa druge vrste nameštaja
  Pad sa druge vrste nameštaja
 • W09
  Pad sa opreme na terenu za rekreaciju
  Pad sa opreme na terenu za rekreaciju
 • W10
  Pad sa stepeništa ili stepenika ( i na)
  Pad sa stepeništa ili stepenika ( i na)
 • W11
  Pad sa merdevina (i na)
  Pad sa merdevina (i na)
 • W12
  Pad sa građevinske skele (i na)
  Pad sa građevinske skele (i na)
 • W13
  Pad sa zgrade ili građevine (i na)
  Pad sa zgrade ili građevine (i na)
 • W14
  Pad sa drveta
  Pad sa drveta
 • W15
  Pad sa litice
  Pad sa litice
 • W16
  Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje i potapanje
  Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje i potapanje
 • W17
  Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
  Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
 • W18
  Drugi padovi na istom nivou
  Drugi padovi na istom nivou
 • W19
  Pad, neoznačen
  Pad, neoznačen

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'