Grupa Nesreće vazdušnog I svemirskog transporta (V95-V97)


 • Šifra
  Naziv
 • V95
  Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
  Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
 • V95.0
  Udes helikoptera koji uzrokuje povredu putnika
  Udes helikoptera koji uzrokuje povredu putnika
 • V95.1
  Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje uzrokuju povredu putnika
  Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje uzrokuju povredu putnika
 • V95.2
  Udes ostalih privatnih letelica sa fiksiranim krilima koje izrokuju povredu putnika
  Udes ostalih privatnih letelica sa fiksiranim krilima koje izrokuju povredu putnika
 • V95.3
  Udes komercijalne letelice sa fiksiranim krilima koja uzrokuje povredu putnika
  Udes komercijalne letelice sa fiksiranim krilima koja uzrokuje povredu putnika
 • V95.4
  Udes vasionske letelice koja uzrokuje povredu putnika
  Udes vasionske letelice koja uzrokuje povredu putnika
 • V95.8
  Drugi udesi u vazduhu koji uzrokuju povredu putnika
  Drugi udesi u vazduhu koji uzrokuju povredu putnika
 • V95.9
  Udesi neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
  Udesi neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
 • V96
  Udes letelice bez motora koja uzrokuje povredu putnika
  Udes letelice bez motora koja uzrokuje povredu putnika
 • V96.0
  Udes balona koji uzrokuje povredu putnika
  Udes balona koji uzrokuje povredu putnika
 • V96.1
  Udes vučene jedrilice koja uzrokuje povredu putnika
  Udes vučene jedrilice koja uzrokuje povredu putnika
 • V96.2
  Udes jedrilice (bez motora) koja uzrokuje povredu putnika
  Udes jedrilice (bez motora) koja uzrokuje povredu putnika
 • V96.8
  Drugi udesi letelica bez motora koji uzrokuju povredu putnika
  Drugi udesi letelica bez motora koji uzrokuju povredu putnika
 • V96.9
  Udes neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
  Udes neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
 • V97
  Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju
  Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'