Grupa Nesreće u transportu na vodi (V90-V94)


 • Šifra
  Naziv
 • V90
  Udes plovila koji je uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes plovila koji je uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.0
  Udes trgovačkog broda koji jr uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes trgovačkog broda koji jr uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.1
  Udes putničkog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes putničkog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.2
  Udes ribarskog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes ribarskog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.3
  Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala davljenje i potapanje
  Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala davljenje i potapanje
 • V90.4
  Udes jedrilice koja je uzrokovala davljenje i potapanje
  Udes jedrilice koja je uzrokovala davljenje i potapanje
 • V90.5
  Udes kanua ili kajaka koji je uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes kanua ili kajaka koji je uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.6
  Udes plovila koje se naduvava (bez motora) koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
  Udes plovila koje se naduvava (bez motora) koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
 • V90.7
  Udes skija za vodu koje su uzrokovale davljenje i potapanje
  Udes skija za vodu koje su uzrokovale davljenje i potapanje
 • V90.8
  Udes ostalih plovila bez motora koja su uzrokovala davljenje i potapanje
  Udes ostalih plovila bez motora koja su uzrokovala davljenje i potapanje
 • V90.9
  Udes neoznačenog plovila koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
  Udes neoznačenog plovila koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
 • V91
  Udes plovila koji je uzrokovao druge povrede
  Udes plovila koji je uzrokovao druge povrede
 • V91.0
  Udes trgovačkog broda koji je uzrokovao druge povrede
  Udes trgovačkog broda koji je uzrokovao druge povrede
 • V91.1
  Udes putničkog broda koji je uzrokovao druge povrede
  Udes putničkog broda koji je uzrokovao druge povrede
 • V91.2
  Udes ribarskog broda koji je uzrokovao druge povrede
  Udes ribarskog broda koji je uzrokovao druge povrede
 • V91.3
  Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala druge povrede
  Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala druge povrede
 • V91.4
  Udes jedrilice koja je uzrokovala druge povrede
  Udes jedrilice koja je uzrokovala druge povrede
 • V91.5
  Udes kanua ili kajaka koji su uzrokovali druge povrede
  Udes kanua ili kajaka koji su uzrokovali druge povrede
 • V91.6
  Udes plovila koje se naduvava (bez motora)koje je uzrokovalo druge povrede
  Udes plovila koje se naduvava (bez motora)koje je uzrokovalo druge povrede
 • V91.7
  Udes skija za vodu koje su uzrokovale druge povrede
  Udes skija za vodu koje su uzrokovale druge povrede
 • V91.8
  Udes drugih plovila bez motora koja su uzrokovala druge povrede
  Udes drugih plovila bez motora koja su uzrokovala druge povrede
 • V91.9
  Udes neoznačenog plovilila koje je uzrokovalo druge povrede
  Udes neoznačenog plovilila koje je uzrokovalo druge povrede
 • V92
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila
 • V92.0
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa trgovačkog broda
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa trgovačkog broda
 • V92.1
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa putničkog broda
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa putničkog broda
 • V92.2
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ribarskog broda
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ribarskog broda
 • V92.3
  Davljenje i potapanje povezano s transportom na vodi bez udesa drugih plovila sa motorom
  Davljenje i potapanje povezano s transportom na vodi bez udesa drugih plovila sa motorom
 • V92.4
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa jedrilice
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa jedrilice
 • V92.5
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa kanua ili kajaka
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa kanua ili kajaka
 • V92.6
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila koje s naduvava (bez motara)
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila koje s naduvava (bez motara)
 • V92.7
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi udesa skija za vodu
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi udesa skija za vodu
 • V92.8
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ostalih plovila bez motora
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ostalih plovila bez motora
 • V92.9
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa neoznačenog plovila
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa neoznačenog plovila
 • V93
  Udes na palubi plovila bez udesa plovila koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi plovila bez udesa plovila koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V93.0
  Udes na palubi trgovačkog broda bez udesa trgovačkog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi trgovačkog broda bez udesa trgovačkog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V93.1
  Udes na palubi putničkog broda bez udesa putničkog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi putničkog broda bez udesa putničkog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V93.2
  Udes na palubi ribarskog broda bez udesa ribarskog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi ribarskog broda bez udesa ribarskog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V93.3
  Udes na palubi drugog plovila sa motorom bez udesa drugog plovila sa motorom koji nije uzrokovao da
  Udes na palubi drugog plovila sa motorom bez udesa drugog plovila sa motorom koji nije uzrokovao da
 • V93.4
  Udes na palubi jedrilice bez udesa jedrilice koja nije uzrokovala davljenje i potapanje
  Udes na palubi jedrilice bez udesa jedrilice koja nije uzrokovala davljenje i potapanje
 • V93.5
  Udes na palubi kanua ili kajaka bez udesa kanua ili kajaka koji nije uzrokovao davljenje i potapanj
  Udes na palubi kanua ili kajaka bez udesa kanua ili kajaka koji nije uzrokovao davljenje i potapanj
 • V93.6
  Udes na palubi plovila koje se naduvava(bez motora) bez udesa plovila koje se naduvava (bez motora)
  Udes na palubi plovila koje se naduvava(bez motora) bez udesa plovila koje se naduvava (bez motora)
 • V93.7
  Udes skija za vodu bez udesa skija za vodu koje nisu uzrokovale davljenje i potapanje
  Udes skija za vodu bez udesa skija za vodu koje nisu uzrokovale davljenje i potapanje
 • V93.8
  Udes na palubi ostalih plovila bez motora bez udesa plovila bez motora koje nije uzrokovalo davljenj
  Udes na palubi ostalih plovila bez motora bez udesa plovila bez motora koje nije uzrokovalo davljenj
 • V93.9
  Udes na palubi neoznačenog plovila bez udesa koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi neoznačenog plovila bez udesa koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V94
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'