Grupa Druge nesreće putnih vozila (V80-V89)


 • Šifra
  Naziv
 • V80
  Jahač životinje ili osoba koja sa nalazi u kolima koja vuče životinja,povređeni u saobrać.udesu
  Jahač životinje ili osoba koja sa nalazi u kolima koja vuče životinja,povređeni u saobrać.udesu
 • V80.0
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.padom ili guranjem živ.ili voz.koje vuče živ.u udesu b.sud
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.padom ili guranjem živ.ili voz.koje vuče živ.u udesu b.sud
 • V80.1
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V80.2
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom
 • V80.3
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motor.vozilom sa dva ili tri točka
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motor.vozilom sa dva ili tri točka
 • V80.4
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.u sudaru sa autom.,dost.voz.,kam.tešk.trans.voz.ili autob.
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.u sudaru sa autom.,dost.voz.,kam.tešk.trans.voz.ili autob.
 • V80.5
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom
 • V80.6
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa želez.vozom ili vozil.na želez.pruzi
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa želez.vozom ili vozil.na želez.pruzi
 • V80.7
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V80.8
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V80.9
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V81
  Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
 • V81.0
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa motor.vozilom u nesaobrać. udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa motor.vozilom u nesaobrać. udesu
 • V81.1
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa mot.vozil.u saobraćajnom udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa mot.vozil.u saobraćajnom udesu
 • V81.2
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona
 • V81.3
  Putnik železničkog voza ili vozila na železnič.pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom
  Putnik železničkog voza ili vozila na železnič.pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom
 • V81.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
 • V81.5
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen padom u želez.vozu ili u vozilu na žel.pruzi
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen padom u želez.vozu ili u vozilu na žel.pruzi
 • V81.6
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređ. padom iz želez.voza ili iz vozila na želez.pruzi
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređ. padom iz želez.voza ili iz vozila na želez.pruzi
 • V81.7
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethonog sudara
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethonog sudara
 • V81.8
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u dr.označenim želez.udesima
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u dr.označenim želez.udesima
 • V81.9
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu
 • V82
  Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
 • V82.0
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V82.1
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V82.2
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona
 • V82.3
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom
 • V82.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz tramvaja
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz tramvaja
 • V82.5
  Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju
  Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju
 • V82.6
  Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja
  Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja
 • V82.7
  Putnik tramvaja povređen kod iskakanja iz šina bez prethodnog sudara
  Putnik tramvaja povređen kod iskakanja iz šina bez prethodnog sudara
 • V82.8
  Putnik tramvaja povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Putnik tramvaja povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V82.9
  Putnik tramvaja povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V83
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industriji povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industriji povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.0
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.1
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.2
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u saobraćajnom udesu
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u saobraćajnom udesu
 • V83.3
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz specijalnog industrijskog vozila
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz specijalnog industrijskog vozila
 • V83.5
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V83.6
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V83.7
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V83.9
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.0
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.1
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.2
  Osoba van ali na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u saobraćajom udesu
  Osoba van ali na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u saobraćajom udesu
 • V84.3
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.4
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaženja iz specijalnog poljoprivrednog vozila
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaženja iz specijalnog poljoprivrednog vozila
 • V84.5
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84.6
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84.7
  Osoba van ili na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ili na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V84.9
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.0
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.1
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.2
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u saobraćajnom udesu
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u saobraćajnom udesu
 • V85.3
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.4
  Osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja iz vozila specijalne konstrukcije
  Osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja iz vozila specijalne konstrukcije
 • V85.5
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85.6
  Putnik u vozilu specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik u vozilu specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85.7
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V85.9
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V86
  Put.spec.voz.za sve terene ili drug.motor.voz.,namenjenog prvenst.za koriš.van put.povr.u saob.udesu
  Put.spec.voz.za sve terene ili drug.motor.voz.,namenjenog prvenst.za koriš.van put.povr.u saob.udesu
 • V86.0
  Vozač vozila za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobraćajnom udesu
  Vozač vozila za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobraćajnom udesu
 • V86.1
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređen u saobraćajnom udesu
 • V86.2
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drugom mot.voz.za korišć.van puteva povređena u saobrać.udesu
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drugom mot.voz.za korišć.van puteva povređena u saobrać.udesu
 • V86.3
  Putnik(nepoznat) vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobrać. udesu
  Putnik(nepoznat) vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobrać. udesu
 • V86.4
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaž. iz voz.za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van put.
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaž. iz voz.za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van put.
 • V86.5
  Vozač voz.za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
  Vozač voz.za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
 • V86.6
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać. udesu
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać. udesu
 • V86.7
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drug.motor.vozilu za korišć.van puteva povr.u nesaobrać.udesu
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drug.motor.vozilu za korišć.van puteva povr.u nesaobrać.udesu
 • V86.9
  Putnik(nepoz.)vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
  Putnik(nepoz.)vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
 • V87
  Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
  Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
 • V87.0
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka (saobraćaj)
 • V87.1
  Osoba povređena u sudaru između dr.motornog vozila i motor.vozila sa dva ili tri točka(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između dr.motornog vozila i motor.vozila sa dva ili tri točka(saobraćaj)
 • V87.2
  Osoba povređena u sudaru između automob.i dostavnog vozila ili kamiona (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob.i dostavnog vozila ili kamiona (saobraćaj)
 • V87.3
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa (saobraćaj)
 • V87.4
  Osoba povređena u sudaru između automob. i teškog transportnog vozila(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob. i teškog transportnog vozila(saobraćaj)
 • V87.5
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa(saobraćaj)
 • V87.6
  Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na želez.pruzi i automob.(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na želez.pruzi i automob.(saobraćaj)
 • V87.7
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila (saobraćaj)
 • V87.8
  Osoba povređena u drugim označ.saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.vozilo(saobraćaj)
  Osoba povređena u drugim označ.saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.vozilo(saobraćaj)
 • V87.9
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saob.udesima u kojima je učestvov.voz.bez mot.(saobraćaj)
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saob.udesima u kojima je učestvov.voz.bez mot.(saobraćaj)
 • V88
  Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
  Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
 • V88.0
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
 • V88.1
  Osoba povređena u sudaru između dr.motor.vozila i motornog voz.sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između dr.motor.vozila i motornog voz.sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
 • V88.2
  Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona, nije saobraćaj
 • V88.3
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa, nije saobraćaj
 • V88.4
  Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila, nije saobraćaj
 • V88.5
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa, nije saobraćaj
 • V88.6
  Osoba povređena u sudaru između želez.voza ili vozila na železnič.pruzi i automob.,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između želez.voza ili vozila na železnič.pruzi i automob.,nije saobraćaj
 • V88.7
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila, nije saobraćaj
 • V88.8
  Osoba povređ.u drug.označenim saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.voz.,nije saobraćaj
  Osoba povređ.u drug.označenim saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.voz.,nije saobraćaj
 • V88.9
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saobrać.udes.u kojima je učestvov.nemot.voz.,nije saobr.
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saobrać.udes.u kojima je učestvov.nemot.voz.,nije saobr.
 • V89
  Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen
  Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'