Grupa Druge nesreće putnih vozila (V80-V89) • Šifra
  Naziv
 • V80
  Jahač životinje ili osoba koja sa nalazi u kolima koja vuče životinja,povređeni u saobrać.udesu
  Jahač životinje ili osoba koja sa nalazi u kolima koja vuče životinja,povređeni u saobrać.udesu
 • V80.0
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.padom ili guranjem živ.ili voz.koje vuče živ.u udesu b.sud
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.padom ili guranjem živ.ili voz.koje vuče živ.u udesu b.sud
 • V80.1
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V80.2
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom
 • V80.3
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motor.vozilom sa dva ili tri točka
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motor.vozilom sa dva ili tri točka
 • V80.4
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.u sudaru sa autom.,dost.voz.,kam.tešk.trans.voz.ili autob.
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.u sudaru sa autom.,dost.voz.,kam.tešk.trans.voz.ili autob.
 • V80.5
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom
 • V80.6
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa želez.vozom ili vozil.na želez.pruzi
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa želez.vozom ili vozil.na želez.pruzi
 • V80.7
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V80.8
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V80.9
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V81
  Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
 • V81.0
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa motor.vozilom u nesaobrać. udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa motor.vozilom u nesaobrać. udesu
 • V81.1
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa mot.vozil.u saobraćajnom udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa mot.vozil.u saobraćajnom udesu
 • V81.2
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona
 • V81.3
  Putnik železničkog voza ili vozila na železnič.pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom
  Putnik železničkog voza ili vozila na železnič.pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom
 • V81.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
 • V81.5
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen padom u želez.vozu ili u vozilu na žel.pruzi
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen padom u želez.vozu ili u vozilu na žel.pruzi
 • V81.6
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređ. padom iz želez.voza ili iz vozila na želez.pruzi
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređ. padom iz želez.voza ili iz vozila na želez.pruzi
 • V81.7
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethonog sudara
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethonog sudara
 • V81.8
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u dr.označenim želez.udesima
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u dr.označenim želez.udesima
 • V81.9
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu
 • V82
  Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
 • V82.0
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V82.1
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V82.2
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona
 • V82.3
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom
 • V82.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz tramvaja
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz tramvaja
 • V82.5
  Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju
  Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju
 • V82.6
  Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja
  Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja
 • V82.7
  Putnik tramvaja povređen kod iskakanja iz šina bez prethodnog sudara
  Putnik tramvaja povređen kod iskakanja iz šina bez prethodnog sudara
 • V82.8
  Putnik tramvaja povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Putnik tramvaja povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V82.9
  Putnik tramvaja povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V83
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industriji povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industriji povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.0
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.1
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.2
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u saobraćajnom udesu
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u saobraćajnom udesu
 • V83.3
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz specijalnog industrijskog vozila
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz specijalnog industrijskog vozila
 • V83.5
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V83.6
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V83.7
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V83.9
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.0
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.1
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.2
  Osoba van ali na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u saobraćajom udesu
  Osoba van ali na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u saobraćajom udesu
 • V84.3
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.4
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaženja iz specijalnog poljoprivrednog vozila
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaženja iz specijalnog poljoprivrednog vozila
 • V84.5
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84.6
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84.7
  Osoba van ili na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ili na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V84.9
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.0
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.1
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.2
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u saobraćajnom udesu
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u saobraćajnom udesu
 • V85.3
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.4
  Osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja iz vozila specijalne konstrukcije
  Osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja iz vozila specijalne konstrukcije
 • V85.5
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85.6
  Putnik u vozilu specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik u vozilu specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85.7
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V85.9
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V86
  Put.spec.voz.za sve terene ili drug.motor.voz.,namenjenog prvenst.za koriš.van put.povr.u saob.udesu
  Put.spec.voz.za sve terene ili drug.motor.voz.,namenjenog prvenst.za koriš.van put.povr.u saob.udesu
 • V86.0
  Vozač vozila za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobraćajnom udesu
  Vozač vozila za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobraćajnom udesu
 • V86.1
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređen u saobraćajnom udesu
 • V86.2
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drugom mot.voz.za korišć.van puteva povređena u saobrać.udesu
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drugom mot.voz.za korišć.van puteva povređena u saobrać.udesu
 • V86.3
  Putnik(nepoznat) vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobrać. udesu
  Putnik(nepoznat) vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobrać. udesu
 • V86.4
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaž. iz voz.za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van put.
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaž. iz voz.za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van put.
 • V86.5
  Vozač voz.za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
  Vozač voz.za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
 • V86.6
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać. udesu
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać. udesu
 • V86.7
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drug.motor.vozilu za korišć.van puteva povr.u nesaobrać.udesu
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drug.motor.vozilu za korišć.van puteva povr.u nesaobrać.udesu
 • V86.9
  Putnik(nepoz.)vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
  Putnik(nepoz.)vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
 • V87
  Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
  Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
 • V87.0
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka (saobraćaj)
 • V87.1
  Osoba povređena u sudaru između dr.motornog vozila i motor.vozila sa dva ili tri točka(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između dr.motornog vozila i motor.vozila sa dva ili tri točka(saobraćaj)
 • V87.2
  Osoba povređena u sudaru između automob.i dostavnog vozila ili kamiona (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob.i dostavnog vozila ili kamiona (saobraćaj)
 • V87.3
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa (saobraćaj)
 • V87.4
  Osoba povređena u sudaru između automob. i teškog transportnog vozila(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob. i teškog transportnog vozila(saobraćaj)
 • V87.5
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa(saobraćaj)
 • V87.6
  Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na želez.pruzi i automob.(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na želez.pruzi i automob.(saobraćaj)
 • V87.7
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila (saobraćaj)
 • V87.8
  Osoba povređena u drugim označ.saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.vozilo(saobraćaj)
  Osoba povređena u drugim označ.saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.vozilo(saobraćaj)
 • V87.9
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saob.udesima u kojima je učestvov.voz.bez mot.(saobraćaj)
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saob.udesima u kojima je učestvov.voz.bez mot.(saobraćaj)
 • V88
  Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
  Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
 • V88.0
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
 • V88.1
  Osoba povređena u sudaru između dr.motor.vozila i motornog voz.sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između dr.motor.vozila i motornog voz.sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
 • V88.2
  Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona, nije saobraćaj
 • V88.3
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa, nije saobraćaj
 • V88.4
  Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila, nije saobraćaj
 • V88.5
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa, nije saobraćaj
 • V88.6
  Osoba povređena u sudaru između želez.voza ili vozila na železnič.pruzi i automob.,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između želez.voza ili vozila na železnič.pruzi i automob.,nije saobraćaj
 • V88.7
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila, nije saobraćaj
 • V88.8
  Osoba povređ.u drug.označenim saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.voz.,nije saobraćaj
  Osoba povređ.u drug.označenim saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.voz.,nije saobraćaj
 • V88.9
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saobrać.udes.u kojima je učestvov.nemot.voz.,nije saobr.
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saobrać.udes.u kojima je učestvov.nemot.voz.,nije saobr.
 • V89
  Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen
  Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'