Grupa Povrede vozača autobusa ili putnika u saobraćajnim nesrećama (V70-V79)


 • Šifra
  Naziv
 • V70
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V70.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V70.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V70.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V70.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V70.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V70.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V70.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V70.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V70.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V71
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklistom
 • V71.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V71.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V71.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V71.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V71.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V71.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V71.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V71.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V71.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V72
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V72.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V72.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V72.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V72.3
  Putnik (autobusa) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (autobusa) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V72.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izlaž
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izlaž
 • V72.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V72.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V72.7
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V72.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom
 • V73
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V73.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udes
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udes
 • V73.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V73.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V73.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobr
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobr
 • V73.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u toku ulaženja ili
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u toku ulaženja ili
 • V73.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V73.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V73.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V73.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređan u sudaru s automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobrać
  Putnik (nepoznat) autobusa povređan u sudaru s automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobrać
 • V74
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom
 • V74.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V74.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V74.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
 • V74.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobra
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobra
 • V74.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u toku ulaženja ili iz
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u toku ulaženja ili iz
 • V74.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V74.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V74.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udsu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udsu
 • V74.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćaj
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćaj
 • V75
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V75.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćaj
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćaj
 • V75.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
 • V75.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V75.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u
 • V75.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku ulaže
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku ulaže
 • V75.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajno
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajno
 • V75.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V75.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
 • V75.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u
 • V76
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V76.0
  Vozač autobusa povređen usudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen usudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V76.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V76.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V76.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V76.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili izlaženja
 • V76.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V76.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V76.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V76.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V77
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V77.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V77.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V77.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V77.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajno
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajno
 • V77.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku ulaženja ili izlaže
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku ulaženja ili izlaže
 • V77.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V77.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V77.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V77.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom
 • V78
  Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V78.0
  Vozač autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V78.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V78.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesoabraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesoabraćajnom udesu
 • V78.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V78.4
  Osoba autobusa povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autobusa povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaženja
 • V78.5
  Vozač autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V78.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V78.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V78.9
  Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V79
  Putnik autobusa povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik autobusa povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'