Grupa Povrede vozača teškog transportnog vozila ili putnika u saobraćajnim nesrećama (V60-V69)


 • Šifra
  Naziv
 • V60
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V60.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V60.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V60.2
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V60.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobrać
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobrać
 • V60.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili iz
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili iz
 • V60.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V60.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V60.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V60.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pašakom ili životinjom u saobraćaj
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pašakom ili životinjom u saobraćaj
 • V61
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
 • V61.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V61.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V61.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V61.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V61.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V61.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V61.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V61.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V61.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V62
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V62.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaob
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaob
 • V62.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V62.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V62.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
 • V62.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku
 • V62.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobra
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobra
 • V62.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V62.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V62.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
 • V63
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V63.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V63.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V63.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V63.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili
 • V63.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V63.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u s
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u s
 • V63.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V63.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
 • V63.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili
 • V64
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V64.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u ne
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u ne
 • V64.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V64.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
 • V64.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili au
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili au
 • V64.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u t
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u t
 • V64.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u sa
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u sa
 • V64.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V64.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
 • V64.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili au
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili au
 • V65
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozil.na želez.pruzi
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozil.na želez.pruzi
 • V65.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj p
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj p
 • V65.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
 • V65.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V65.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na ž
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na ž
 • V65.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V65.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj p
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj p
 • V65.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V65.7
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćaj
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćaj
 • V65.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na ž
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na ž
 • V66
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V66.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom ude
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom ude
 • V66.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V66.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V66.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaob
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaob
 • V66.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili
  Osoba teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili
 • V66.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V66.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V66.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V66.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobra
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobra
 • V67
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V67.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobr
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobr
 • V67.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V67.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V67.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmet
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmet
 • V67.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku u
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku u
 • V67.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobrać
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobrać
 • V67.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V67.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V67.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmet
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmet
 • V68
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V68.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V68.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V68.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V68.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajn
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajn
 • V68.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaž
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaž
 • V68.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V68.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V68.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V68.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom
 • V69
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'