Grupa Povrede vozača kamiona ili dostavnog vozila ili putnika u saobraćajnim nesrećama (V50-V59)


 • Šifra
  Naziv
 • V50
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V50.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
 • V50.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V50.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V50.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
 • V50.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili
 • V50.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V50.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V50.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V50.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
 • V51
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
 • V51.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V51.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V51.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V51.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
 • V51.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V51.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V51.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V51.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V51.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V52
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V52.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
 • V52.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V52.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V52.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
 • V52.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
 • V52.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
 • V52.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V52.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V52.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
 • V53
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V53.0
  Vozač kamion ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
  Vozač kamion ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V53.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V53.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V53.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom i
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom i
 • V53.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom
 • V53.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V53.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V53.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
 • V53.9
  Putnik (nepoznat( kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
  Putnik (nepoznat( kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
 • V54
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V54.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V54.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V54.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
 • V54.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
 • V54.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V54.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V54.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V54.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
 • V54.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
 • V55
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez. pruzi
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez. pruzi
 • V55.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V55.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom naželezničkoj pruzi u nesaobraćajnom ud
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom naželezničkoj pruzi u nesaobraćajnom ud
 • V55.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V55.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
 • V55.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničko
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničko
 • V55.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V55.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V55.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
 • V55.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
 • V56
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V56.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom u
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom u
 • V56.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V56.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V56.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesa
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesa
 • V56.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja i
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja i
 • V56.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom ude
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom ude
 • V56.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V56.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V56.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saob
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saob
 • V57
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V57.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesao
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesao
 • V57.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V57.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V57.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
 • V57.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku
 • V57.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
 • V57.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V57.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V57.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
 • V58
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V58.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V58.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V58.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V58.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraća
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraća
 • V58.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izl
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izl
 • V58.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V58.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V58.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V58.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajn
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajn
 • V59
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'