Grupa Povrede vozača automobila ili putnika u saobraćajnim nesrećama (V40-V49)


 • Šifra
  Naziv
 • V40
  Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V40.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V40.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V40.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V40.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u u nesaobraćajnom udesu
 • V40.4
  Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V40.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V40.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V40.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V40.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V41
  Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
 • V41.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V41.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V41.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V41.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V41.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba automobila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V41.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V41.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V41.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V41.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V42
  Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V42.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V42.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V42.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V42.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilo sa dva ili tri točka u nesaobraćaj
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilo sa dva ili tri točka u nesaobraćaj
 • V42.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izl
  Osoba automobila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izl
 • V42.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V42.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V42.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V42.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajn
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajn
 • V43
  Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom,dostavni vozilom ili kamionom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom,dostavni vozilom ili kamionom
 • V43.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Vozač automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V43.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V43.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilim, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilim, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom
 • V43.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesa
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesa
 • V43.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u toku ulaženja i
  Osoba automobila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u toku ulaženja i
 • V43.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ude
  Vozač automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ude
 • V43.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V43.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
 • V43.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saob
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saob
 • V44
  Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V44.0
  Vozač automobili povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ude
  Vozač automobili povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ude
 • V44.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V44.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ude
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ude
 • V44.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaob
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaob
 • V44.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u toku ulaženja ili
  Osoba automobila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u toku ulaženja ili
 • V44.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V44.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V44.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
 • V44.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobra
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobra
 • V45
  Putnik automobila povređen u sudaru sa železničkim vozilom na železničkoj pruzi
  Putnik automobila povređen u sudaru sa železničkim vozilom na železničkoj pruzi
 • V45.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobrać
  Vozač automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobrać
 • V45.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
 • V45.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V45.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V45.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku ula
  Osoba automobila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku ula
 • V45.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćaj
  Vozač automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćaj
 • V45.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V45.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
 • V45.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V46
  Putnik automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V46.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V46.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V46.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V46.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V46.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba automobila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili izlaženja
 • V46.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V46.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V46.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V46.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V47
  Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V47.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V47.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V47.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V47.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćaj
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćaj
 • V47.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku ulaženja ili izla
  Osoba automobila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku ulaženja ili izla
 • V47.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V47.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V47.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V47.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajno
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajno
 • V48
  Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V48.0
  Vozač automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V48.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom sudaru bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom sudaru bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V48.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V48.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V48.4
  Osoba autombila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autombila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaženja
 • V48.5
  Vozač automobila povređen u saobraćajno udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u saobraćajno udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V48.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V48.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V48.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V49
  Putnik automobila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik automobila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'