Grupa Povrede vozača vozila ili putnika sa tri točka u saobraćajnim nesrećama (V30-V39)


 • Šifra
  Naziv
 • V30
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V30.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
 • V30.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V30.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V30.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
 • V30.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja ili si
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja ili si
 • V30.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V30.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V30.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V30.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
 • V31
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom
 • V31.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V31.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V31.2
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V31.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom ude
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom ude
 • V31.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u toku penjanja ili silaženja
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u toku penjanja ili silaženja
 • V31.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V31.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V31.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V31.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V32
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V32.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
 • V32.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V32.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V32.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
 • V32.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
 • V32.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
 • V32.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V32.7
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V32.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
 • V33
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automob.,dostavnim voz. ili kamionom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automob.,dostavnim voz. ili kamionom
 • V33.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V33.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V33.2
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V33.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
 • V33.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom
 • V33.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V33.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V33.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ude
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ude
 • V33.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
 • V34
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V34.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V34.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V34.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
 • V34.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
 • V34.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V34.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V34.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V34.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
 • V34.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
 • V35
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez.pruzi
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez.pruzi
 • V35.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V35.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
 • V35.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V35.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
 • V35.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničko
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničko
 • V35.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V35.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V35.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
 • V35.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
 • V36
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V36.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom u
 • V36.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V36.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V36.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesa
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesa
 • V36.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku penjanja i
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku penjanja i
 • V36.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drgim vozilom bez motora u saobraćajnom udes
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drgim vozilom bez motora u saobraćajnom udes
 • V36.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V36.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V36.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saob
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saob
 • V37
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V37.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
 • V37.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetomu saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetomu saobraćajnom udesu
 • V37.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V37.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
 • V37.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku
 • V37.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
 • V37.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V37.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V37.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
 • V38
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V38.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V38.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V38.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V38.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraća
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraća
 • V38.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u toku penjanja ili sila
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u toku penjanja ili sila
 • V38.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V38.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V38.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V38.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajn
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajn
 • V39
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'