Grupa Nesreće (V01-X59)


 • Šifra
  Naziv
 • V01
  Pešak povređen udarom bicikla na pedale
  Pešak povređen udarom bicikla na pedale
 • V01.0
  Pešak povređen udarom bicikla na pedale u nesaobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom bicikla na pedale u nesaobraćajnom udesu
 • V01.1
  Pešak povređen udarom bicikla na pedale u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom bicikla na pedale u saobraćajnom udesu
 • V01.9
  Pešak povređen udarom bicikla na pedale u neoznačnom udesu
  Pešak povređen udarom bicikla na pedale u neoznačnom udesu
 • V02
  Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka
  Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka
 • V02.0
  Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V02.1
  Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V02.9
  Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u neoznačnom udesu
  Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka u neoznačnom udesu
 • V03
  Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom
  Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V03.0
  Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V03.1
  Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V03.9
  Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u neoznačenom udesu
  Pešak povređen udarom kolima, dostavnim vozilom ili kamionom u neoznačenom udesu
 • V04
  Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa
  Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa
 • V04.0
  Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u nesaobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u nesaobraćajnom udesu
 • V04.1
  Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u saobraćajnom udesu
 • V04.9
  Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u neoznačenom udesu
  Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa u neoznačenom udesu
 • V05
  Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
  Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
 • V05.0
  Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom udesu
 • V05.1
  Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u saobraćajnom udesu
 • V05.9
  Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u neoznačenom udesu
  Pešak povređen udarom železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi u neoznačenom udesu
 • V06
  Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora
  Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora
 • V06.0
  Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V06.1
  Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u saobraćajnom udesu
 • V06.9
  Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u neoznačenom udesu
  ešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora u neoznačenom udesu
 • V09
  Pešak povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Pešak povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
 • V09.0
  Pešak povređen u nesaobraćajnom udesu u kome su učestvovala neka druga ili neoznačena motorna vozila
  Pešak povređen u nesaobraćajnom udesu u kome su učestvovala neka druga ili neoznačena motorna vozila
 • V09.1
  Pešak povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
  Pešak povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
 • V09.2
  Pešak povređen u saobraćajnom udesu u kome je učestvovalo neko drugo i neoznačeno vozilo
  Pešak povređen u saobraćajnom udesu u kome je učestvovalo neko drugo i neoznačeno vozilo
 • V09.3
  Pešak povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V09.9
  Pešak povređen u neoznačenom transportnom udesu
  Pešak povređen u neoznačenom transportnom udesu
 • V10
  Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V10.0
  Vozač povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  ozač povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V10.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V10.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V10.3
  Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)
  Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)
 • V10.4
  Vozač povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V10.5
  Pešak povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V10.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V11
  Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom
  Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom
 • V11.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V11.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V11.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V11.3
  Osoba povređena u sudaru sa drugim biciklistom u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)
  Osoba povređena u sudaru sa drugim biciklistom u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)
 • V11.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V11.5
  Pešak povređen u sudaru sa drugim biciklistom u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u sudaru sa drugim biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V11.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim biciklistom u saobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V12
  Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka
  Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka
 • V12.0
  Vozač povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V12.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V12.2
  Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V12.3
  Osoba povređena u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u toku penjanja ili silaženja (sa
  Osoba povređena u sudaru sa motor.vozilom na dva ili tri točka u toku penj.ili silaže.(sa bicikla)
 • V12.4
  Vozač povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V12.5
  Pešak povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V12.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u saobraćajnom udes
  Biciklista (nepoznat)povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V13
  Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V13.0
  Vozač povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V13.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V13.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V13.3
  Osoba povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Osoba povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V13.4
  Vozač povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Vozač povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V13.5
  Pešak povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Pešak povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V13.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V14
  Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V14.0
  Vozač povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V14.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V14.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajno
  Biciklista(nepoz.)povređen u sudaru sa teškim transport.vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V14.3
  Osoba povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u toku penjanja ili silaženja
  Osoba povređena u sudaru sa teškim transport.vozilom ili autobusom u toku penj.ili silaž.(sa bicikla
 • V14.4
  Vozač povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V14.5
  Pešak povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V14.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom
  Biciklista(nepoz.)povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćaj.udesu
 • V15
  Biciklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Biciklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V15.0
  Vozač povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom udesu
 • V15.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V15.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesa
  Biciklista(nepoz.)povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez.pruzi u nesaobraćajnom udesu
 • V15.3
  Osoba povređena u sudaru sa žel.vozom ili vozilom na žel.pruzi u toku penjanja ili silaženja(sa bici
  Osoba povređena u sudaru sa žel.vozom ili vozilom na žel.pruzi u toku penj.ili silaženja(sa bicikla)
 • V15.4
  Vozač povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Vozač povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V15.5
  Pešak povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom udesu
 • V15.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saob
  Biciklista(nepoz.)povređen u sudaru sa žel.vozom ili vozilom na žel.pruzi u saobraćajnom udesu
 • V16
  Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V16.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V16.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V16.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V16.3
  Osoba povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)
  Osoba povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)
 • V16.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V16.5
  Pešak povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V16.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V17
  Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V17.0
  Vozač povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V17.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V17.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom ude
  Biciklista(nepoz.)povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V17.3
  Osoba povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku penjanja ili silaženja (sa b
  Osoba povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokret.predmetom u toku penj.ili silaženja(sa bicikla)
 • V17.4
  Vozač povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V17.5
  Pešak povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V17.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V18
  Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V18.0
  Vozač povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V18.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V18.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V18.3
  Osoba povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)
  Osoba povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku penjanja ili silaženja (sa bicikla)
 • V18.4
  Vozač povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V18.5
  Pešak povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Pešak povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V18.9
  Biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Biciklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V19
  Biciklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Biciklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
 • V19.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V19.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V19.2
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom ud
  Biciklista(nepoz.) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V19.3
  Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
  Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
 • V19.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V19.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V19.6
  Biciklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udes
  Biciklista(nepoz.) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V19.8
  Biciklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Biciklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V19.9
  Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Biciklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V20
  Motociklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Motociklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V20.0
  Vozač povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V20.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V20.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V20.3
  Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja na motocikl ili silaženja sa moto
  Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penj.ili silaž.sa motocikla
 • V20.4
  Vozač povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V20.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V20.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V21
  Motociklista povređen u sudaru sa biciklistom
  Motociklista povređen u sudaru sa biciklistom
 • V21.0
  Vozač povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V21.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V21.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V21.3
  Osoba povređena u sudaru sa biciklistom u toku penjanja na motocikl ili silaženja sa motocikla
  Osoba povređena u sudaru sa biciklistom u toku penjanja na motocikl ili silaženja sa motocikla
 • V21.4
  Vozač povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V21.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V21.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa biciklistom
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa biciklistom
 • V22
  Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V22.0
  Vozač povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V22.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V22.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom
 • V22.3
  Osoba povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku penjanja na motocikl ili sil
  Osoba povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku penjanja na motocikl ili sil
 • V22.4
  Vozač povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V22.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V22.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom ud
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom ud
 • V23
  Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V23.0
  Vozač povređen usudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen usudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V23.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V23.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobrać
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobrać
 • V23.3
  Osoba povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u toku penjanja na motocikl
  Osoba povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u toku penjanja na motocikl
 • V23.4
  Vozač povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V23.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V23.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa auromobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćaj
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa auromobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćaj
 • V24
  Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V24.0
  Vozač povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V24.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V24.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćaj
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćaj
 • V24.3
  Osoba povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u toku penjanja na motocikl ili
  Osoba povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u toku penjanja na motocikl ili
 • V24.4
  Vozač povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V24.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V24.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajno
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajno
 • V25
  Motociklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Motociklista povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V25.0
  Vozač povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom udesu
 • V25.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V25.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u ne
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u ne
 • V25.3
  Osoba povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku penjanja na mot
  Osoba povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku penjanja na mot
 • V25.4
  Vozač povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom udesu
 • V25.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V25.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u sa
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u sa
 • V26
  Motociklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Motociklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V26.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V26.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V26.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V26.3
  Osoba povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku penjanja na motocikl ili silaženja sa mo
  Osoba povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku penjanja na motocikl ili silaženja sa mo
 • V26.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V26.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V26.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V27
  Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V27.0
  Vozač povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V27.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V27.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom u
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom u
 • V27.3
  Osoba povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku penjanja na motocikl ili sila
  Osoba povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku penjanja na motocikl ili sila
 • V27.4
  Vozač povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V27.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V27.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom ude
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom ude
 • V28
  Motociklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Motociklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V28.0
  Vozač povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V28.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V28.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V28.3
  Osoba povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku penjanja na motocikl ili silaženja sa motocik
  Osoba povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku penjanja na motocikl ili silaženja sa motocik
 • V28.4
  Vozač povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V28.5
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V28.9
  Motociklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V29
  Motociklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnom udesima
  Motociklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnom udesima
 • V29.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V29.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V29.2
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobr. udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobr. udesu
 • V29.3
  Motociklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
  Motociklista (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
 • V29.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V29.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V29.6
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobr. udesu
  Motociklista (nepoznat) povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobr. udesu
 • V29.8
  Motociklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Motociklista (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V29.9
  Motociklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Motociklista (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V30
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V30.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
 • V30.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V30.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V30.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
 • V30.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja ili si
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena sudaru sa pešakom ili životinjom u toku penjanja ili si
 • V30.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V30.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V30.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V30.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
 • V31
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom
 • V31.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V31.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V31.2
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V31.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom ude
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom ude
 • V31.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u toku penjanja ili silaženja
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u toku penjanja ili silaženja
 • V31.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V31.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V31.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V31.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V32
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V32.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
 • V32.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V32.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V32.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
 • V32.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
 • V32.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
 • V32.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V32.7
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V32.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
 • V33
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automob.,dostavnim voz. ili kamionom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automob.,dostavnim voz. ili kamionom
 • V33.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V33.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V33.2
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V33.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
 • V33.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom
 • V33.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V33.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V33.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ude
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ude
 • V33.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
 • V34
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V34.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V34.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V34.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
 • V34.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
 • V34.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V34.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V34.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V34.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
 • V34.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
 • V35
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez.pruzi
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez.pruzi
 • V35.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V35.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
 • V35.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V35.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
 • V35.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničko
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničko
 • V35.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V35.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V35.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
 • V35.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
 • V36
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V36.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom u
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom u
 • V36.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V36.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V36.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesa
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesa
 • V36.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku penjanja i
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku penjanja i
 • V36.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drgim vozilom bez motora u saobraćajnom udes
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drgim vozilom bez motora u saobraćajnom udes
 • V36.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V36.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V36.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saob
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saob
 • V37
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V37.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
 • V37.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetomu saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetomu saobraćajnom udesu
 • V37.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V37.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
 • V37.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku
 • V37.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
 • V37.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V37.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V37.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
 • V38
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V38.0
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V38.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V38.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V38.3
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraća
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraća
 • V38.4
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u toku penjanja ili sila
  Osoba motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u toku penjanja ili sila
 • V38.5
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V38.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V38.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V38.9
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajn
  Putnik (nepoznat) motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajn
 • V39
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
 • V39.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V39.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V39.2
  Putnik (nepoznat) motor.vozila sa tri točka povređen u sudaru sa dr.i neoznač.motor.voz.u nes.udesu
  Putnik (nepoznat) motor.vozila sa tri točka povređen u sudaru sa dr.i neoznač.motor.voz.u nes.udesu
 • V39.3
  Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
  Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
 • V39.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornom vozilom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornom vozilom u saobraćajnom udesu
 • V39.5
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V39.6
  Putnik(nepoznat)motornog vozila sa tri toč.povređen u sudaru sa dr.i neoznač.motor.voz.u saobr.udesu
  Putnik(nepoznat)motornog vozila sa tri toč.povređen u sudaru sa dr.i neoznač.motor.voz.u saobr.udesu
 • V39.8
  Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V39.9
  Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Putnik (svaki) motornog vozila sa tri točka povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V40
  Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V40.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V40.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V40.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V40.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u u nesaobraćajnom udesu
 • V40.4
  Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V40.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V40.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V40.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V40.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V41
  Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
 • V41.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V41.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V41.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V41.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V41.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba automobila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V41.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V41.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V41.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V41.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V42
  Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V42.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V42.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V42.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V42.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilo sa dva ili tri točka u nesaobraćaj
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilo sa dva ili tri točka u nesaobraćaj
 • V42.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izl
  Osoba automobila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izl
 • V42.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V42.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V42.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V42.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajn
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajn
 • V43
  Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom,dostavni vozilom ili kamionom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom,dostavni vozilom ili kamionom
 • V43.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Vozač automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V43.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V43.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilim, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilim, dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom
 • V43.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesa
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u nesa
 • V43.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u toku ulaženja i
  Osoba automobila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u toku ulaženja i
 • V43.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ude
  Vozač automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ude
 • V43.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V43.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
 • V43.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saob
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saob
 • V44
  Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V44.0
  Vozač automobili povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ude
  Vozač automobili povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ude
 • V44.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V44.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ude
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ude
 • V44.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaob
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaob
 • V44.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u toku ulaženja ili
  Osoba automobila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u toku ulaženja ili
 • V44.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V44.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V44.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
 • V44.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobra
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobra
 • V45
  Putnik automobila povređen u sudaru sa železničkim vozilom na železničkoj pruzi
  Putnik automobila povređen u sudaru sa železničkim vozilom na železničkoj pruzi
 • V45.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobrać
  Vozač automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobrać
 • V45.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
 • V45.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V45.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V45.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku ula
  Osoba automobila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku ula
 • V45.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćaj
  Vozač automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćaj
 • V45.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V45.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
 • V45.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V46
  Putnik automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V46.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V46.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V46.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V46.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V46.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba automobila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili izlaženja
 • V46.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V46.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V46.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V46.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V47
  Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V47.0
  Vozač automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V47.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V47.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V47.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćaj
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćaj
 • V47.4
  Osoba automobila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku ulaženja ili izla
  Osoba automobila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku ulaženja ili izla
 • V47.5
  Vozač automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V47.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V47.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V47.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajno
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajno
 • V48
  Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V48.0
  Vozač automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V48.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom sudaru bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom sudaru bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V48.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V48.3
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V48.4
  Osoba autombila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autombila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaženja
 • V48.5
  Vozač automobila povređen u saobraćajno udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač automobila povređen u saobraćajno udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V48.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V48.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V48.9
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V49
  Putnik automobila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik automobila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
 • V49.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V49.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V49.2
  Putnik (nepoznat)automobila povređen u sudaru sa drugim i neoznač.motornim vozilima u nesaobr.udesu
  Putnik (nepoznat)automobila povređen u sudaru sa drugim i neoznač.motornim vozilima u nesaobr.udesu
 • V49.3
  Putnik automobila (svaki)povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
  Putnik automobila (svaki)povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
 • V49.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V49.5
  Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V49.6
  Putnik(nepoznat)automobila povređen u sudaru sa drugim i neoznač.motornim vozilom u saobrać.udesu
  Putnik(nepoznat)automobila povređen u sudaru sa drugim i neoznač.motornim vozilom u saobrać.udesu
 • V49.7
  Putnik automobila(svaki)povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Putnik automobila(svaki)povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V49.9
  Putnik automobila (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Putnik automobila (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V50
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V50.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udes
 • V50.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V50.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V50.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobr
 • V50.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili
 • V50.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V50.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V50.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V50.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobrać
 • V51
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
 • V51.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V51.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V51.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V51.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
 • V51.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V51.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V51.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V51.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V51.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V52
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V52.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesa
 • V52.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V52.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V52.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
 • V52.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u tok
 • V52.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saob
 • V52.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V52.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V52.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri
 • V53
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V53.0
  Vozač kamion ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
  Vozač kamion ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V53.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V53.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V53.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom i
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom i
 • V53.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom
 • V53.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V53.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V53.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
 • V53.9
  Putnik (nepoznat( kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
  Putnik (nepoznat( kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom il
 • V54
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V54.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V54.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V54.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
 • V54.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
 • V54.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V54.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u
 • V54.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V54.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
 • V54.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili
 • V55
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez. pruzi
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa želez.vozom ili vozilom na želez. pruzi
 • V55.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V55.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom naželezničkoj pruzi u nesaobraćajnom ud
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom naželezničkoj pruzi u nesaobraćajnom ud
 • V55.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V55.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
 • V55.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničko
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničko
 • V55.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V55.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V55.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
 • V55.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na
 • V56
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V56.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom u
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom u
 • V56.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V56.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V56.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesa
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesa
 • V56.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja i
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja i
 • V56.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom ude
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom ude
 • V56.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V56.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V56.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saob
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saob
 • V57
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V57.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesao
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesao
 • V57.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V57.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V57.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
 • V57.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku
 • V57.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobr
 • V57.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V57.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V57.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predm
 • V58
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V58.0
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V58.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V58.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V58.3
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraća
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraća
 • V58.4
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izl
  Osoba kamiona ili dostavnog vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izl
 • V58.5
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V58.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V58.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V58.9
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajn
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajn
 • V59
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik kamiona ili dostavnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
 • V59.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobrać.udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobrać.udesu
 • V59.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobrać.udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobrać.udesu
 • V59.2
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa dr.i neoz.motor.voz.u nes.udesu
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa dr.i neoz.motor.voz.u nes.udesu
 • V59.3
  Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
  Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
 • V59.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V59.5
  Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu
  Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u saobraćajnom udesu
 • V59.6
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa dr.i neoz.motor.voz.u saob.udesu
  Putnik (nepoznat) kamiona ili dostavnog vozila povređen u sudaru sa dr.i neoz.motor.voz.u saob.udesu
 • V59.8
  Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V59.9
  Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Putnik (svaki) kamiona ili dostavnog vozila povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V60
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V60.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V60.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V60.2
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V60.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobrać
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobrać
 • V60.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili iz
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili iz
 • V60.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V60.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V60.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V60.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pašakom ili životinjom u saobraćaj
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pašakom ili životinjom u saobraćaj
 • V61
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom
 • V61.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V61.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V61.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V61.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V61.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V61.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V61.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V61.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V61.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V62
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V62.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaob
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaob
 • V62.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V62.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V62.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
 • V62.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku
 • V62.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobra
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobra
 • V62.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V62.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V62.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri to
 • V63
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V63.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V63.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V63.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V63.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili
 • V63.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u
 • V63.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u s
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u s
 • V63.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V63.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom ud
 • V63.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili
 • V64
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
 • V64.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u ne
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u ne
 • V64.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V64.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
 • V64.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili au
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili au
 • V64.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u t
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u t
 • V64.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u sa
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u sa
 • V64.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V64.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udes
 • V64.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili au
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili au
 • V65
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozil.na želez.pruzi
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozil.na želez.pruzi
 • V65.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj p
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj p
 • V65.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
 • V65.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V65.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na ž
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na ž
 • V65.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj
 • V65.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj p
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj p
 • V65.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V65.7
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćaj
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćaj
 • V65.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na ž
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na ž
 • V66
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V66.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom ude
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom ude
 • V66.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V66.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V66.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaob
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaob
 • V66.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili
  Osoba teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili
 • V66.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V66.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V66.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V66.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobra
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobra
 • V67
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V67.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobr
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobr
 • V67.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V67.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V67.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmet
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmet
 • V67.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku u
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku u
 • V67.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobrać
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobrać
 • V67.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V67.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V67.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmet
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmet
 • V68
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V68.0
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V68.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V68.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V68.3
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajn
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajn
 • V68.4
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaž
  Osoba teškog transportnog vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaž
 • V68.5
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V68.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V68.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V68.9
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom
  Putnik (nepoznat) teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom
 • V69
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik teškog transportnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
 • V69.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu
 • V69.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilima u nesaobraćajnom udesu
 • V69.2
  Putnik (nepoznat) teš. transpor. vozila povr.u sudaru sa drugim i neoz. motor. vozil. u nesao. udesu
  Putnik (nepoznat) teš. transpor. vozila povr.u sudaru sa drugim i neoz. motor. vozil. u nesao. udesu
 • V69.3
  Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
  Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
 • V69.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V69.5
  Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornimvozilom u saobraćajnom udesu
  Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornimvozilom u saobraćajnom udesu
 • V69.6
  Putnik (nepoznat) teškog trans. vozila povređen u sudaru sa drug. i neoz. motor. voz. u saob. udesu
  Putnik (nepoznat) teškog trans. vozila povređen u sudaru sa drug. i neoz. motor. voz. u saob. udesu
 • V69.8
  Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V69.9
  Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Putnik (svaki) teškog transportnog vozila povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V70
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V70.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V70.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V70.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V70.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u nesaobraćajnom udesu
 • V70.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V70.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V70.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V70.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V70.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom u saobraćajnom udesu
 • V71
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklistom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklistom
 • V71.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V71.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V71.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V71.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u nesaobraćajnom udesu
 • V71.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa biciklistom u toku ulaženja ili izlaženja
 • V71.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V71.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V71.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V71.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa biciklistom u saobraćajnom udesu
 • V72
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
 • V72.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V72.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V72.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V72.3
  Putnik (autobusa) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (autobusa) povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u nesaobraćajnom udesu
 • V72.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izlaž
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u toku ulaženja ili izlaž
 • V72.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V72.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V72.7
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom udesu
 • V72.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka u saobraćajnom
 • V73
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V73.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udes
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udes
 • V73.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom udesu
 • V73.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobraćajnom u
 • V73.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobr
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u nesaobr
 • V73.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u toku ulaženja ili
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u toku ulaženja ili
 • V73.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V73.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa automobilom,dostavnim vozilom ili kamionom u saobraćajnom udesu
 • V73.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
 • V73.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređan u sudaru s automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobrać
  Putnik (nepoznat) autobusa povređan u sudaru s automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom u saobrać
 • V74
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom
 • V74.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V74.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom udesu
 • V74.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobraćajnom ud
 • V74.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobra
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u nesaobra
 • V74.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u toku ulaženja ili iz
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u toku ulaženja ili iz
 • V74.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V74.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udesu
 • V74.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udsu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćajnom udsu
 • V74.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćaj
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa teškim transportim vozilom ili autobusom u saobraćaj
 • V75
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
 • V75.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćaj
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćaj
 • V75.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobraćajnom u
 • V75.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u nesaobra
 • V75.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u
 • V75.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku ulaže
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u toku ulaže
 • V75.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajno
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajno
 • V75.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
  Prolaznik povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraćajnom ude
 • V75.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u saobraća
 • V75.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa železničkim vozom ili vozilom na železničkoj pruzi u
 • V76
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V76.0
  Vozač autobusa povređen usudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen usudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V76.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V76.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V76.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u nesaobraćajnom udesu
 • V76.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u toku ulaženja ili izlaženja
 • V76.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V76.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V76.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V76.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora u saobraćajnom udesu
 • V77
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V77.0
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V77.1
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V77.2
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajnom udesu
 • V77.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajno
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u nesaobraćajno
 • V77.4
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku ulaženja ili izlaže
  Osoba autobusa povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u toku ulaženja ili izlaže
 • V77.5
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V77.6
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V77.7
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom udesu
 • V77.9
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom u saobraćajnom
 • V78
  Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V78.0
  Vozač autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V78.1
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V78.2
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesoabraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u nesoabraćajnom udesu
 • V78.3
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u nesaobraćajnom udesu
 • V78.4
  Osoba autobusa povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaženja
  Osoba autobusa povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u toku ulaženja ili izlaženja
 • V78.5
  Vozač autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Vozač autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V78.6
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Prolaznik povređen u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V78.7
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
  Osoba van vozila povređena u saobraćajnom udesu bez sudara u saobraćajnom udesu
 • V78.9
  Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
  Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
 • V79
  Putnik autobusa povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
  Putnik autobusa povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima
 • V79.0
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V79.2
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim i neozna.motornim vozil.u nesaobrać. udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim i neozna.motornim vozil.u nesaobrać. udesu
 • V79.3
  Putnik autobusa (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
  Putnik autobusa (svaki) povređen u neoznačenom nesaobraćajnom udesu
 • V79.4
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Vozač povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V79.5
  Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Putnik povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V79.6
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motor.vozilom u saobrać.udesu
  Putnik (nepoznat) autobusa povređen u sudaru sa drugim i neoznačenim motor.vozilom u saobrać.udesu
 • V79.8
  Putnik autobusa (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Putnik autobusa (svaki) povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V79.9
  Putnik autobusa (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Putnik autobusa (svaki) povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V80
  Jahač životinje ili osoba koja sa nalazi u kolima koja vuče životinja,povređeni u saobrać.udesu
  Jahač životinje ili osoba koja sa nalazi u kolima koja vuče životinja,povređeni u saobrać.udesu
 • V80.0
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.padom ili guranjem živ.ili voz.koje vuče živ.u udesu b.sud
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.padom ili guranjem živ.ili voz.koje vuče živ.u udesu b.sud
 • V80.1
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa pešakom ili životinjom
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa pešakom ili životinjom
 • V80.2
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom
  Jahač ili osoba koja se načazi u vozilu povređeni u sudaru sa biciklistom
 • V80.3
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motor.vozilom sa dva ili tri točka
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa motor.vozilom sa dva ili tri točka
 • V80.4
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.u sudaru sa autom.,dost.voz.,kam.tešk.trans.voz.ili autob.
  Jahač ili osoba koja se nalazi u voz.povr.u sudaru sa autom.,dost.voz.,kam.tešk.trans.voz.ili autob.
 • V80.5
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim označenim motornim vozilom
 • V80.6
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa želez.vozom ili vozil.na želez.pruzi
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa želez.vozom ili vozil.na želez.pruzi
 • V80.7
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa drugim vozilom bez motora
 • V80.8
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
 • V80.9
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Jahač ili osoba koja se nalazi u vozilu povređeni u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V81
  Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
 • V81.0
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa motor.vozilom u nesaobrać. udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa motor.vozilom u nesaobrać. udesu
 • V81.1
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa mot.vozil.u saobraćajnom udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa mot.vozil.u saobraćajnom udesu
 • V81.2
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u sudaru sa odronom ili pri udaru odrona
 • V81.3
  Putnik železničkog voza ili vozila na železnič.pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom
  Putnik železničkog voza ili vozila na železnič.pruzi povređen u sudaru sa nekim drugim predmetom
 • V81.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz železničkog voza ili vozila na železničkoj pruzi
 • V81.5
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen padom u želez.vozu ili u vozilu na žel.pruzi
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen padom u želez.vozu ili u vozilu na žel.pruzi
 • V81.6
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređ. padom iz želez.voza ili iz vozila na želez.pruzi
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređ. padom iz želez.voza ili iz vozila na želez.pruzi
 • V81.7
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethonog sudara
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen pri iskakanju voza iz šina bez prethonog sudara
 • V81.8
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u dr.označenim želez.udesima
  Putnik železničkog voza ili vozila na želez.pruzi povređen u dr.označenim želez.udesima
 • V81.9
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu
  Putnik želez.voza ili vozila na želez.pruzi povređen u neoznačenom železničkom udesu
 • V82
  Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
 • V82.0
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u nesaobraćajnom udesu
 • V82.1
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa motornim vozilom u saobraćajnom udesu
 • V82.2
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa odronom ili pri sudaru odrona
 • V82.3
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom
  Putnik tramvaja povređen u sudaru sa drugim predmetom
 • V82.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz tramvaja
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz tramvaja
 • V82.5
  Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju
  Putnik tramvaja povređen padom u tramvaju
 • V82.6
  Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja
  Putnik tramvaja povređen padom iz tramvaja
 • V82.7
  Putnik tramvaja povređen kod iskakanja iz šina bez prethodnog sudara
  Putnik tramvaja povređen kod iskakanja iz šina bez prethodnog sudara
 • V82.8
  Putnik tramvaja povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
  Putnik tramvaja povređen u drugim označenim saobraćajnim udesima
 • V82.9
  Putnik tramvaja povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
  Putnik tramvaja povređen u neoznačenom saobraćajnom udesu
 • V83
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industriji povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industriji povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.0
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.1
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.2
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u saobraćajnom udesu
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u saobraćajnom udesu
 • V83.3
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V83.4
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz specijalnog industrijskog vozila
  Osoba povređena pri ulasku u ili izlasku iz specijalnog industrijskog vozila
 • V83.5
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V83.6
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V83.7
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ali na specijalnom industrijskom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V83.9
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog industrijskog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.0
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.1
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.2
  Osoba van ali na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u saobraćajom udesu
  Osoba van ali na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u saobraćajom udesu
 • V84.3
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u saobraćajnom udesu
 • V84.4
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaženja iz specijalnog poljoprivrednog vozila
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaženja iz specijalnog poljoprivrednog vozila
 • V84.5
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84.6
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V84.7
  Osoba van ili na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ili na specijalnom poljoprivrednom vozilu povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V84.9
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) specijalnog poljoprivrednog vozila povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.0
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.1
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.2
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u saobraćajnom udesu
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u saobraćajnom udesu
 • V85.3
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
 • V85.4
  Osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja iz vozila specijalne konstrukcije
  Osoba povređena u toku ulaženja ili izlaženja iz vozila specijalne konstrukcije
 • V85.5
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Vozač vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85.6
  Putnik u vozilu specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik u vozilu specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V85.7
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u nesaobraćajnom udesu
  Osoba van ali na vozilu specijalne konstrukcije povređena u nesaobraćajnom udesu
 • V85.9
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
  Putnik (nepoznat) vozila specijalne konstrukcije povređen u nesaobraćajnom udesu
 • V86
  Put.spec.voz.za sve terene ili drug.motor.voz.,namenjenog prvenst.za koriš.van put.povr.u saob.udesu
  Put.spec.voz.za sve terene ili drug.motor.voz.,namenjenog prvenst.za koriš.van put.povr.u saob.udesu
 • V86.0
  Vozač vozila za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobraćajnom udesu
  Vozač vozila za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobraćajnom udesu
 • V86.1
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređen u saobraćajnom udesu
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređen u saobraćajnom udesu
 • V86.2
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drugom mot.voz.za korišć.van puteva povređena u saobrać.udesu
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drugom mot.voz.za korišć.van puteva povređena u saobrać.udesu
 • V86.3
  Putnik(nepoznat) vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobrać. udesu
  Putnik(nepoznat) vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u saobrać. udesu
 • V86.4
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaž. iz voz.za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van put.
  Osoba povređena u toku ulaženja u ili izlaž. iz voz.za sve terene ili dr.mot.voz.za korišć.van put.
 • V86.5
  Vozač voz.za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
  Vozač voz.za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
 • V86.6
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać. udesu
  Putnik vozila za sve terene ili dr.motor.voz.za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać. udesu
 • V86.7
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drug.motor.vozilu za korišć.van puteva povr.u nesaobrać.udesu
  Osoba van ali na voz.za sve terene ili drug.motor.vozilu za korišć.van puteva povr.u nesaobrać.udesu
 • V86.9
  Putnik(nepoz.)vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
  Putnik(nepoz.)vozila za sve terene ili dr.motor.vozila za korišć.van puteva povređ.u nesaobrać.udesu
 • V87
  Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
  Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
 • V87.0
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka (saobraćaj)
 • V87.1
  Osoba povređena u sudaru između dr.motornog vozila i motor.vozila sa dva ili tri točka(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između dr.motornog vozila i motor.vozila sa dva ili tri točka(saobraćaj)
 • V87.2
  Osoba povređena u sudaru između automob.i dostavnog vozila ili kamiona (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob.i dostavnog vozila ili kamiona (saobraćaj)
 • V87.3
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa (saobraćaj)
 • V87.4
  Osoba povređena u sudaru između automob. i teškog transportnog vozila(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između automob. i teškog transportnog vozila(saobraćaj)
 • V87.5
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa(saobraćaj)
 • V87.6
  Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na želez.pruzi i automob.(saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između železničkog voza ili vozila na želez.pruzi i automob.(saobraćaj)
 • V87.7
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila (saobraćaj)
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila (saobraćaj)
 • V87.8
  Osoba povređena u drugim označ.saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.vozilo(saobraćaj)
  Osoba povređena u drugim označ.saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.vozilo(saobraćaj)
 • V87.9
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saob.udesima u kojima je učestvov.voz.bez mot.(saobraćaj)
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saob.udesima u kojima je učestvov.voz.bez mot.(saobraćaj)
 • V88
  Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
  Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
 • V88.0
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automob.i motor.vozila sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
 • V88.1
  Osoba povređena u sudaru između dr.motor.vozila i motornog voz.sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između dr.motor.vozila i motornog voz.sa dva ili tri točka,nije saobraćaj
 • V88.2
  Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i dostavnog vozila ili kamiona, nije saobraćaj
 • V88.3
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i autobusa, nije saobraćaj
 • V88.4
  Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između automobila i teškog transportnog vozila, nije saobraćaj
 • V88.5
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između teškog transportnog vozila i autobusa, nije saobraćaj
 • V88.6
  Osoba povređena u sudaru između želez.voza ili vozila na železnič.pruzi i automob.,nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između želez.voza ili vozila na železnič.pruzi i automob.,nije saobraćaj
 • V88.7
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila, nije saobraćaj
  Osoba povređena u sudaru između drugih označenih motornih vozila, nije saobraćaj
 • V88.8
  Osoba povređ.u drug.označenim saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.voz.,nije saobraćaj
  Osoba povređ.u drug.označenim saobrać.udesima bez sudara u kojima je učestv.mot.voz.,nije saobraćaj
 • V88.9
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saobrać.udes.u kojima je učestvov.nemot.voz.,nije saobr.
  Osoba povređ.u dr.označ.(sudar)(nije sudar)saobrać.udes.u kojima je učestvov.nemot.voz.,nije saobr.
 • V89
  Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen
  Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen
 • V89.0
  Osoba povređena u udesu neoznačenog motornog vozila, nije saobraćaj
  Osoba povređena u udesu neoznačenog motornog vozila, nije saobraćaj
 • V89.1
  Osoba povređena u udesu neoznačenog nemotornog vozila, nije saobraćaj
  Osoba povređena u udesu neoznačenog nemotornog vozila, nije saobraćaj
 • V89.2
  Osoba povređena u udesu neoznačenog motornog vozila,saobraćaj
  Osoba povređena u udesu neoznačenog motornog vozila,saobraćaj
 • V89.3
  Osoba povređena u udesu neoznačenog nemotornog vozila,saobraćaj
  Osoba povređena u udesu neoznačenog nemotornog vozila,saobraćaj
 • V89.4
  Osoba povređena u udesu neoznačenog vozila
  Osoba povređena u udesu neoznačenog vozila
 • V90
  Udes plovila koji je uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes plovila koji je uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.0
  Udes trgovačkog broda koji jr uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes trgovačkog broda koji jr uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.1
  Udes putničkog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes putničkog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.2
  Udes ribarskog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes ribarskog broda koji je uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.3
  Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala davljenje i potapanje
  Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala davljenje i potapanje
 • V90.4
  Udes jedrilice koja je uzrokovala davljenje i potapanje
  Udes jedrilice koja je uzrokovala davljenje i potapanje
 • V90.5
  Udes kanua ili kajaka koji je uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes kanua ili kajaka koji je uzrokovao davljenje i potapanje
 • V90.6
  Udes plovila koje se naduvava (bez motora) koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
  Udes plovila koje se naduvava (bez motora) koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
 • V90.7
  Udes skija za vodu koje su uzrokovale davljenje i potapanje
  Udes skija za vodu koje su uzrokovale davljenje i potapanje
 • V90.8
  Udes ostalih plovila bez motora koja su uzrokovala davljenje i potapanje
  Udes ostalih plovila bez motora koja su uzrokovala davljenje i potapanje
 • V90.9
  Udes neoznačenog plovila koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
  Udes neoznačenog plovila koje je uzrokovalo davljenje i potapanje
 • V91
  Udes plovila koji je uzrokovao druge povrede
  Udes plovila koji je uzrokovao druge povrede
 • V91.0
  Udes trgovačkog broda koji je uzrokovao druge povrede
  Udes trgovačkog broda koji je uzrokovao druge povrede
 • V91.1
  Udes putničkog broda koji je uzrokovao druge povrede
  Udes putničkog broda koji je uzrokovao druge povrede
 • V91.2
  Udes ribarskog broda koji je uzrokovao druge povrede
  Udes ribarskog broda koji je uzrokovao druge povrede
 • V91.3
  Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala druge povrede
  Udes drugih plovila sa motorom koja su uzrokovala druge povrede
 • V91.4
  Udes jedrilice koja je uzrokovala druge povrede
  Udes jedrilice koja je uzrokovala druge povrede
 • V91.5
  Udes kanua ili kajaka koji su uzrokovali druge povrede
  Udes kanua ili kajaka koji su uzrokovali druge povrede
 • V91.6
  Udes plovila koje se naduvava (bez motora)koje je uzrokovalo druge povrede
  Udes plovila koje se naduvava (bez motora)koje je uzrokovalo druge povrede
 • V91.7
  Udes skija za vodu koje su uzrokovale druge povrede
  Udes skija za vodu koje su uzrokovale druge povrede
 • V91.8
  Udes drugih plovila bez motora koja su uzrokovala druge povrede
  Udes drugih plovila bez motora koja su uzrokovala druge povrede
 • V91.9
  Udes neoznačenog plovilila koje je uzrokovalo druge povrede
  Udes neoznačenog plovilila koje je uzrokovalo druge povrede
 • V92
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila
 • V92.0
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa trgovačkog broda
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa trgovačkog broda
 • V92.1
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa putničkog broda
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa putničkog broda
 • V92.2
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ribarskog broda
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ribarskog broda
 • V92.3
  Davljenje i potapanje povezano s transportom na vodi bez udesa drugih plovila sa motorom
  Davljenje i potapanje povezano s transportom na vodi bez udesa drugih plovila sa motorom
 • V92.4
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa jedrilice
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa jedrilice
 • V92.5
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa kanua ili kajaka
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa kanua ili kajaka
 • V92.6
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila koje s naduvava (bez motara)
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa plovila koje s naduvava (bez motara)
 • V92.7
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi udesa skija za vodu
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi udesa skija za vodu
 • V92.8
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ostalih plovila bez motora
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa ostalih plovila bez motora
 • V92.9
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa neoznačenog plovila
  Davljenje i potapanje povezano sa transportom na vodi bez udesa neoznačenog plovila
 • V93
  Udes na palubi plovila bez udesa plovila koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi plovila bez udesa plovila koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V93.0
  Udes na palubi trgovačkog broda bez udesa trgovačkog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi trgovačkog broda bez udesa trgovačkog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V93.1
  Udes na palubi putničkog broda bez udesa putničkog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi putničkog broda bez udesa putničkog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V93.2
  Udes na palubi ribarskog broda bez udesa ribarskog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi ribarskog broda bez udesa ribarskog broda koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V93.3
  Udes na palubi drugog plovila sa motorom bez udesa drugog plovila sa motorom koji nije uzrokovao da
  Udes na palubi drugog plovila sa motorom bez udesa drugog plovila sa motorom koji nije uzrokovao da
 • V93.4
  Udes na palubi jedrilice bez udesa jedrilice koja nije uzrokovala davljenje i potapanje
  Udes na palubi jedrilice bez udesa jedrilice koja nije uzrokovala davljenje i potapanje
 • V93.5
  Udes na palubi kanua ili kajaka bez udesa kanua ili kajaka koji nije uzrokovao davljenje i potapanj
  Udes na palubi kanua ili kajaka bez udesa kanua ili kajaka koji nije uzrokovao davljenje i potapanj
 • V93.6
  Udes na palubi plovila koje se naduvava(bez motora) bez udesa plovila koje se naduvava (bez motora)
  Udes na palubi plovila koje se naduvava(bez motora) bez udesa plovila koje se naduvava (bez motora)
 • V93.7
  Udes skija za vodu bez udesa skija za vodu koje nisu uzrokovale davljenje i potapanje
  Udes skija za vodu bez udesa skija za vodu koje nisu uzrokovale davljenje i potapanje
 • V93.8
  Udes na palubi ostalih plovila bez motora bez udesa plovila bez motora koje nije uzrokovalo davljenj
  Udes na palubi ostalih plovila bez motora bez udesa plovila bez motora koje nije uzrokovalo davljenj
 • V93.9
  Udes na palubi neoznačenog plovila bez udesa koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
  Udes na palubi neoznačenog plovila bez udesa koji nije uzrokovao davljenje i potapanje
 • V94
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi
 • V94.0
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Trgovački brod
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Trgovački brod
 • V94.1
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Putnički brod
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Putnički brod
 • V94.2
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Ribarski brod
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Ribarski brod
 • V94.3
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Druga plovila sa motorom
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Druga plovila sa motorom
 • V94.4
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Jedrilica
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Jedrilica
 • V94.5
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Kanu ili kajak
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Kanu ili kajak
 • V94.6
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Plovilo koje se naduvava (bez motora)
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Plovilo koje se naduvava (bez motora)
 • V94.7
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Skije za vodu
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Skije za vodu
 • V94.8
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Ostala plovila bez motora
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Ostala plovila bez motora
 • V94.9
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Neoznačeno plovilo
  Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi - Neoznačeno plovilo
 • V95
  Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
  Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
 • V95.0
  Udes helikoptera koji uzrokuje povredu putnika
  Udes helikoptera koji uzrokuje povredu putnika
 • V95.1
  Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje uzrokuju povredu putnika
  Udes ultralake, mikrolake jedrilice ili jedrilice sa motorom koje uzrokuju povredu putnika
 • V95.2
  Udes ostalih privatnih letelica sa fiksiranim krilima koje izrokuju povredu putnika
  Udes ostalih privatnih letelica sa fiksiranim krilima koje izrokuju povredu putnika
 • V95.3
  Udes komercijalne letelice sa fiksiranim krilima koja uzrokuje povredu putnika
  Udes komercijalne letelice sa fiksiranim krilima koja uzrokuje povredu putnika
 • V95.4
  Udes vasionske letelice koja uzrokuje povredu putnika
  Udes vasionske letelice koja uzrokuje povredu putnika
 • V95.8
  Drugi udesi u vazduhu koji uzrokuju povredu putnika
  Drugi udesi u vazduhu koji uzrokuju povredu putnika
 • V95.9
  Udesi neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
  Udesi neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
 • V96
  Udes letelice bez motora koja uzrokuje povredu putnika
  Udes letelice bez motora koja uzrokuje povredu putnika
 • V96.0
  Udes balona koji uzrokuje povredu putnika
  Udes balona koji uzrokuje povredu putnika
 • V96.1
  Udes vučene jedrilice koja uzrokuje povredu putnika
  Udes vučene jedrilice koja uzrokuje povredu putnika
 • V96.2
  Udes jedrilice (bez motora) koja uzrokuje povredu putnika
  Udes jedrilice (bez motora) koja uzrokuje povredu putnika
 • V96.8
  Drugi udesi letelica bez motora koji uzrokuju povredu putnika
  Drugi udesi letelica bez motora koji uzrokuju povredu putnika
 • V96.9
  Udes neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
  Udes neoznačene letelice koja uzrokuje povredu putnika
 • V97
  Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju
  Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju
 • V97.0
  Putnik letelice povređen u nekom drugom označenom vazdušnom udesu
  Putnik letelice povređen u nekom drugom označenom vazdušnom udesu
 • V97.1
  Osoba povređena u toku ukrcavanja ili iskrcavanja iz letelice
  Osoba povređena u toku ukrcavanja ili iskrcavanja iz letelice
 • V97.2
  Padobranac povređen u vazdušnom transportu
  Padobranac povređen u vazdušnom transportu
 • V97.3
  Osoba povređena na zemlji u udesu vazdušnog saobraćaja
  Osoba povređena na zemlji u udesu vazdušnog saobraćaja
 • V97.8
  Drugi udesi u vazdušnom saobraćaju
  Drugi udesi u vazdušnom saobraćaju
 • V98
  Drugi označeni saobraćajni udesi
  Drugi označeni saobraćajni udesi
 • V99
  Saobraćajni udes neoznačen
  Saobraćajni udes neoznačen
 • W00
  Pad na istom nivou na ledu i snegu
  Pad na istom nivou na ledu i snegu
 • W01
  Pad na istom nivou zbog okliznuća,saplitanja i posrtanja
  Pad na istom nivou zbog okliznuća,saplitanja i posrtanja
 • W02
  Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa točkovima
  Pad sa klizaljkama za led, skijama,koturaljkama ili daskom sa točkovima
 • W03
  Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
  Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
 • W04
  Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane druge osobe
  Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane druge osobe
 • W05
  Pad iz invalidskih kolica
  Pad iz invalidskih kolica
 • W06
  Pad sa kreveta
  Pad sa kreveta
 • W07
  Pad sa stolice
  Pad sa stolice
 • W08
  Pad sa druge vrste nameštaja
  Pad sa druge vrste nameštaja
 • W09
  Pad sa opreme na terenu za rekreaciju
  Pad sa opreme na terenu za rekreaciju
 • W10
  Pad sa stepeništa ili stepenika ( i na)
  Pad sa stepeništa ili stepenika ( i na)
 • W11
  Pad sa merdevina (i na)
  Pad sa merdevina (i na)
 • W12
  Pad sa građevinske skele (i na)
  Pad sa građevinske skele (i na)
 • W13
  Pad sa zgrade ili građevine (i na)
  Pad sa zgrade ili građevine (i na)
 • W14
  Pad sa drveta
  Pad sa drveta
 • W15
  Pad sa litice
  Pad sa litice
 • W16
  Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje i potapanje
  Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu a ne davljenje i potapanje
 • W17
  Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
  Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
 • W18
  Drugi padovi na istom nivou
  Drugi padovi na istom nivou
 • W19
  Pad, neoznačen
  Pad, neoznačen
 • W20
  Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom
  Udarac bačenim, projektovanim ili padajućim predmetom
 • W21
  Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
  Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
 • W22
  Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
  Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
 • W23
  Uhvaćen, prignječen ili uštinut u ili između predmeta
  Uhvaćen, prignječen ili uštinut u ili između predmeta
 • W24
  Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje
  Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje
 • W25
  Kontakt sa razbijenim staklom
  Kontakt sa razbijenim staklom
 • W26
  Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
  Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
 • W27
  Kontakt sa ručnim alatom bez motora
  Kontakt sa ručnim alatom bez motora
 • W28
  Kontakt sa kosačicom trave sa motorom
  Kontakt sa kosačicom trave sa motorom
 • W29
  Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
  Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
 • W30
  Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
  Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
 • W31
  Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
  Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
 • W32
  Opaljivanje revolvera
  Opaljivanje revolvera
 • W33
  Opaljivanje puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
  Opaljivanje puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
 • W34
  Opaljivanje drugog i neoznačenog vatrenog oružja
  Opaljivanje drugog i neoznačenog vatrenog oružja
 • W35
  Eksplozija i pucanje bojlera
  Eksplozija i pucanje bojlera
 • W36
  Eksplozija i pucanje boce sa gasom
  Eksplozija i pucanje boce sa gasom
 • W37
  Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom
  Eksplozija i pucanj gume, cevi ili creva pod pritiskom
 • W38
  Eksplozija i pucanj drugih označenih uređaja pod pritiskom
  Eksplozija i pucanj drugih označenih uređaja pod pritiskom
 • W39
  Vatromet
  Vatromet
 • W40
  Eksplozija drugih meterijala
  Eksplozija drugih meterijala
 • W41
  Izlaganje mlazu visokog pritiska
  Izlaganje mlazu visokog pritiska
 • W42
  Izlaganje buci
  Izlaganje buci
 • W43
  Izlaganje vibraciji
  Izlaganje vibraciji
 • W44
  Strano telo koje je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih
  Strano telo koje je ušlo u oko ili prirodne otvore ili je prošlo kroz njih
 • W45
  Strano telo ili predmet koji su ušli kroz kožu
  Strano telo ili predmet koji su ušli kroz kožu
 • W49
  Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama
  Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama
 • W50
  Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe
  Guranje, udar, uvrtanje, ujed ili grebanje od strane druge osobe
 • W51
  Udaranje ili naletanje od strane druge osobe
  Udaranje ili naletanje od strane druge osobe
 • W52
  Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)
  Udar, guranje ili gaženje od gomile ili gomile u pokretu (ljudskog stampeda)
 • W53
  Ujed pacova
  Ujed pacova
 • W54
  Ujed ili udar psa
  Ujed ili udar psa
 • W55
  Ujed ili udar drugih sisara
  Ujed ili udar drugih sisara
 • W56
  Kontakt sa morskim životinjama
  Kontakt sa morskim životinjama
 • W57
  Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda
  Ujed ili ubod neotrovnih insekata i drugih neotrovnih artropoda
 • W58
  Ujed ili udar krokodila ili aligatora
  Ujed ili udar krokodila ili aligatora
 • W59
  Ujed ili udar drugih reptila
  Ujed ili udar drugih reptila
 • W60
  Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
  Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
 • W64
  Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama
  Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama
 • W65
  Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi
  Davljenje i potapanje u toku kupanja u kadi
 • W66
  Davljenje i potapanje posle pada u kadu
  Davljenje i potapanje posle pada u kadu
 • W67
  Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje
  Davljenje i potapanje za vreme boravka u bazenu za plivanje
 • W68
  Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
  Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
 • W69
  Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi
  Davljenje i potapanje za vreme boravka u vodi u prirodi
 • W70
  Davljenje i potapanje posle pada u vodi
  Davljenje i potapanje posle pada u vodi
 • W73
  Drugo označeno davljenje i potapanje
  Drugo označeno davljenje i potapanje
 • W74
  Neoznačeno davljenje i potapanje
  Neoznačeno davljenje i potapanje
 • W75
  Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu
  Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu
 • W76
  Druga zadesna vešanja i davljenja
  Druga zadesna vešanja i davljenja
 • W77
  Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem,padanjem zemlje i drugih materija
  Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem,padanjem zemlje i drugih materija
 • W78
  Udisanje sadržaja želudca
  Udisanje sadržaja želudca
 • W79
  Udisanje i gutanje hrane koja uzrokuje začepljenost disajnih puteva
  Udisanje i gutanje hrane koja uzrokuje začepljenost disajnih puteva
 • W80
  Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva
  Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva
 • W81
  Zatvoren ili zaglavljen u prostoriji sa nedovoljno kiseonika
  Zatvoren ili zaglavljen u prostoriji sa nedovoljno kiseonika
 • W83
  Druga označena ugrožavanja disanja
  Druga označena ugrožavanja disanja
 • W84
  Neoznačeno ugrožavanje disanja
  Neoznačeno ugrožavanje disanja
 • W85
  Izlaganje vodovima za prenos električne energije
  Izlaganje vodovima za prenos električne energije
 • W86
  Izlaganje drugim označenim električnim strujama
  Izlaganje drugim označenim električnim strujama
 • W87
  Izlaganje neoznačenim električnim strujama
  Izlaganje neoznačenim električnim strujama
 • W88
  Izlaganje jonizujućem zračenju
  Izlaganje jonizujućem zračenju
 • W89
  Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju
  Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju
 • W90
  Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
  Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
 • W91
  Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
  Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
 • W92
  Izlaganje prekomernoj toploti koju je uzrokovao čovek
  Izlaganje prekomernoj toploti koju je uzrokovao čovek
 • W93
  Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
  Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
 • W94
  Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
  Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
 • W99
  Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek
  Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek
 • X00
  Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
  Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
 • X01
  Izlaganje nekontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
  Izlaganje nekontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
 • X02
  Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
  Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini
 • X03
  Izlaganje kontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
  Izlaganje kontrolisanoj vatri,ne u zgradi ili građevini
 • X04
  Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala
  Izlaganje vatri od jako zapaljivog materijala
 • X05
  Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće i opreme (pidžame,spavaćice)
  Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće i opreme (pidžame,spavaćice)
 • X06
  Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme
  Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme
 • X08
  Izlaganje drugom označenom dimu,vatri i plamenu
  Izlaganje drugom označenom dimu,vatri i plamenu
 • X09
  Izlaganje neoznačenom dimu,vatri i plamenu
  Izlaganje neoznačenom dimu,vatri i plamenu
 • X10
  Kontakt sa vrelim pićima,hranom,uljima i uljima za kuvanje
  Kontakt sa vrelim pićima,hranom,uljima i uljima za kuvanje
 • X11
  Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
  Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
 • X12
  Kontakt sa drugim vrelim tečnostima
  Kontakt sa drugim vrelim tečnostima
 • X13
  Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
  Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
 • X14
  Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
  Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
 • X15
  Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu
  Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu
 • X16
  Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje,radijatorima i cevima
  Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje,radijatorima i cevima
 • X17
  Kontakt sa vrelim motorima,mašinama i alatom
  Kontakt sa vrelim motorima,mašinama i alatom
 • X18
  Kontakt sa drugim vrelim metalima
  Kontakt sa drugim vrelim metalima
 • X19
  Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama
  Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama
 • X20
  Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima
  Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima
 • X21
  Kontakt sa otrovnim paucima
  Kontakt sa otrovnim paucima
 • X22
  Kontakt sa škorpionima
  Kontakt sa škorpionima
 • X23
  Kontakt sa stršljenima,osama i pčelama
  Kontakt sa stršljenima,osama i pčelama
 • X24
  Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim)
  Kontakt sa otrovnim stonogama (tropskim)
 • X25
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim artropodima
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim artropodima
 • X26
  Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama
  Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama
 • X27
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama
 • X28
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama
  Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama
 • X29
  Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama
  Kontakt sa neoznačenim otrovnim životinjama ili biljkama
 • X30
  Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
  Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
 • X31
  Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi
  Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi
 • X32
  Izlaganje sunčevoj svetlosti
  Izlaganje sunčevoj svetlosti
 • X33
  Žrtva munje
  Žrtva munje
 • X34
  Žrtva zemljotresa
  Žrtva zemljotresa
 • X35
  Žrtva vulkanske erupcije
  Žrtva vulkanske erupcije
 • X36
  Žrtva lavine,klizanja zemljišta i drugih kretanja zemlje
  Žrtva lavine,klizanja zemljišta i drugih kretanja zemlje
 • X37
  Žrtva katastrofalne oluje
  Žrtva katastrofalne oluje
 • X38
  Žrtva poplave
  Žrtva poplave
 • X39
  Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama
  Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama
 • X40
  Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima,antipireticima iantireumaticima koji ne pripadaju opijati
  Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima,antipireticima iantireumaticima koji ne pripadaju opijati
 • X41
  Slučajno trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotrop
  Slučajno trovanje i izlaganje antiepilepticima,sedativima-hipnoticima,antiparkinsonicima i psihotrop
 • X42
  Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)
  Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima (halucinogenima)
 • X43
  Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
  Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
 • X44
  Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama
  Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima,preparatima i biološkim supstancama
 • X45
  Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu
  Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu
 • X46
  Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama
  Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama
 • X47
  Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
  Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
 • X48
  Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima
  Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima
 • X49
  Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
  Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
 • X50
  Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti
  Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti
 • X51
  Putovanje i kretanje
  Putovanje i kretanje
 • X52
  Produženo ostajanje u bestežinskim uslovima
  Produženo ostajanje u bestežinskim uslovima
 • X53
  Nedostatak hrane
  Nedostatak hrane
 • X54
  Nedostatak vode
  Nedostatak vode
 • X57
  Neoznačena oskudica
  Neoznačena oskudica
 • X58
  Izlaganje drugim označenim faktorima
  Izlaganje drugim označenim faktorima
 • X59
  Izlaganje neoznačenim faktorima
  Izlaganje neoznačenim faktorima

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'