Grupa Posledice povreda, trovanja I drugih efekata spoljnih uzroka (T90-T98)


 • Šifra
  Naziv
 • T90
  Posledice povrede glave
  Sequelae laesionum traumaticarum capitis
 • T90.0
  Posledice površinske povrede glave
  Sequelae laesionis traumaticae capitis, superficiales
 • T90.1
  Posledice otvorene rane glave
  Sequelae vulneris aperti capitis
 • T90.2
  Posledice preloma kostiju lobanje i lica
  Sequelae fracturae ossium cranii et faciei
 • T90.3
  Posledice povrede lobanjskih živaca
  Sequelae laesionis traumaticae nervorum cranii
 • T90.4
  Posledice povrede oka i duplje oka
  Sequelae laesionis traumaticae oculi et orbitae
 • T90.5
  Posledice povrede unutar lobanje
  Sequelae laesionis traumaticae intracranialis
 • T90.8
  Posledice drugih označenih povreda glave
  Sequelae laesionum traumaticarum capitis aliarum specificatarum
 • T90.9
  Posledice neoznačene povrede glave
  Sequelae laesionis traumaticae capitis, non specificatae
 • T91
  Posledice povreda vrata i trupa
  Sequelae leasionum traumaticarum colli et trunci
 • T91.0
  Posledice površinske povrede i otvorene povrede vrata i trupa
  Sequelae laesionis traumaticae superficialis et vulneris aperti colli et trunci
 • T91.1
  Posledice preloma kičme
  Sequelae fracturae columnae vertebralis
 • T91.2
  Posledice drugih preloma grudnog koša i karlice
  Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum
 • T91.3
  Posledice povrede kičmene moždine
  Sequelae laesionis traumaticae medullae spinalis
 • T91.4
  Posledice povrede organa grudnog koša
  Sequelae laesionis traumaticae organorum thoracis
 • T91.5
  Posledice povrede organa trbuha i karlice
  Sequelae laesionis traumaticae organorum abdominis et pelvis
 • T91.8
  Posledice drugih neoznačenih povreda vrata i trupa
  Sequelae laesionum traumaticae colli et trunci aliarum specificatarum
 • T91.9
  Posledice neoznačene povrede vrata i trupa
  Sequelae laesionis traumaticae colli et trunci, non specificatae
 • T92
  Posledice povrede ruku
  Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris
 • T92.0
  Posledice otvorene rane ruku
  Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris
 • T92.1
  Posledice preloma ruku
  Sequelae fracturae extremitatis superioris
 • T92.2
  Posledice preloma ručja i šaka
  Sequelae fracturae carpi et manus
 • T92.3
  Posledice iščašenja, uganuća i istegnuća ruku
  Sequelae luxationis,distorsionis et distensionis extremitatis superioris
 • T92.4
  Posledice povrede živca ruke
  Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis superioris
 • T92.5
  Posledice povrede mišića i tetive ruke
  Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis superioris
 • T92.6
  Posledice zdrobljavanja i odsecanja ruke
  Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris
 • T92.8
  Posledice drugih označenih povreda ruke
  Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris aliarum specificatarum
 • T92.9
  Posledice neoznačene povrede ruke
  Sequelae laesionis traumaticae extremitatis superioris non specificatae
 • T93
  Posledice povrede noge
  Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris
 • T93.0
  Posledice otvorene rane noge
  Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris
 • T93.1
  Posledice preloma butnjače
  Sequelae fracturae femoris
 • T93.2
  Posledice drugih preloma noge
  Sequelae fracturarum extremitatis inferioris aliarum
 • T93.3
  Posledice iščašenja,uganuća i istegnuća noge
  Sequelae luxationis,distorsionis et distensionis extremitatis inferioris
 • T93.4
  Posledice povrede živca noge
  Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis inferioris
 • T93.5
  Posledice povrede mišića i tetive noge
  Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis inferioris
 • T93.6
  Posledice povrede uzrokovane zdrobljavanjem i odsecanjem noge
  Sequelae laesionis traumaticae conquassatione et amputationis extremitatis inferioris
 • T93.8
  Posledice drugih označenih povreda noge
  Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris aliarum specificatarum
 • T93.9
  Posledice neoznačene povrede noge
  Sequelae laesionis traumaticae extremitatis inferioris non specificatae
 • T94
  Posledice povreda u više neoznačenih predela tela
  Sequelae laesionum traumaticarum regionem corporis multiplicium, non specificatarum
 • T94.0
  Posledice povreda više predela tela
  Sequelae laesionum traumaticarum regionem corporis multiplicium
 • T94.1
  Posledice povrede neoznačenih predela tela
  Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis non specificatarum
 • T95
  Posledice opekotine,razjeda i promrzline
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis
 • T95.0
  Posledice opekotine, razjeda i promrzline glave i vrata
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis capitis et colli
 • T95.1
  Posledice opekotine, razjeda i promrzline trupa
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis trunci
 • T95.2
  Posledice opekotine, razjeda i promrzline ruke
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis extremitatis superioris
 • T95.3
  Polsedice opekotine, razjeda i promrzline noge
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis extremitatis inferioris
 • T95.4
  Posledice opekotine i razjeda klasifikovane samo na osnovu obima zahvaćene površine tela
  Sequelae combustionis et corrosionis secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classif
 • T95.8
  Posledice druge označene opekotine, razjeda i promrzline
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis alterius specificatae
 • T95.9
  Posledice neoznačene opekotine, razjeda i promrzline
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis non specificatae
 • T96
  Posledice trovanja lekovima, preparatima i biološkim supstancama
  Sequelae intoxicationis remediis medicamentis et substantiis biologicis
 • T97
  Posledice toksičkih dejstava uglavnom nemedicinskih supstanci
  Sequelae effectuum toxicorum substantiarum, capitulatim, non medicinalibus
 • T98
  Posledice drugih i neoznačenih dejstava spoljašnjih faktora
  Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'