Grupa Izvesbe rane komplikacije traume (T79-T79)

  • Šifra
    Naziv
  • T79
    Rane komplikacije posle povrede
    Complicationes trauma subsequentes praecoces

Pretraga šifarnika bolesti

'Pitajte doktora' 'Zakažite pregled'