Grupa Izvesbe rane komplikacije traume (T79-T79)


  • Šifra
    Naziv
  • T79
    Rane komplikacije posle povrede
    Complicationes trauma subsequentes praecoces

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'