Grupa Povrede skočnog zgloba I stopala (S90-S99)


 • Šifra
  Naziv
 • S90
  Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis
 • S90.0
  Nagnječenje u predelu skočnog zgloba
  Contusio regionis malleoli
 • S90.1
  Nagnječenje prsta (prstiju) bez ozlede nokta
  Gontusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis
 • S90.2
  Nagnječenje prsta (prstiju) stopala sa ozledom nokta
  Cuntusio digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis
 • S90.3
  Nagnječenje drugih neoznačenih delova stopala
  Contusio partium pedis aliarum, non specificatarum
 • S90.7
  Višestruka površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica regionis malleoli et pedis multiplex superficialis
 • S90.8
  Druge površinske povrede u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis superficialis aliae
 • S90.9
  Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala, neoznačena
  Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis, non specificata
 • S91
  Otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
  Vulnus apertum regionis malleoli et pedis
 • S91.0
  Otvorena rana u predelu skočnog zgloba
  Vulnus apertum regionis malleoli
 • S91.1
  Otvorena rana prsta (prstiju) bez ozlede nokta
  Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis
 • S91.2
  Otvorena rana prsta (prstiju) sa ozledom nokta
  Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis
 • S91.3
  Otvorena rana drugih delova stopala
  Vulnus apertum partium pedis aliarum
 • S91.7
  Višestruka otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
  Vulnus apertum regionis malleoli et pedis multiplex
 • S92
  Prelom stopala - izuzev predela skočnog zgloba
  Fractura pedis (excl.regio malleoli)
 • S92.0
  Prelom petne kosti
  Fractura calcanei
 • S92.1
  Prelom skočne kosti
  Fractura tali
 • S92.2
  Prelom neke druge kosti (drugih kostiju) nožja
  Fractura ossis (ossium) tarsi alterius
 • S92.3
  Prelom kosti donožja
  Fractura osis metatarsi
 • S92.4
  Prelom palca stopala
  Fractura hallucis
 • S92.5
  Prelom nekog drugog prsta stopala
  Fractura digiti pedis alterius
 • S92.7
  Višestruki prelom stopala
  Fractura pedis multiplex
 • S92.9
  Prelom stopala, neoznačen
  Fractura pedis, non specificata
 • S93
  Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu skočnog zgloba i stopala
  Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis
 • S93.0
  Iščašenje skočnog zgloba
  Luxatio articuli talocruralis
 • S93.1
  Iščašenje prsta (prstiju) stopala
  Luxatio digiti (digitorum) pedis
 • S93.2
  Rascep veze u predelu skočnog zgloba i stopala
  Ruptura ligamenti regionis malleoli et pedis traumatica
 • S93.3
  Iščašenje drugih neoznačenih delova stopala
  Luxatio partium pedis aliarum, non specificatarum
 • S93.4
  Uganuće i istegnuće skočnog zgloba
  Distorsio et distensio articuli talocruralis
 • S93.5
  Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) stopala
  Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis
 • S93.6
  Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova stopala
  Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum
 • S94
  Povreda živaca u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica nervorum regionis malleoli et pedis
 • S94.0
  Povreda spoljašnjeg živca tabana
  Laesio traumatica nervi plantaris lateralis
 • S94.1
  Povreda unutrašnjeg živca tabana
  Laesio traumatica nervi plantaris medialis
 • S94.2
  Povreda dubokog živca lišnjače u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica nervi peronaei profundi regionis malleoli et pedis
 • S94.3
  Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis malleoli (et pedis)
 • S94.7
  Povreda više živaca u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica nervorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium
 • S94.8
  Povreda nekog drugog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) alterius
 • S94.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) non specificati
 • S95
  Povreda krvnih sudova u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica vasorum regionis malleoli et pedis
 • S95.0
  Povreda leđne arterija stopala
  Laesio traumatica arteriae dorsalis pedis
 • S95.1
  Povreda arterije tabana
  Laesio traumatica arteriae plantaris pedis
 • S95.2
  Povreda leđne vene stopala
  Laesio traumatica venae dorsalis pedis
 • S95.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium
 • S95.8
  Povreda drugih krvnih sudova u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) aliorum
 • S95.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica vasis regionis malleoli (et pedis) non specificati
 • S96
  Povreda mišića i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis malleoli et pedis
 • S96.0
  Povreda mišića dugog savijača palca stopala i njegove tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi et (tendinis eius)flexoris hallucis pedis longi regionis malleoli et pedis
 • S96.1
  Povreda mišića dugog opružača palca stopala i njegove tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi(et tendinis eius)extensoris hallucis pedis longi regionis mall. et pedis
 • S96.2
  Povreda unutrašnjeg mišića i njegove tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi (et tendinis aius) interni regionis malleoli et pedis
 • S96.7
  Povreda više mišića i njihovih tetiva u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli et pedis multiplicium
 • S96.8
  Povreda drugih mišića i njihovih tetiva u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli (et pedis) aliorum
 • S96.9
  Povreda neoznačenog mišića i njegove tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis malleoli et pedis, non specificati
 • S97
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem - kraš - u predelu skočnog zgloba i stopala
  Conquassatio regionis malleoli et pedis
 • S97.0
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem u predelu skočnog zgloba
  Conquassatio regionis malleoli
 • S97.1
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem prsta (prstiju) stopala
  Conquassatio digiti (digitorum) pedis
 • S97.8
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem drugih delova u predelu skočnog zgloba i stopala
  Conquassatio partium regionis malleoli et pedis aliarum
 • S98
  Odsecanje u predelu skočnog zgloba i stopala
  Amputatio traumatica regionis malleoli et pedis
 • S98.0
  Odsecanje u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Amputatio traumatica regionis malleoli (et pedis)
 • S98.1
  Odsecanje jednog prsta stopala
  Amputatio traumatica digiti pedis singularis
 • S98.2
  Odsecanje više prstiju stopala
  Amputatio traumatica digitorum pedis multiplicium
 • S98.3
  Odsecanje drugih delova stopala
  Amputatio traumatica partium pedis aliarum
 • S98.4
  Odsecanje stopala u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica pedis regionis non specificatae
 • S99
  Druge neoznačene povrede u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae non specificatae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'