Grupa Povrede ramena I nadlaktice (S40-S49)


 • Šifra
  Naziv
 • S40
  Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis
 • S40.0
  Nagnječenje u predelu ramena i nadlaktice
  Contusio regionis deltoideae et brachii
 • S40.7
  Višestruke površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice
  Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales multiplices
 • S40.8
  Druge površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice
  Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales aliae
 • S40.9
  Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice, neoznačena
  Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, superficiales, non specificata
 • S41
  Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice
  Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii
 • S41.0
  Otvorena rana u predelu ramena
  Vulnus apertum regionis deltoideae
 • S41.1
  Otvorena rana nadlaktice
  Vulnus apertum brachii
 • S41.7
  Više otvorenih rana u predelu ramena i nadlaktice
  Vulnera aperta regionis deltoideae et brachii multiplicia
 • S41.8
  Otvorena rana drugih i neoznačenih delova pojasa u ramenon predelu
  Vulnus apertum partium cinguli regionis deltoideae aliarum, non specificatarum
 • S42
  Prelom u predelu ramena i nadlaktice
  Fractura regionis deltoideae et brachii
 • S42.0
  Prelom ključnjače
  Fractura claviculae
 • S42.1
  Prelom lopatice
  Fractura scapulae
 • S42.2
  Prelom gornjeg okrajka ramenjače
  Fractura humeri,extremitatis proximalis
 • S42.3
  Prelom tela ramenjače
  Fractura corporis humeri
 • S42.4
  Prelom donjeg okrajka ramenjače
  Fractura humeri,extremitas distalis
 • S42.7
  Višestruki prelom ključnjače, lopatične kosti i ramenjače
  Fractura claviculae,scapulae et humeri multiplex
 • S42.8
  Drugi prelom u predelu ramena i nadlaktice
  Fractura regionis deltoideae et brachii alia
 • S42.9
  Prelom u predelu ramenog pojasa, neoznačen
  Fractura regionis deltoidae,non specificata
 • S43
  Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza ramenog pojasa
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris
 • S43.0
  Iščašenje ramenog zgloba
  Luxatio articuli humeroscapularis
 • S43.1
  Iščašenje natplećno-ključnjačnog zgloba
  Luxatio articuli acromioclavicularis
 • S43.2
  Iščašenje grudno-ključnjačnog zgloba
  Luxatio articuli sternoclavicularis
 • S43.3
  Iščašenje drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa
  Luxatio partium cinguli extremitatis superioris aliarum et non specificatarum
 • S43.4
  Uganuće i istegnuće ramenog zgloba
  Distorsio et distensio articuli humeroscapularis
 • S43.5
  Uganuće i istegnuće natplećno-ključnjačnog zgloba
  Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis
 • S43.6
  Uganuće i istegnuće grudno-ključnjačnog zgloba
  Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis
 • S43.7
  Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa
  Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum, non specificatarum
 • S44
  Povreda živaca u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii
 • S44.0
  Povreda lakatnog živca u predelu nadlaktice
  Laesio traumatica nervi ulnaris regionis brachii
 • S44.1
  Povreda središnjeg živca u predelu nadlaktice
  Laesio traumatica nervi mediani regionis brachii
 • S44.2
  Povreda žbičnog živca u predelu nadlaktice
  Laesio traumatica nervi radialis regionis brachii
 • S44.3
  Povreda pazušnog živca
  Laesio traumatica nervi axillaris
 • S44.4
  Povreda mišićno-kožnog živca
  Laesio traumatica nervi musculocutanei
 • S44.5
  Povreda senzitivnog kožnog živca u pred.ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis deltoideae et brachii
 • S44.7
  Povreda više živaca u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii multiplicium
 • S44.8
  Povreda drugih živaca u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis axillaris et brachii aliorum
 • S44.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervi regionis deltoideae et brachii non specificati
 • S45
  Povreda krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii
 • S45.0
  Povreda pazušne arterije
  Laesio traumatica arteriae axillaris
 • S45.1
  Povreda nadlaktne arterije
  Laesio traumatica arteriae brachialis
 • S45.2
  Povreda pazušne vene ili nadlaktne vene
  Laesio traumatica venae axillaris sive venae brachialis
 • S45.3
  Povreda površinske vene u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica venae superficialis, regionis dejtoideae et brachii
 • S45.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii multiplicium
 • S45.8
  Povreda drugih krvnih sudova u pred.ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii aliorum
 • S45.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica vasis regionis deltoideae et brachii, non specificati
 • S46
  Povrede mišića i tetive u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii
 • S46.0
  Povreda tetive mišića okretača zgloba ramena
  Laesio traumatica tendinis musculi rotatoris articuli humeri
 • S46.1
  Povreda mišića i tetive duge glave dvoglavog mišića nadlaktice
  Laesio traumatica capitis longi(et tendinis eius) musculi biciptis brachii
 • S46.2
  Druga povreda dvogl.mišića nadlaktice i njegove tetive
  Laesio traumatica musculi(et tendinis eius) bicipitis brachii alia
 • S46.3
  Povreda troglavog mišića nadlaktice i njegove tetive
  Laesio traumatica musculi et tendinis musculi tricipitis brachii
 • S46.7
  Povreda više mišića i tetiva u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica musculorum et tendinis regionis deitoideae et brachii multiplicium
 • S46.8
  Povreda drugih mišića i tetiva u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis deitoideae et brachii aliarum
 • S46.9
  Povreda neoznačenog mišića i tetive u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica musculi et tendinis non specificatae, regionis deltoideae et brachii
 • S47
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem u predelu ramena i nadlaktice
  Conquassatio regionis deltoideae et brachii
 • S48
  Odsecanje u predelu ramena i nadlaktice
  Amputatio traumatica regionis deltoideae et brachii
 • S48.0
  Odsecanje zgloba ramena
  Amputatio traumatica articuli humeroscapularis
 • S48.1
  Odsecanje nadlaktice
  Amputatio traumatica brachii
 • S48.9
  Odsecanje ramena i nadlaktice, neoznačeno
  Amputatio traumatica humeri et brachii, non specificata
 • S49
  Druge neoznačene povrede u predelu ramena i nadlaktice
  Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, non specificatae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'