Grupa Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka (S00-T98) • Šifra
  Naziv
 • S00
  Površinska povreda glave
  Laesio traumatica capitis,superficialis
 • S00.0
  Površinska povreda poglavine
  Laesio traumatica capillitii,superficialis
 • S00.1
  Kontuzija kapka oka i okoline oka
  Contusio palpebrae et periocularis
 • S00.2
  Druge površinske povrede kapka oka i okoline oka
  Laesiones traumaticae palpebrae et perioculares,superficiales aliae
 • S00.3
  Površinska povreda nosa
  Laesio traumatica nasi,superficialis
 • S00.4
  Površinska povreda uva
  Laesio traumatica auris,superficialis
 • S00.5
  Površinska povreda usne i usta
  Laesio traumatica labii et cavitatis oris,superficialis
 • S00.7
  Višestruke površinske povrede glave
  Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices
 • S00.8
  Površinska povreda drugih delova glave
  Laesio traumatica partium capitis aliarum,superficialis
 • S00.9
  Površinska povreda neoznačenih delova glave
  Laesio traumatica capitis superficialis,partium non specificatarum
 • S01
  Otvorena rana glave
  Vulnus apertum capitis
 • S01.0
  Otvorena rana poglavine
  Vulnus apertum capillitii
 • S01.1
  Otvorena rana kapka oka i okoline oka
  Vulnus apertum palpebrae et perioculare
 • S01.2
  Otvorena rana nosa
  Vulnus apertum nasi
 • S01.3
  Otvorena rana uva
  Vulnus apertum auris
 • S01.4
  Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice
  Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis
 • S01.5
  Otvorena rana usne i usta
  Vulnus apertum labii et cavitatis oris
 • S01.7
  Višestruke otvorene rane glave
  Vulnera aperta capitis multiplicia
 • S01.8
  Otvorena rana drugih delova glave
  Vulnus apertum capitis(aliarum)partium
 • S01.9
  Otvorena rana neoznačenih delova glave
  Vulnus apertum capitis non specificatarum partium
 • S02
  Prelom lobanje i prelom kostiju lica
  Fractura cranii et fractura ossium faciei
 • S02.0
  Prelom krova lobanje
  Fractura calvarii
 • S02.1
  Prelom baze lobanje
  Fractura basis cranii
 • S02.2
  Prelom kostiju nosa
  Fractura ossium nasalium
 • S02.3
  Prelom poda duplje oka
  Fractura orbitae,pars inferior
 • S02.4
  Prelom jagodice i prelom kosti gornje vilice
  Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris
 • S02.5
  Prelom zuba
  Fractura dentis
 • S02.6
  Prelom donje vilice
  Fractura mandibulae
 • S02.7
  Višestruki prelom lobanje i prelom kosti lica
  Fractura cranii et fractura ossis faciei multiplex
 • S02.8
  Prelom lobanje i prelom drugih kostiju lica
  Fracturae cranii et fractura ossium faciei aliorum
 • S02.9
  Prelom neoznačenih delova kostiju lobanje i prelom kostiju lica
  Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei non specificatarum
 • S03
  Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza glave
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis
 • S03.0
  Iščašenje donje vilice
  Luxatio mandibulae
 • S03.1
  Iščašenje hrskavice pregrade nosa
  Luxatio cartilaginis septi nasi
 • S03.2
  Iščašenje zuba
  Luxatio denti
 • S03.3
  Iščašenje ostalih neoznačenih delova glave
  Luxatio partium capitis aliarum,non specificatarum
 • S03.4
  Uganuće i istegnuće donje vilice
  Distorsio et distensio mandibulae
 • S03.5
  Uganuće i istegnuće zglobova i veza drugih neoznačenih delova glave
  Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum,non specificatarum
 • S04
  Povrede živaca lobanje
  Laesions traumaticae nervorum cranialium
 • S04.0
  Povreda vidnog živca i optičkog puta
  Laesio traumatica nervi optici et tractus optici
 • S04.1
  Povreda živca pokretača oka
  Laesio traumatica nervi oculomotorii
 • S04.2
  Povreda živca podizača kapka
  Laesio traumatica nervi trochlearis
 • S04.3
  Povreda trokrakog živca
  Laesio traumatica nervi trigemini
 • S04.4
  Povreda živca odmicača
  Laesio traumatica nervi abducentis
 • S04.5
  Povreda živca lica
  Laesio traumatica nervi facialis
 • S04.6
  Povreda živca za sluh
  Laesio traumatica nervi acustici
 • S04.7
  Povreda pomoćnog živca lobanje
  Laesio traumatica nervi accessorii
 • S04.8
  Povreda drugih živaca lobanje
  Laesio traumatica nervorum cranialium aliorum
 • S04.9
  Povreda živca lobanje,neoznačena
  Laesio traumatica nervi cranialis,non specificata
 • S05
  Povreda oka i duplje oka
  Laesio traumatica oculi et orbitae
 • S05.0
  Povreda vežnjače i oderotina rožnjače bez stranog tela
  Laesio traumatica conjuctivae et abrasio corneae sine corpore alieno
 • S05.1
  Nagnječenje jabučice oka i tkiva duplje oka
  Contusio bulbi oculi et textum orbitae
 • S05.2
  Razderotina i rascep oka sa ispadom ili gubitkom tkiva u oku
  Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis
 • S05.3
  Razderotina oka bez ispada ili gubitka tkiva u oku
  Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis
 • S05.4
  Prodorna rana duplje oka sa stranim telom ili bez stranog tela
  Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno
 • S05.5
  Prodorna rana jabučice oka sa stranim telom
  Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno
 • S05.6
  Prodorna rana jabučice oka bez stranog tela
  Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno
 • S05.7
  Istrgnuće oka
  Avulsio oculi
 • S05.8
  Druge povrede oka i duplje oka
  Traumata oculi et orbitae alia
 • S05.9
  Povreda oka i duplje oka,neoznačena
  Laesio traumatica oculi et orbitae,non specificata
 • S06
  Povreda unutar lobanje
  Laesio traumatica intracranialis
 • S06.0
  Potres mozga
  Commotio cerebri
 • S06.1
  Otok mozga uzrokovan povredom
  Oedema cerebri traumaticum
 • S06.2
  Rasprostranjena povreda mozga
  Laesio traumatica cerebri diffusa
 • S06.3
  Lokalna povreda mozga
  Laesio traumatica cerebri focalis
 • S06.4
  Krvarenje nad tvrdom moždanicom
  Haemorrhagia epiduralis
 • S06.5
  Krvarenje ispod tvrde moždanice uzrokovano povredom
  Haemorrhagia subduralis traumatica
 • S06.6
  Krvarenje ispod mrežaste moždanice uzrokovano povredom
  Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica
 • S06.7
  Povreda unutar lobanje sa produženom komom
  Laesio traumatica cum comate prolongato intracranialis
 • S06.8
  Druge povrede unutar lobanje
  Laesiones traumaticae intracraniales aliae
 • S06.9
  Povreda unutar lobanje,neoznačena
  Laesio traumatica intracranialis,non specificata
 • S07
  Povrede glave uzrokovana zdrobljavanjem-kraš
  Conquassatio capitis
 • S07.0
  Povreda lica uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio faciei
 • S07.1
  Povreda lobanje uzrok.zdrobljavanjem
  Conquassatio cranii
 • S07.8
  Druga povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio capitis alia
 • S07.9
  Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem,neoznačena
  Conquassatio capitis,non specificata
 • S08
  Odsecanje dela glave
  Amputatio traumatica partis capitis
 • S08.0
  Otkinuće poglavine
  Avulsio capillitii
 • S08.1
  Odsecanje uva
  Amputatio traumatica auris
 • S08.8
  Odsecanje drugih delova glave
  Amputatio traumatica partium capitis aliarum
 • S08.9
  Odsecanje neoznačenog dela glave
  Amputatio traumatica partis capitis non specificatae
 • S09
  Druge neoznačene povrede glave
  Laesiones traumaticae capitis aliae,non specificatae
 • S09.0
  Povreda krvnih sudova glave
  Laesio traumatica vasorum capitis
 • S09.1
  Povreda mišića i tetive glave
  Laesio traumatica musculi et tendinis capitis
 • S09.2
  Rascep bubne opne
  Ruptura traumatica membranae tympani
 • S09.7
  Višestruka povreda glave
  Laesio traumatica capitis multiplex
 • S09.8
  Druge označene povrede glave
  Laesiones traumaticae capitis aliae,specificatae
 • S09.9
  Povreda glave,neoznačena
  Laesio traumatica capitis,non specificata
 • S10
  Površinska povreda vrata
  Laesio traumatica colli superficialis
 • S10.0
  Nagnječenje grla
  Contusio juguli
 • S10.1
  Druge neoznačene površinske povrede grla
  Laesiones traumaticae juguli superfaciales aliae,non specificatae
 • S10.7
  Višestruke površinske povrede vrata
  Laesiones traumaticae colli superficiales multiplices
 • S10.8
  Površinska povreda drugih delova vrata
  Laesio traumatica partium colli aliarium superficialis
 • S10.9
  Površinska povreda vrata,neoznačena
  Laesio traumatica colli superficialis,non specificata
 • S11
  Otvorena rana vrata
  Vulnus apertum colli
 • S11.0
  Otvorena rana grkljana i dušnika
  Vulnus apertum laryngis et tracheae
 • S11.1
  Otvorena rana štitaste žlezde
  Vulnus apertum glandulae thyreoideae
 • S11.2
  Otvorena rana ždrela i vratnog dela jednjaka
  Vulnus apertum pharyngis et oesophagi,pars cervicalis
 • S11.7
  Višestruke otvorene rane vrata
  Vulnera aperta colli multiplicia
 • S11.8
  Otvorena rana drugih delova vrata
  Vulnus apertum partium colli aliarum
 • S11.9
  Otvorena rana dela vrata,neoznačena
  Vulnus apertum partis colli,non specificatum
 • S12
  Prelom vrata
  Fractura colli
 • S12.0
  Prelom prvog vratnog pršljena
  Fractura vertebrae cervicalis primae
 • S12.1
  Prelom drugog vratnog pršljena
  Fractura vertebrae cervicalis secundae
 • S12.2
  Prelom drugog označenog vratnog pršljena
  Fractura vetebrae cervicalis alterius,specificatae
 • S12.7
  Višestruki prelomi vratnog dela kičme
  Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices
 • S12.8
  Drugi prelom vrata
  Fractura colli alia
 • S12.9
  Prelom neoznačenog dela vrata
  Fractura partis colli,non specificatae
 • S13
  Iščašenje,uganuće i istezanje zglobova i veza vrata
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colii
 • S13.0
  Povredni rascep vratnog međupršljenskog koluta
  Ruptura traumatica disci intervertebralis cervicalis
 • S13.1
  Iščašenje vratnog pršljena
  Luxatio vetebrae cervicalis
 • S13.2
  Iščašenje drugih neoznačenih delova vrata
  Luxatio partium colli aliarum,non specificarum
 • S13.3
  Višestruko iščašenje vrata
  Luxatio colli multiplex
 • S13.4
  Uganuće i istegnuće vratnog dela kičme
  Distorsio et distensio columnae vertebralis cervicalis
 • S13.5
  Uganuće i istegnuće u predelu štitaste žlezde
  Distorsio et distensio regionis thyreoideae
 • S13.6
  Uganuće i istegnuće zglobova i veza drugih neoznačenih delova vrata
  Distorsio et distensio partium articulorum et ligamentorum colli aliarum,non specificatarum
 • S14
  Povrede živaca i kičmene moždine vrata
  Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colii
 • S14.0
  Nagnječenje i otok vratnog dela kičmene moždine
  Contussio et oedema medullae spinalis cervicalis
 • S14.1
  Druge neoznačene povrede vratnog dela kičmene moždine
  Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae,non specificatae
 • S14.2
  Povrede korena vratnog kičmenog živca
  Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis
 • S14.3
  Povreda ramenog živčanog spleta
  Laesio traumatica plexus brachialis
 • S14.4
  Povreda perifernih živaca vrata
  Laesio traumatica nervorum cervicalium periphericorum
 • S14.5
  Povreda simpatetičkih živaca vrata
  Laesio traumatica nervorum sympatheticorum colli
 • S14.6
  Povreda drugih neoznačenih živaca vrata
  Laesio traumatica nervorum colli aliorum,non specificatorum
 • S15
  Povreda krvnih sudova vrata
  Laesio traumatica vasorum colli
 • S15.0
  Povreda glavne arterije vrata
  Laesio traumatica arteriae carotidis
 • S15.1
  Povreda arterije kičme
  Laesio traumatica arteriae vertebralis
 • S15.2
  Povreda spoljne vene vrata
  Laesio traumatica venae jugularis externae
 • S15.3
  Povreda unutrašnje vene vrata
  Laesio traumatica venae jugularis internae
 • S15.7
  Povreda više krvnih sudova vrata
  Laesio traumatica vasorum colli multiplicium
 • S15.8
  Povreda drugih krvnih sudova vrata
  Laesio traumatica vasorum colli aliorum
 • S15.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda vrata
  Laesio traumatica vasis colli,non specificati
 • S16
  Povreda mišića i tetive vrata
  Laesio traumatica musculi et tendinis colii
 • S17
  Povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem-kraš
  Conquassatio colli
 • S17.0
  Povreda grkljana i dušnika uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio laryingis et tracheae
 • S17.8
  Druga povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio colli alia
 • S17.9
  Povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem,neoznačena
  Conquassatio colli,non specificata
 • S18
  Odsecanje u predelu vrata
  Amputatio traumatica regionis colli
 • S19
  Druge neoznačene povrede vrata
  Laesiones traumatica colli aliae,non specificatae
 • S19.7
  Višestruke povrede vrata
  Laesiones traumaticae colli multiplices
 • S19.8
  Druge označene povrede vrata
  Laesiones traumaticae colli aliae,specificatae
 • S19.9
  Povreda vrata,neoznačena
  Laesio traumatica colli,non specificata
 • S20
  Površinska povreda grudnog koša
  Laesio traumatica thoracis superficialis
 • S20.0
  Nagnječenje dojke
  Contusio mammae
 • S20.1
  Druge neoznačene površinske povrede dojke
  Laesiones traumaticae mammae superficiales aliae,non specificatae
 • S20.2
  Nagnječenje grudnog koša
  Contusio thoracis
 • S20.3
  Druge površinske povrede prednjeg zida grudnog koša
  Laesiones traumaticae parietis thoracis anterioris superficiales aliae
 • S20.4
  Druge površinske povrede zadnjeg zida grudnog koša
  Laesiones traumaticae parietis thoracis posterioris superficiales aliae
 • S20.7
  Višestruke površinske povrede grudnog koša
  Laesiones traumaticae thoracis superficiales multiplices
 • S20.8
  Površinska povreda drugih neoznačenih delova grudnog koša
  Laesio traumatica partium thoracis aliarum et non specificatarum superficialis
 • S21
  Otvorena rana grudnog koša
  Vulnus apertum thoracis
 • S21.0
  Otvorena rana dojke
  Vulnus apertum mammae
 • S21.1
  Otvorena rana prednjeg zida grudnog koša
  Vulnus apertum parietis thoracis anterioris
 • S21.2
  Otvorena rana zadnjeg zida grudnog koša
  Vulnus apertum parietis thoracis posterioris
 • S21.7
  Višestruke otvorene rane zida grudnog koša
  Vulnera aperta parietis thoracis multiplicia
 • S21.8
  Otvorena rana drugih delova grudnog koša
  Vulnus apertum partium thoracis aliarum
 • S21.9
  Otvorena rana zida grudnog koša,neoznačena
  Vulnus apertum parietis thoracis,non specificatum
 • S22
  Prelom rebra (rebara),grudne kosti i grudnog dela kičme
  Fractura costae (costarum),sterni et columnae thoracalis
 • S22.0
  Prelom grudnog pršljena
  Fractura columnae vertebralis thoracalis
 • S22.1
  Višestruki prelomi grudnog dela kičme
  Fracturae columnae vertebralis thoracalis multiplices
 • S22.2
  Prelom grudne kosti
  Fractura sterni
 • S22.3
  Prelom rebra
  Fractura costae
 • S22.4
  Višestruki prelom rebara
  Fracturae costarum multiplices
 • S22.5
  Kolebljivi pokreti grudnog koša(usled povrede)
  Thorax fluitans
 • S22.8
  Prelom drugih kostiju grudnog koša
  Fractura ossium thoracis aliorum
 • S22.9
  Prelom neoznačenog dela kosti grudnog koša
  Fractura partis osseae thoracis,non specificatae
 • S23
  Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum thoracis
 • S23.0
  Rascep grudnog međupršljenskog koluta
  Ruptura traumatica disci intervertebralis thoracalis
 • S23.1
  Iščašenje grudnog pršljena
  Luxatio vertebrae thoracalis
 • S23.2
  Iščašenje drugih neoznačenih delova grudnog koša
  Luxatio partium thoracis aliarum,non specificatarum
 • S23.3
  Uganuće i istegnuće grudnog dela kičme
  Distorsio et distensio columnae vertebralis thoracalis
 • S23.4
  Uganuće i istegnuće rebara i grudne kosti
  Distorsio et distensio costarum et sterni
 • S23.5
  Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova grudnog koša
  Distorsio et distensio partium thoracis aliarum,non specificatarum
 • S24
  Povreda živaca i grudnog dela kičmene moždine
  Laesiones traumaticae nervorum et medullae spinalis thoracalis
 • S24.0
  Potres i otok grudnog dela kičmene moždine
  Commotio et oedema medullae spinalis thoracalis
 • S24.1
  Druge neoznačene povrede grudnog dela kičmene moždine
  Laesiones traumaticae medullae spinalis thoracalis aliae,non specificatae
 • S24.2
  Povreda korena grudnog kičmenog živca
  Laesio traumatica radicis nervi spinalis thoracalis
 • S24.3
  Povrede perifernih grudnih živaca
  Laesiones traumaticae nervorum perifericorum thoracis
 • S24.4
  Povrede simpatičkih grudnih živaca
  Laesiones traumaticae nervorum sympatheticorum thoracalium
 • S24.5
  Povreda drugih grudnih živaca
  Laesio traumatica nervorum thoracalium aliorum
 • S24.6
  Povreda grudnog živca,neoznačena
  Laesio traumaticae nervi thoracalis,non specificata
 • S25
  Povreda grudnih krvnih sudova
  Laesio traumatica vasorum thoracis
 • S25.0
  Povreda grudnog dela aorte
  Laesio traumatica aortae thoracalis
 • S25.1
  Povreda bezimenog stabla ili potključne arterije
  Laesio traumatica trunci brachiocephalici sive arteriae subclaviae
 • S25.2
  Povreda gornje šuplje vene
  Laesio traumatica venae cavae superioris
 • S25.3
  Povreda bezimene ili potključne vene
  Laesio traumatica venae brachiocephalicae sive venae subclaviae
 • S25.4
  Povreda krvnih sudova pluća
  Laesio traumatica vasorum pulmonalium
 • S25.5
  Povreda međurebarnih krvnih sudova
  Laesio traumatica vasorum intercostalium
 • S25.7
  Povreda više grudnih krvnih sudova
  Laesio traumatica vasorum thoracis multiplicium
 • S25.8
  Povreda drugih grudnih krvnih sudova
  Laesio traumatica vasorum thoracis aliorum
 • S25.9
  Povreda neoznačenog grudnog krvnog suda
  Laesio traumatica vasis thoracis,non specificati
 • S26
  Povreda srca
  Laesio traumatica cordis
 • S26.0
  Povreda srca sa prisustvom krvi u osrđu-srčanoj kesi
  Laesio traumatica cordis cum haemopericardio
 • S26.8
  Druge povrede srca
  Laesiones traumaticae cordis aliae
 • S26.9
  Povreda srca,neoznačena
  Laesio traumatica cordis,non specificata
 • S27
  Povrede drugih neoznačenih unutargrudnih organa
  Laesiones traumaticae organorum thoracis aliorum,non specificatorum
 • S27.0
  Prisustvo vazduha u poplućnici uzrokovano povredom
  Pneumothorax traumaticus
 • S27.1
  Prisustvo krvi u grudnoj duplji uzrokovano povredom
  Haemothorax traumaticus
 • S27.2
  Udruženo prisustvo vazduha i krvi u poplućnici uzrokovano povredom
  Haemopneumothorax traumaticus
 • S27.3
  Druge povrede pluća
  Laesiones traumatica pulmonis aliae
 • S27.4
  Povrede dušnice
  Laesio traumatica brochi
 • S27.5
  Povreda grudnog dela dušnika
  Laesio traumatica partis tracheae thoracalis
 • S27.6
  Povreda poplućnice
  Laesio traumatica pleurae
 • S27.7
  Višestruke povrede unutargrudnih organa
  Laesiones traumaticae organorum thoracis multiplices
 • S27.8
  Povreda drugih neoznačenih unutargrudnih organa
  Laesio traumatica organorum thoracis aliorum,non specificatorum
 • S27.9
  Povreda neoznačenog unutargrudnog organa
  Laesio traumatica organi thoracis ,non specificati
 • S28
  Povreda grudnog koša uzrokovana zdrobljavanjem-kraš-i odsecanje dela grudnog koša
  Conquassatio et amputatio traumatica partis thoracis
 • S28.0
  Povreda grudnog koša uzrokovana zdrobljavanjem-kraš
  Conquassatio thoracis
 • S28.1
  Odsecanje dela grudnog koša
  Amputatio traumatica partis thoracis
 • S29
  Druge neoznačene povrede grudnog koša
  Laesiones traumaticae thoracis aliae,non specificatae
 • S29.0
  Povreda mišića i tetive grudnog koša
  Laesio traumatica muculi et tendinis thoracis
 • S29.7
  Višestruke povrede grudnog koša
  Laesiones traumaticae thoracis multiplices
 • S29.8
  Druge označene povrede grudnog koša
  Laesiones traumaticae thoracis aliae,specificatae
 • S29.9
  Povreda grudnog koša,neoznačena
  Laesio traumatica thoracis,non specificata
 • S30
  Površinska povreda trbuha,slabine i karlice
  Laesio traumatica abdominis,lumbi et pelvis,superficialis
 • S30.0
  Nagnječenje slabine i karlice
  Contusio lumbi et pelvis
 • S30.1
  Nagnječenje zida trbuha
  Contusio parietis abdominis
 • S30.2
  Nagnječenje spoljnih polnih organa
  Contusio genitaliorum externorum
 • S30.7
  Višestruke površinske povrede trbuha,slabine i karlice
  Laesiones traumaticae abdominis,lumbi et pelvis superficiales multiplices
 • S30.8
  Druge površinske povrede trbuha,slabine i karlice
  Laesiones traumaticae abdominis,lumbi et pelvis superficiales aliae
 • S30.9
  Površinska povreda trbuha,slabine i karlice,neoznačena
  Laesio traumatica abdominis,lumbi et pelvis,superficialis,non specificata
 • S31
  Otvorena rana trbuha,slabine i karlice
  Vulnus apertum abdominis lumbi et pelvis
 • S31.0
  Otvorena rana slabine i karlice
  Vulnus apertum lumbi et pelvis
 • S31.1
  Otvorena rana zida trbuha
  Vulnus apertum parietis abdominis
 • S31.2
  Otvorena rana muškog uda
  Vulnus apertum penis
 • S31.3
  Otvorena rana mošnice i semenika
  Vulnus apertum scroti et testis
 • S31.4
  Otvorena rana usmine i stidnice
  Vulnus apertum vaginae et vulvae
 • S31.5
  Otvorena rana drugih neoznačenih spoljnih polnih organa
  Vulnus apertum genitaliorum externorum aliorum, non specificorum
 • S31.7
  Višestruke otvorene rane trbuha, slabine i karlice
  Vulnera aperta abdominis,lumbi et pelvis multiplicia
 • S31.8
  Otvorena rana drugih neoznačenih delova trbuha
  Vulnus apertum partium abdominis aliarum, non specificatarum
 • S32
  Prelom slabinskog dela kičme i karlice
  Fractura columnae vertebralis lumbalis et pelvis
 • S32.0
  Prelom slabinskog pršljena
  Fractura vertebrae lumbalis
 • S32.1
  Prelom krsne kosti
  Fractura ossis sacri
 • S32.2
  Prelom trtične kosti
  Fractura coccygis
 • S32.3
  Prelom bedrenjače
  Fractura ossis ilii
 • S32.4
  Prelom čašice karlične kosti
  Fractura acetabuli
 • S32.5
  Prelom stidne kosti
  Fractura ossis pubis
 • S32.7
  Višestruki prelomi slabinskog dela kičme i karlice
  Fracturae columnae lumbalis et pelvis multiplices
 • S32.8
  Drugi neoznačeni prelom slabinskog dela kičme i karlice
  Fractura vertebrae lumbalis et pelvis alia, non specificata
 • S33
  Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza slabinskog dela kičme i karlice
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum columnae lubalis et pelvis
 • S33.0
  Rascep slabinskog međupršljenskog koluta
  Ruptura disci intervertebralis lumbalis traumatica
 • S33.1
  Iščašenje slabinskog pršljena
  Luxatio vertebrae lumbalis
 • S33.2
  Iščašenje krsno-bedrenog i krsno-trtičnog zgloba
  Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei
 • S33.3
  Drugo neoznačeno iščašenje slabinskog dela kičme i karlice
  Luxatio vertebrae lumbalis et pelvis alia, non specificata
 • S33.4
  Rascep preponskog spoja
  Ruptura traumatica symphisis pubis
 • S33.5
  Uganuće i istegnuće slabinskog dela kičme
  Distorsio et distensio columnae lumbalis
 • S33.6
  Uganuće i istegnuće krsno-bedrenog zgloba
  Distorsio et distensio articuli sacroilici
 • S33.7
  Drugo neoznačeno uganuće i istegnuće slabinskog dela kičme i karlice
  Distorsio et distensio vertebrae lumbalis et pelvis alia, non specificata
 • S34
  Povreda živaca i slabinskog dela kičmene moždine u trbušnom, slabinskom i karličnom delu kičme
  Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis lumbalis regionis abdominis, lumbi et pelvis
 • S34.0
  Potres i otok slabinskog dela kičmene moždine
  Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis
 • S34.1
  Druga povreda slabinskog dela kičmene moždine
  Laesio traumatica medullae spinalis lumbalis alia
 • S34.2
  Povreda korena slabinskog i krsnog kičmenog živca
  Laesio traumatica radicis nervi spinalis lumbalis et sacralis
 • S34.3
  Povreda "konjskog repa" (krajnjeg dela) kičmene moždine
  Laesio traumatica caudae equinae
 • S34.4
  Povreda slabinsko-krsnog spleta živaca
  Laesio traumatica plexus lumbosacralis
 • S34.5
  Povreda slabinskog, krsnog i karličnog simpatetičkog živca
  Laesio traumatica nervi sympathetici lumbalis, sacralis et pelvici
 • S34.6
  Povreda perifernog živca trbuha, slabine i karlice
  Laesio traumatica nervi peripherici abdominis lumbi et pelvis
 • S34.8
  Povreda drugih neoznačenih trbušnih, slabinskih i karličnih živaca
  Laesio traumatica nervorum abdominis, lumbi, pelvis aliorum et non specificatorum
 • S35
  Povreda krvnih sudova u trbušnom, slabinskom i karličnom delu kičme
  Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis
 • S35.0
  Povreda trbušnog dela aorte
  Laesio traumatica aortae abdominalis
 • S35.1
  Povreda donje šuplje vene
  Laesio traumatica venae cavae inferioris
 • S35.2
  Povreda trbušne ili opornjačke arterije
  Laesio traumatica arteriae coeliacae sive mesentericae
 • S35.3
  Povreda ulazne vene jetre ili slezine
  Laesio traumatica venae portae sive splenicae
 • S35.4
  Povreda krvnih sudova bubrega
  Laesio traumatica vasorum renis
 • S35.5
  Povreda krvnih sudova bedra
  Laesio traumatica vasorum ilicorum
 • S35.7
  Povreda više krvnih sudova u trbušnom, slabinskom i karličnom delu kičme
  Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis multiplicium
 • S35.8
  Povreda drugih krvnih sudova u trbušnom, slabinskom i karličnom delu kičme
  Laesio traumatica vasorum regionis abdominis, lumbi et pelvis aliorum
 • S35.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u trbušnom, slabinskom i karličnom delu kičme
  Laesio traumatica vasis regionis abdominis, lumbi et pelvis, non clasificati
 • S36
  Povreda organa trbuha
  Laesio traumatica organorum intraabdominalium
 • S36.0
  Povreda slezine
  Laesio traumatica lienis
 • S36.1
  Povreda jetre ili žučne kesice
  Laesio traumatica hepatis sive vesicae felleae
 • S36.2
  Povreda gušterače
  Laesio traumatica pancreatis
 • S36.3
  Povreda želuca
  Laesio traumatica ventriculi
 • S36.4
  Povreda tankog creva
  Laesio traumatica intestini tenuis
 • S36.5
  Povreda debelog creva
  Laesio traumatica coli
 • S36.6
  Povreda pravog creva
  Laesio traumatica recti
 • S36.7
  Povreda više organa trbuha
  Laesio traumatica organorum intraabdominalium multiplicium
 • S36.8
  Povrede drugih organa trbuha
  Laesio traumatica organorumintraabdominalium aliorum
 • S36.9
  Povreda neoznačenog organa trbuha
  Laesio traumatica organi intraabdominalis specificati
 • S37
  Povreda organa karlice
  Laesio traumatica organorum pelvis
 • S37.0
  Povreda bubrega
  Laesio traumatica renis
 • S37.1
  Povreda mokraćovoda bubrega
  Laesio traumatica ureteris
 • S37.2
  Povreda mokraćovoda bešike
  Laesio traumatica vesicae urinariae
 • S37.3
  Povreda mokraćne cevi
  Laesio traumatica urethrae
 • S37.4
  Povreda jajnika
  Laesio traumatica ovarii
 • S37.5
  Povreda jajovoda
  Laesio traumatica tubae uterinae
 • S37.6
  Povreda materice
  Laesio traumatica uteri
 • S37.7
  Povreda više organa karlice
  Laesio traumatica organorum pelvis multiplicium
 • S37.8
  Povreda drugih organa karlice
  Laesio traumatica organorum pelvis aliorum
 • S37.9
  Povreda organa karlice,neoznačena
  Laesio traumatica organi pelvis, non specificati
 • S38
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem - kraš - i odsecanje dela trbuha, slabine i karlice
  Conquassatio et amputatio partis abdominis, lumbi et pelvis traumatica
 • S38.0
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem spoljnih polnih organa
  Conquassatio genitaliorum externorum
 • S38.1
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem drugih neoznačenih delova trbuha, slabine i karlice
  Conquassatio partium abdominis,lumbi et pelvis aliarum, non specificatarum
 • S38.2
  Odsecanje spoljnih polnih organa
  Amputatio traumatica genitaliorum externorum
 • S38.3
  Odsecanje drugih neoznačenih delova trbuha, slabine i karlice
  Amputatio traumatica partium abdominis, lumbi et pelvis aliarum, non specificatarum
 • S39
  Druge neoznačene povrede trbuha, slabine i karlice
  Laesiones traumaticae abdominis,lumbi et pelvis aliae, non specificatae
 • S39.0
  Povreda mišića i tetive trbuha, slabine i karlice
  Laesio traumatica musculi et tendinis abdominis lumbi et pelvis
 • S39.6
  Povreda organa trbuha sa organima karlice
  Laesio traumatica organorum intraabdominalium cum organis pelvis
 • S39.7
  Druge višestruke povrede trbuha, slabine i karlice
  Laesiones traumaticae abdominis,lumbi et pelvis multiplices aliae
 • S39.8
  Druge označene povrede trbuha, slabine i karlice
  Laesiones traumaticae abdominis,lumbi et pelvis aliae, specificatae
 • S39.9
  Povreda trbuha, slabine i karlice, neoznačena
  Laesio traumatica abdominis,lumbi et pelvis, non specificata
 • S40
  Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii superficialis
 • S40.0
  Nagnječenje u predelu ramena i nadlaktice
  Contusio regionis deltoideae et brachii
 • S40.7
  Višestruke površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice
  Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales multiplices
 • S40.8
  Druge površinske povrede u predelu ramena i nadlaktice
  Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii superficiales aliae
 • S40.9
  Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice, neoznačena
  Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, superficiales, non specificata
 • S41
  Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice
  Vulnus apertum regionis deltoideae et brachii
 • S41.0
  Otvorena rana u predelu ramena
  Vulnus apertum regionis deltoideae
 • S41.1
  Otvorena rana nadlaktice
  Vulnus apertum brachii
 • S41.7
  Više otvorenih rana u predelu ramena i nadlaktice
  Vulnera aperta regionis deltoideae et brachii multiplicia
 • S41.8
  Otvorena rana drugih i neoznačenih delova pojasa u ramenon predelu
  Vulnus apertum partium cinguli regionis deltoideae aliarum, non specificatarum
 • S42
  Prelom u predelu ramena i nadlaktice
  Fractura regionis deltoideae et brachii
 • S42.0
  Prelom ključnjače
  Fractura claviculae
 • S42.1
  Prelom lopatice
  Fractura scapulae
 • S42.2
  Prelom gornjeg okrajka ramenjače
  Fractura humeri,extremitatis proximalis
 • S42.3
  Prelom tela ramenjače
  Fractura corporis humeri
 • S42.4
  Prelom donjeg okrajka ramenjače
  Fractura humeri,extremitas distalis
 • S42.7
  Višestruki prelom ključnjače, lopatične kosti i ramenjače
  Fractura claviculae,scapulae et humeri multiplex
 • S42.8
  Drugi prelom u predelu ramena i nadlaktice
  Fractura regionis deltoideae et brachii alia
 • S42.9
  Prelom u predelu ramenog pojasa, neoznačen
  Fractura regionis deltoidae,non specificata
 • S43
  Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza ramenog pojasa
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cinguli extremitatis superioris
 • S43.0
  Iščašenje ramenog zgloba
  Luxatio articuli humeroscapularis
 • S43.1
  Iščašenje natplećno-ključnjačnog zgloba
  Luxatio articuli acromioclavicularis
 • S43.2
  Iščašenje grudno-ključnjačnog zgloba
  Luxatio articuli sternoclavicularis
 • S43.3
  Iščašenje drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa
  Luxatio partium cinguli extremitatis superioris aliarum et non specificatarum
 • S43.4
  Uganuće i istegnuće ramenog zgloba
  Distorsio et distensio articuli humeroscapularis
 • S43.5
  Uganuće i istegnuće natplećno-ključnjačnog zgloba
  Distorsio et distensio articuli acromioclavicularis
 • S43.6
  Uganuće i istegnuće grudno-ključnjačnog zgloba
  Distorsio et distensio articuli sternoclavicularis
 • S43.7
  Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova ramenog pojasa
  Distorsio et distensio partium cinguli extremitatis superioris aliarum, non specificatarum
 • S44
  Povreda živaca u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii
 • S44.0
  Povreda lakatnog živca u predelu nadlaktice
  Laesio traumatica nervi ulnaris regionis brachii
 • S44.1
  Povreda središnjeg živca u predelu nadlaktice
  Laesio traumatica nervi mediani regionis brachii
 • S44.2
  Povreda žbičnog živca u predelu nadlaktice
  Laesio traumatica nervi radialis regionis brachii
 • S44.3
  Povreda pazušnog živca
  Laesio traumatica nervi axillaris
 • S44.4
  Povreda mišićno-kožnog živca
  Laesio traumatica nervi musculocutanei
 • S44.5
  Povreda senzitivnog kožnog živca u pred.ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis deltoideae et brachii
 • S44.7
  Povreda više živaca u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis deltoideae et brachii multiplicium
 • S44.8
  Povreda drugih živaca u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis axillaris et brachii aliorum
 • S44.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica nervi regionis deltoideae et brachii non specificati
 • S45
  Povreda krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii
 • S45.0
  Povreda pazušne arterije
  Laesio traumatica arteriae axillaris
 • S45.1
  Povreda nadlaktne arterije
  Laesio traumatica arteriae brachialis
 • S45.2
  Povreda pazušne vene ili nadlaktne vene
  Laesio traumatica venae axillaris sive venae brachialis
 • S45.3
  Povreda površinske vene u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica venae superficialis, regionis dejtoideae et brachii
 • S45.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii multiplicium
 • S45.8
  Povreda drugih krvnih sudova u pred.ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis deltoideae et brachii aliorum
 • S45.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica vasis regionis deltoideae et brachii, non specificati
 • S46
  Povrede mišića i tetive u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis deltoideae et brachii
 • S46.0
  Povreda tetive mišića okretača zgloba ramena
  Laesio traumatica tendinis musculi rotatoris articuli humeri
 • S46.1
  Povreda mišića i tetive duge glave dvoglavog mišića nadlaktice
  Laesio traumatica capitis longi(et tendinis eius) musculi biciptis brachii
 • S46.2
  Druga povreda dvogl.mišića nadlaktice i njegove tetive
  Laesio traumatica musculi(et tendinis eius) bicipitis brachii alia
 • S46.3
  Povreda troglavog mišića nadlaktice i njegove tetive
  Laesio traumatica musculi et tendinis musculi tricipitis brachii
 • S46.7
  Povreda više mišića i tetiva u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica musculorum et tendinis regionis deitoideae et brachii multiplicium
 • S46.8
  Povreda drugih mišića i tetiva u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis deitoideae et brachii aliarum
 • S46.9
  Povreda neoznačenog mišića i tetive u predelu ramena i nadlaktice
  Laesio traumatica musculi et tendinis non specificatae, regionis deltoideae et brachii
 • S47
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem u predelu ramena i nadlaktice
  Conquassatio regionis deltoideae et brachii
 • S48
  Odsecanje u predelu ramena i nadlaktice
  Amputatio traumatica regionis deltoideae et brachii
 • S48.0
  Odsecanje zgloba ramena
  Amputatio traumatica articuli humeroscapularis
 • S48.1
  Odsecanje nadlaktice
  Amputatio traumatica brachii
 • S48.9
  Odsecanje ramena i nadlaktice, neoznačeno
  Amputatio traumatica humeri et brachii, non specificata
 • S49
  Druge neoznačene povrede u predelu ramena i nadlaktice
  Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, non specificatae
 • S49.7
  Višesruke povrede u predelu ramena i nadlaktice
  Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii multiplices
 • S49.8
  Druge označene povrede u predelu ramena i nadlaktice
  Laesiones traumaticae regionis deltoideae et brachii aliae, specificatae
 • S49.9
  Povreda u predelu ramena i nadlaktice,neoznačena
  Laesio traumatica regionis deltoideae et brachii, non specificata
 • S50
  Površinska povreda lakta i podlaktice
  Laesio traumatica cubiti et antebrachii, superficialis
 • S50.0
  Nagnječenje lakta
  Contusio cubiti
 • S50.1
  Nagnječe drugih neoznačenih delova podlaktice
  Contusio partium antebrachii aliarum, non specificatarum
 • S50.7
  Višestruka površinska povreda podlaktice
  Laesio traumatica antebrachii superficialis multiplex
 • S50.8
  Druge površinske povrede podlaktice
  Leasiones traumaticae antebrachii superficialis aliae
 • S50.9
  Površinska povreda podlaktice,neoznačena
  Laesio traumatica antebrachii, superficialis,non specificata
 • S51
  Otvorena rana podlaktice
  Vulnus apertum antebrachii
 • S51.0
  Otvorena rana lakta
  Vulnus apertum cubiti
 • S51.7
  Višestruka otvorena rana podlaktice
  Vulnus apertum antebrachii multiplex
 • S51.8
  Druga otvorena rana podlaktice
  Vulnus apertum antebrachii aliud
 • S51.9
  Otvorena rana neoznačenog dela podlaktice
  Vulnus apertum partis antebrachii non specificatae
 • S52
  Prelom podlaktice
  Fractura antebrachii
 • S52.0
  Prelom gornjeg okrajka lakatne kosti
  Fractura ulnae,extremitas proximalis
 • S52.1
  Prelom gornjeg okrajka žbice
  Fractura radii,extremitas proximalis
 • S52.2
  Prelom tela lakatne kosti
  Fractura corporis ulnae
 • S52.3
  Prelom tela žbice
  Fractura corporis radii
 • S52.4
  Prelom tela lakatne kosti i žbice
  Fractura corporis ulnae et radii
 • S52.5
  Prelom donjeg okrajka žbice
  Fractura radii,extremitas distalis
 • S52.6
  Prelom donjeg okrajka lakatne kosti i žbice
  Fractura ulnae et radii,extremitatis distalis
 • S52.7
  Višestruki prelom podlaktice
  Fractura antebrachii multiplex
 • S52.8
  Drugi prelom podlaktice
  Fractura antebrachii alia
 • S52.9
  Prelom neoznačenog dela podlaktice
  Fractura partis antebrachii non specificata
 • S53
  Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti
 • S53.0
  Iščašenje glave žbice
  Luxatio capitis radii
 • S53.1
  Iščašenje lakta,neoznačeno
  Luxatio cubiti,non specificata
 • S53.2
  Rascep žbične pobočne veze
  Ruptura traumatica ligamenti radialis collateralis
 • S53.3
  Rascep lakatne pobočne veze
  Ruptura traumatica ligamenti ulnaris collateralis
 • S53.4
  Uganuće i istegnuće lakta
  Distorsio et distensio cubiti
 • S54
  Povreda živaca podlaktice
  Laesio traumatica nervorum antebrachii
 • S54.0
  Povreda lakatnog živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi ulnaris regionis antebrachii
 • S54.1
  Povreda središnjeg živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi mediani regionis antebrachii
 • S54.2
  Povreda žbičnog živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi radialis regionis antebrachii
 • S54.3
  Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis antebrachii
 • S54.7
  Povreda više živaca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii multiplicium
 • S54.8
  Povreda drugih živaca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii aliorum
 • S54.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu podlaktice
  Laesio traumatica nervi regionis antebrachii, non specificati
 • S55
  Povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii
 • S55.0
  Povreda lakatne arterije u predelu podlaktice
  Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis antebrachii
 • S55.1
  Povreda žbične arterije u predelu podlaktice
  Laesio traumatica arteriae radialis regionis antebrachii
 • S55.2
  Povreda vene u predelu podlaktice
  Laesio traumatica venae regionis regionis antebrachii
 • S55.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu podlaktice
  Laesio traumatica vasorum multiplicium regionis antebrachii
 • S55.8
  Druga povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
  Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii alia
 • S55.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu podlaktice
  Laesio traumatica vasis regionis antebrachii, non specificati
 • S56
  Povreda mišića i tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii
 • S56.0
  Povreda mišića pregibača palca i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis antebrachii
 • S56.1
  Povreda mišića pregibača prstiju i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digitorum regionis antebrachii
 • S56.2
  Povreda drugog mišića savijača i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris arterius regionis antebrachii
 • S56.3
  Povreda mišića opružača ili odmicača palca i njihovih tetiva u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) extensorum sive abductorum pollicis regi. antebr.
 • S56.4
  Povreda mišića opružača prsta (prstiju) i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinius eius) extensoris digiti (dogitorum) regionis antebrachii
 • S56.5
  Druga povreda mišića opružača i njegove tetive u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris regionis antebrachii alia
 • S56.7
  Povreda više mišića i tetiva u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii multiplicium
 • S56.8
  Povreda drugih neoznačenih mišića i tetiva u predelu podlaktice
  Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii aliarum, non specificatarum
 • S57
  Rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem - kraš
  Conquassatio antebrachii
 • S57.0
  Rana lakta uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio cubiti
 • S57.8
  Druga rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio antebrachii alia
 • S57.9
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem neoznačenog dela podlaktice
  Conquassatio partis antebrachii non specificatae
 • S58
  Odsecanje podlaktice
  Amputatio traumatica antebrachii
 • S58.0
  Odsecanje lakta
  Amputatio traumatica cubiti
 • S58.1
  Odsecanje podlaktice
  Amputatio traumatica antebrachii
 • S58.9
  Odsecanje podlaktice u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica antebrachii regionis non specificatae
 • S59
  Druge neoznačene povrede podlaktice
  Laesiones traumaticae antebrachii aliae, non specificatae
 • S59.7
  Višestruke povrede podlaktice
  Laesiones traumaticae antebrachii multiplices
 • S59.8
  Druge označene povrede podlaktice
  Laesiones traumaticae antebrachii aliae, specificatae
 • S59.9
  Povreda podlaktice,neoznačena
  Laesio traumatica antebrachii,non specificata
 • S60
  Površinska povreda ručja i šake
  Laesio traumatica carpi et manus, superficalis
 • S60.0
  Nagnječenje prsta (prstiju) šake bez povrede nokta
  Contusio digiti(digitorum)manus sine laesione unguis
 • S60.1
  Nagnječenje prsta (prstiju) šake sa povredom nokta
  Contusio digiti(digitorum) manus cum laesione unguis
 • S60.2
  Drugo nagnječenje ručja i šake
  Contusio carpi et manus alia
 • S60.7
  Višestruka površinska povreda ručja i šake
  Laesio traumatica carpi et manus superficialis multiplex
 • S60.8
  Druge površinske povrede ručja i šake
  Laesiones traumaticae carpi et manus, superficiales aliae
 • S60.9
  Površinska povreda ručja i šake,neoznačena
  Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, non specificata
 • S61
  Otvorena rana ručja i šake
  Vulnus apertum carpi et manus
 • S61.0
  Otvorena rana prsta (prstiju) šake, bez povrede nokta
  Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis
 • S61.1
  Otvorena rana prsta šake sa povredom nokta
  Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis
 • S61.7
  Višestruka otvorena rana ručja i šake
  Vulnus apertum carpi et manus multiplex
 • S61.8
  Otvorena rana drugih delova ručja i šake
  Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum
 • S61.9
  Otvorena rana neoznačenog dela ručja i šake
  Vulnus apertum partis carpi et manus,non specificatae
 • S62
  Prelom ručja i šake
  Fractura carpi et manus
 • S62.0
  Prelom čunaste kosti šake
  Fractura ossis navicularis(scaphoidis) manus
 • S62.1
  Prelom neke druge kosti (kostiju) ručja
  Fractura ossis carpi (ossium carpalium),alterius
 • S62.2
  Prelom prve kosti doručja
  Fractura ossis metacarpalis primi
 • S62.3
  Prelom neke druge kosti doručja
  Fractura ossis metacarpalis arterius
 • S62.4
  Višestruki prelom kostiju doručja
  Fractura ossis metacarpalis multiplex
 • S62.5
  Prelom palca
  Fractura pollicis
 • S62.6
  Prelom nekog drugog prsta šake
  Fractura digiti manus alterius
 • S62.7
  Višestruki prelom prsta šake
  Fractura digiti manus multiplex
 • S62.8
  Prelom drugih neoznačenih delova ručja i šake
  Fractura partium carpi et manus aliarum,non specificatarum
 • S63
  Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu ručja i šake
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus
 • S63.0
  Iščašenje korena šake
  Luxatio carpi
 • S63.1
  Iščašenje prsta šake
  Luxatio digiti manus
 • S63.2
  Višestruko iščašenje prstiju
  Luxatio digitorum multiplex
 • S63.3
  Rascep veze ručja
  Ruptura traumatica ligamenti carpi
 • S63.4
  Rascep veze doručno-člankastog i međučlankastog zgloba
  Ruptura traumatica ligamenti articuli metacarpophalangici et interphalangici manus
 • S63.5
  Uganuće i istegnuće ručnog zgloba
  Distorsio et distensio carpi
 • S63.6
  Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) šake
  Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus
 • S63.7
  Uganuće i istegnuće drugih i neoznačenih delova šake
  Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum
 • S64
  Povreda živaca ručja i šake
  Laesio traumatica nervorum carpi et manus
 • S64.0
  Povreda lakatnog živca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervi ulnaris regionis carpi et manus
 • S64.1
  Povreda središnjeg živca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervi mediani regionis carpi et manus
 • S64.2
  Povreda živca žbice u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervi radialis regionis carpi et manus
 • S64.3
  Povreda živca palca
  Laesio traumatica nervi pollicis
 • S64.4
  Povreda živca nekog drugog prsta šake
  Laesio traumatica nervi digiti manus,alterius
 • S64.7
  Povreda više živaca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus multiplicium
 • S64.8
  Povreda drugih živaca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus aliorum
 • S64.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica nervi regionis carpi et manus,non specificati
 • S65
  Povreda krvnih sudova u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus
 • S65.0
  Povreda lakatne arterije u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis carpi et manus
 • S65.1
  Povreda arterije žbice u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica arteriae radialis regionis carpi et manus
 • S65.2
  Povreda površinskog luka dlana
  Laesio traumatica arcus palmaris superficialis
 • S65.3
  Povreda dubokog luka dlana
  Laesio traumatica arcus palmaris profundi
 • S65.4
  Povreda krvnog (krvnih) suda (sudova) palca
  Laesio traumatica vasis (vasorum) pollicis
 • S65.5
  Povreda krvnog (krvnih) suda (sudova) nekog drugog prsta
  Laesio traumatica vasis (vasorum) digiti alterius
 • S65.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus multiplicium
 • S65.8
  Povreda drugih krvnih sudova u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus aliorum
 • S65.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica vasis regionis carpi et manus,non specificati
 • S66
  Povreda mišića i tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus
 • S66.0
  Povreda dugog mišića pregibača palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis carpi et manus
 • S66.1
  Povreda mišića pregibača nekog drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digiti regionis carpi et manus alterius
 • S66.2
  Povreda mišića opružača palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris pollicis regionis carpi et manus
 • S66.3
  Povreda mišića opružača drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris digiti alterius regionis carpi et manus
 • S66.4
  Povreda unutrašnjeg mišića palca i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) pollicis brevis regionis carpi et manus
 • S66.5
  Povreda unutrašnjeg mišića nekog drugog prsta i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) interossei digiti alterius regionis carpi et manus
 • S66.6
  Povrede više mišića pregibača i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) flexorum,regionis carpi et manus multiplicium
 • S66.7
  Povreda više mišića opružača i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) extensorum regionis carpi et manus multiplicium
 • S66.8
  Povreda drugih mišića i njihovih tetiva u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis carpi et manus aliorum
 • S66.9
  Povreda neoznačenog mišića i njegove tetive u predelu ručja i šake
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis carpi et manus,non specificati
 • S67
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem -kraš- ručja i šake
  Conquasatio carpi et manus
 • S67.0
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem palca i nekog drugog prsta
  Conquasatio pollicis et digiti alterius
 • S67.8
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem drugih neoznačenih delova ručja i šake
  Conquasatio partium carpi et manus aliarum,non specificatarum
 • S68
  Odsecanje ručja i šake
  Amputatio traumatica carpi et manus
 • S68.0
  Odsecanje palca (potpuno) (delimično)
  Amputatio traumatica pollicis (completa) (partiallis)
 • S68.1
  Odsecanje nekog drugog prsta (potpuno) (delimično)
  Amputatio traumatica digiti alterius (completa) (partialis)
 • S68.2
  Odsecanje više prstiju (potpuno) (delimično)
  Amputatio traumatica digitorum multiplicium (completa) (partialis)
 • S68.3
  Udruženo odsecanje prsta (prstiju) sa drugim delovima ručja i šake
  Amputatio traumatica digiti (digitorum) cum partibus carpi et manus aliis combinata
 • S68.4
  Odsecanje šake
  Amputatio traumatica manus
 • S68.8
  Odsecanje drugih delova u predelu ručja i šake
  Amputatio traumatica partium regionis carpi et manus aliarum
 • S68.9
  Odsecanje ručja i šake u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica carpi et manus regionis non specificatae
 • S69
  Druge i neoznačene povrede ručja i šake
  Laesiones traumaticae carpi et manus aliae et non specificatae
 • S69.7
  Višestruka povreda ručja i šake
  Laesio traumatica carpi et manus multiplex
 • S69.8
  Druge označene povrede ručja i šake
  Laesiones traumaticae carpi et manus aliae,specificatae
 • S69.9
  Povreda ručja i šake u neoznačenom predelu
  Laesio traumatica carpi et manus regionis non specificatae
 • S70
  Površinska povreda u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica regionis coxae et femoris superficialis
 • S70.0
  Nagnječenje kuka
  Contusio coxae
 • S70.1
  Nagnječenje butine
  Contusio femoris
 • S70.7
  Višestruka površinska povreda u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica regionis coxae et femoris,superficialis,multiplex
 • S70.8
  Druge površinske povrede u predelu kuka i butine
  Laesiones traumaticae regionis coxae et femoris superficiales aliae
 • S70.9
  Površinska povreda u predelu kuka i butine,neoznačena
  Laesio traumatica regionis coxae et femoris,superficialis,non specificata
 • S71
  Otvorena rana u predelu kuka i butine
  Vulnus apertum regionis coxae et femoris
 • S71.0
  Otvorena rana kuka
  Vulnus apertum coxae
 • S71.1
  Otvorena rana butine
  Vulnus apertum femoris
 • S71.7
  Višestruka otvorena rana u predelu kuka i butine
  Vulnus apertum regionis coxae et femoris multiplex
 • S71.8
  Otvorena rana drugih neoznačenih delova karličnog pojasa
  Vulnus apertum partium cinguli pelvici aliarum,non specificatarum
 • S72
  Prelom butnjače
  Fractura femoris
 • S72.0
  Prelom vrata butnjače
  Fractura colli femoris
 • S72.1
  Pretrohanterni prelom
  Fractura praetrochanterica
 • S72.2
  Prelom ispod trohantera
  Fractura subtrochanterica
 • S72.3
  Prelom tela butnjače
  Fractura corporis femoris
 • S72.4
  Prelom donjeg okrajka butnjače
  Fractura femoris extremitas distalis
 • S72.7
  Višestruki prelom butnjače
  Fractura femoris multiplex
 • S72.8
  Prelomi drugih delova butnjače
  Fracturae partium femoris aliarum
 • S72.9
  Prelom neoznačenog dela butnjače
  Fractura femoris,pars non specificata
 • S73
  Iščašenje,uganuće i istegnuće zgloba i veza kuka
  Luxatio,distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae
 • S73.0
  Iščašenje kuka uzrokovano povredom
  Luxatio coxae traumatica
 • S73.1
  Uganuće i iščašenje kuka
  Distorsio et distensio coxae
 • S74
  Povreda živaca u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris
 • S74.0
  Povreda sedalnog živca u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica nervi ischiadici regionis coxae et femoris
 • S74.1
  Povreda butnog živca u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica nervi femoralis regionis coxae et femoris
 • S74.2
  Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis coxae et femoris
 • S74.7
  Povreda više živaca u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris multiplicium
 • S74.8
  Povreda drugih živaca u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris aliorum
 • S74.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica nervi regionis coxae et femoris,non specificati
 • S75
  Povreda krvnih sudova u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris
 • S75.0
  Povreda butne arterije
  Laesio traumatica arteriae femoris
 • S75.1
  Povreda vene buta u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica venae femoralis regionis coxae et femoris
 • S75.2
  Povreda velike površinske vene noge u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis coxae et femoris
 • S75.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris multiplicium
 • S75.8
  Povreda drugih krvnih sudova u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris aliorum
 • S75.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica vasis regionis coxae et femoris,non specificati
 • S76
  Povreda mišića i tetive u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis coxae et femoris
 • S76.0
  Povreda mišića i tetive kuka
  Laesio traumatica musculi et tendinis coxae
 • S76.1
  Povreda četvoroglavog mišića natkolenice i njegove tetive
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) quadricipitis femoris
 • S76.2
  Povreda mišića primicača butine i njegove tetive
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) adductoris femoris
 • S76.3
  Povreda mišića i tetive zadnje lože u predelu butine
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis femoris posterioris
 • S76.4
  Povreda drugih neoznačenih mišića i tetiva butine
  Laesio traumatica musculorum et tendinum femoris aliarum,non specificatarum
 • S76.7
  Povreda više mišića i tetiva u predelu kuka i butine
  Laesio traumatica musoulorum et tendinum regionis coxae et femoris multiplicium
 • S77
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem -kraš- kuka i kraš- butine
  Conquassatio coxae et conquassatio femoris
 • S77.0
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem kuka
  Conquassatio coxae
 • S77.1
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem butine
  Conquassatio femoris
 • S77.2
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem kuka i butine
  Conquassatio coxae et femoris
 • S78
  Odsecanje kuka i odsecanje butine
  Amputatio traumatica coxae et amputatio femoris
 • S78.0
  Odsecanje zgloba kuka
  Amputatio traumatica articuli coxae traumatica
 • S78.1
  Odsecanje butine
  Amputatio traumatica femoris
 • S78.9
  Odsecanje kuka i butine u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica coxae et femoris regionis non specificatae
 • S79
  Druge neoznačene povrede kuka i butine
  Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae,non specificatae
 • S79.7
  Višestruke povrede kuka i butine
  Laesiones traumaticae coxae et femoris multiplices
 • S79.8
  Druge označene povrede kuka i butine
  Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae,specificatae
 • S79.9
  Povreda kuka i butine,neoznačena
  Laesio traumatica coxae et femoris,non specificata
 • S80
  Površinska povreda potkolenice
  Laesio traumatica cruris superficialis
 • S80.0
  Nagnječenje kolena
  Contusio genus
 • S80.1
  Nagnječenje drugih neoznačenih delova potkolenice
  Contusio partium cruris aliarum, non specificatarum
 • S80.7
  Višestruka površinska povreda potkolenice
  Laesio traumatica cruris,superficialis multiplex
 • S80.8
  Druge površinske povrede potkolenice
  Laesiones traumaticae cruris,superficiales aliae
 • S80.9
  Površinska povreda potkolenice,neoznačena
  Laesio traumatica cruris,superficialis,non specificata
 • S81
  Otvorena rana potkolenice
  Vulnus apertum cruris
 • S81.0
  Otvorena rana kolena
  Vulnus apertum genus
 • S81.7
  Višestruka otvorena rana potkolenice
  Vulnus apertum cruris multiplex
 • S81.8
  Otvorena rana drugih delova potkolenice
  Vulnus apertum partium cruris aliarum
 • S81.9
  Otvorena rana neoznačenog dela potkolenice
  Vulnus apertum cruris,partis non specificatae
 • S82
  Prelom potkolenice uključujući i predeo skočnog zgloba
  Fractura cruris,regionem talocruralem,includens
 • S82.0
  Prelom čašice
  Fractura patellae
 • S82.1
  Prelom gornjeg okrajka golenjače
  Fractura tibiae,pars proximalis
 • S82.2
  Prelom tela golenjače
  Fractura corporis tibiae
 • S82.3
  Prelom donjeg okrajka golenjače
  Fractura tibiae,pars distalis
 • S82.4
  Prelom lišnjače
  Fractura corporis fibulae
 • S82.5
  Prelom unutrašnjeg gležnja
  Fractura malleoli medialis
 • S82.6
  Prelom spoljnjeg gležnja
  Fractura malleoli lateralis
 • S82.7
  Višestruki prelom potkolenice
  Fractura cruris multiplex,pars distalis
 • S82.8
  Prelom drugih delova potkolenice
  Fractura partium cruris aliarum
 • S82.9
  Prelom neoznačenog dela potkolenice
  Fractura cruris,pars non specificata
 • S83
  Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza kolena
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum genus
 • S83.0
  Iščašenje čašice
  Luxatio patellae
 • S83.1
  Iščašenje kolena
  Luxatio genus
 • S83.2
  Rascep meniskusa,skorašnji
  Fissura menisci traumatica recens
 • S83.3
  Rascep zglobne hrskavice kolena,skorašnji
  Fissura cartilaginis genus recens
 • S83.4
  Uganuće i istegnuće (spoljašnje) (unutrašnje) pobočne veze kolena
  Distorsio et distensio ligamenti genus collateralis (fibularis) (tibialis)
 • S83.5
  Uganuće i istegnuće (prednje) (zadnje) ukrštene veze kolena
  Distorsio et distensio ligamenti cruciati genus (anterioris) (posterioris)
 • S83.6
  Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova kolena
  Distorsio et distensio partium genus aliarum,non specificatarum
 • S83.7
  Povreda više delova kolena
  Laesio traumatica partium genus multiplicium
 • S84
  Povreda živaca potkolenice
  Laesio traumatica nervorum cruris
 • S84.0
  Povreda golenjačnog živca u predelu potkolenice
  Laesio traumatica nervi tibialis regionis cruris
 • S84.1
  Povreda lišnjačnog živca u predelu potkolenice
  Laesio traumatica nervi peronaealis regionis cruris
 • S84.2
  Povreda kožnog senzitivnog živca potkolenice
  Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi cruris
 • S84.7
  Povreda više živaca potkolenice
  Laesio traumatica nervorum cruris multiplicium
 • S84.8
  Povreda drugih živaca potkolenice
  Laesio traumatica nervorum cruris aliorum
 • S84.9
  Povreda neoznačenog živca potkolenice
  Laesio traumatica nervi cruris,non specificati
 • S85
  Povreda krvnih sudova potkolenice
  Laesio traumatica vasorum cruris
 • S85.0
  Povreda zatkolene arterije
  Laesio traumatica arteriae popilteae
 • S85.1
  Povreda (prednje) (zadnje) golenjačne arterije
  Laesio traumatica arteriae tibialis (anterioris) (posterioris)
 • S85.2
  Povreda lišnjačne arterije
  Laesio traumatica arteriae fibularis
 • S85.3
  Povreda velike površinske vene noge u predelu potkolenice
  Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis cruris
 • S85.4
  Povreda male površine vene noge u predelu potkolenice
  Laesio traumatica venae saphenae parvae regionis cruris
 • S85.5
  Povreda zatkolene vene
  Laesio traumatica venae popliteae
 • S85.7
  Povreda više krvnih sudova potkolenice
  Laesio traumatica vasorum cruris multiplicium
 • S85.8
  Povreda drugih krvnih sudova potkolenice
  Laesio traumatica vasorum cruris aliorum
 • S85.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda potkolenice
  Laesio traumatica vasis cruris,non specificati
 • S86
  Povreda mišića i tetive potkolenice
  Laesio traumatica musculi et tendinis cruris
 • S86.0
  Povreda Ahilove tetive
  Laesio traumatica tendinis Achillis
 • S86.1
  Povreda drugog mišića i tetive (drugih mišića i tetiva) u zadnjem predelu potkolenice
  Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) alterius regionis cruris,posterioris
 • S86.2
  Povreda mišića i tetive (mišića i tetiva)u prednjem predelu potkolenice
  Laesio traumatica musculi et tendinis (musculorum et tendinum) regionis cruris,anterioris
 • S86.3
  Povreda mišića i njegove tetive (mišića i tetiva) u lišnjačnom predelu potkolenice
  Laesio traumatica musculi peronaei (et tendinis eius) (musculorum et tendinum) regionis cruris
 • S86.7
  Povreda više mišića i tetiva potkolenice
  Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris multiplicium
 • S86.8
  Povreda neoznačenih mišića i tetiva potkolenice
  Laesio traumatica musculorum et tendinum cruris non specificatae
 • S86.9
  Povreda neoznačenog mišića i tetive potkolenice
  Laesio traumatica musculi et tendinis cruris non specificatae
 • S87
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem - kraš - kolena i - kraš - potkolenice
  Conquasatio genus et conquasatio cruris
 • S87.0
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem kolena
  Conquasatio genus
 • S87.8
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem drugih neoznačenih delova potkolenice
  Coquasatio partium cruris aliarum,non specificatarum
 • S88
  Odsecanje potkolenice
  Amputatio traumatica cruris
 • S88.0
  Odsecanje u predelu kolena
  Amputatio traumatica genus
 • S88.1
  Odsecanje potkolenice
  Amputatio traumatica cruris
 • S88.9
  Odsecanje potkolenice u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica cruris regionis non specificatae
 • S89
  Druge neoznačene povrede potkolenice
  Laesiones traumatica cruris aliae,non specificatae
 • S89.7
  Višestruke povrede potkolenice
  Laesiones traumaticae cruris multiplices
 • S89.8
  Druge označene povrede potkolenice
  Laesiones traumaticae cruris aliae, specificatae
 • S89.9
  Povreda potkolenice,neoznačena
  Laesio traumatica cruris,non specificata
 • S90
  Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis
 • S90.0
  Nagnječenje u predelu skočnog zgloba
  Contusio regionis malleoli
 • S90.1
  Nagnječenje prsta (prstiju) bez ozlede nokta
  Gontusio digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis
 • S90.2
  Nagnječenje prsta (prstiju) stopala sa ozledom nokta
  Cuntusio digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis
 • S90.3
  Nagnječenje drugih neoznačenih delova stopala
  Contusio partium pedis aliarum, non specificatarum
 • S90.7
  Višestruka površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica regionis malleoli et pedis multiplex superficialis
 • S90.8
  Druge površinske povrede u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis superficialis aliae
 • S90.9
  Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala, neoznačena
  Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, superficialis, non specificata
 • S91
  Otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
  Vulnus apertum regionis malleoli et pedis
 • S91.0
  Otvorena rana u predelu skočnog zgloba
  Vulnus apertum regionis malleoli
 • S91.1
  Otvorena rana prsta (prstiju) bez ozlede nokta
  Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis sine laesione unguis
 • S91.2
  Otvorena rana prsta (prstiju) sa ozledom nokta
  Vulnus apertum digiti (digitorum) pedis cum laesione unguis
 • S91.3
  Otvorena rana drugih delova stopala
  Vulnus apertum partium pedis aliarum
 • S91.7
  Višestruka otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
  Vulnus apertum regionis malleoli et pedis multiplex
 • S92
  Prelom stopala - izuzev predela skočnog zgloba
  Fractura pedis (excl.regio malleoli)
 • S92.0
  Prelom petne kosti
  Fractura calcanei
 • S92.1
  Prelom skočne kosti
  Fractura tali
 • S92.2
  Prelom neke druge kosti (drugih kostiju) nožja
  Fractura ossis (ossium) tarsi alterius
 • S92.3
  Prelom kosti donožja
  Fractura osis metatarsi
 • S92.4
  Prelom palca stopala
  Fractura hallucis
 • S92.5
  Prelom nekog drugog prsta stopala
  Fractura digiti pedis alterius
 • S92.7
  Višestruki prelom stopala
  Fractura pedis multiplex
 • S92.9
  Prelom stopala, neoznačen
  Fractura pedis, non specificata
 • S93
  Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu skočnog zgloba i stopala
  Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis malleoli et pedis
 • S93.0
  Iščašenje skočnog zgloba
  Luxatio articuli talocruralis
 • S93.1
  Iščašenje prsta (prstiju) stopala
  Luxatio digiti (digitorum) pedis
 • S93.2
  Rascep veze u predelu skočnog zgloba i stopala
  Ruptura ligamenti regionis malleoli et pedis traumatica
 • S93.3
  Iščašenje drugih neoznačenih delova stopala
  Luxatio partium pedis aliarum, non specificatarum
 • S93.4
  Uganuće i istegnuće skočnog zgloba
  Distorsio et distensio articuli talocruralis
 • S93.5
  Uganuće i istegnuće prsta (prstiju) stopala
  Distorsio et distensio digiti (digitorum) pedis
 • S93.6
  Uganuće i istegnuće drugih neoznačenih delova stopala
  Distorsio et distensio partium pedis aliarum, non specificatarum
 • S94
  Povreda živaca u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica nervorum regionis malleoli et pedis
 • S94.0
  Povreda spoljašnjeg živca tabana
  Laesio traumatica nervi plantaris lateralis
 • S94.1
  Povreda unutrašnjeg živca tabana
  Laesio traumatica nervi plantaris medialis
 • S94.2
  Povreda dubokog živca lišnjače u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica nervi peronaei profundi regionis malleoli et pedis
 • S94.3
  Povreda kožnog senzitivnog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis malleoli (et pedis)
 • S94.7
  Povreda više živaca u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica nervorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium
 • S94.8
  Povreda nekog drugog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) alterius
 • S94.9
  Povreda neoznačenog živca u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica nervi regionis malleoli (et pedis) non specificati
 • S95
  Povreda krvnih sudova u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica vasorum regionis malleoli et pedis
 • S95.0
  Povreda leđne arterija stopala
  Laesio traumatica arteriae dorsalis pedis
 • S95.1
  Povreda arterije tabana
  Laesio traumatica arteriae plantaris pedis
 • S95.2
  Povreda leđne vene stopala
  Laesio traumatica venae dorsalis pedis
 • S95.7
  Povreda više krvnih sudova u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) multiplicium
 • S95.8
  Povreda drugih krvnih sudova u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica vasorum regionis malleoli (et pedis) aliorum
 • S95.9
  Povreda neoznačenog krvnog suda u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Laesio traumatica vasis regionis malleoli (et pedis) non specificati
 • S96
  Povreda mišića i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi et tendinis regionis malleoli et pedis
 • S96.0
  Povreda mišića dugog savijača palca stopala i njegove tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi et (tendinis eius)flexoris hallucis pedis longi regionis malleoli et pedis
 • S96.1
  Povreda mišića dugog opružača palca stopala i njegove tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi(et tendinis eius)extensoris hallucis pedis longi regionis mall. et pedis
 • S96.2
  Povreda unutrašnjeg mišića i njegove tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi (et tendinis aius) interni regionis malleoli et pedis
 • S96.7
  Povreda više mišića i njihovih tetiva u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli et pedis multiplicium
 • S96.8
  Povreda drugih mišića i njihovih tetiva u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis malleoli (et pedis) aliorum
 • S96.9
  Povreda neoznačenog mišića i njegove tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis malleoli et pedis, non specificati
 • S97
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem - kraš - u predelu skočnog zgloba i stopala
  Conquassatio regionis malleoli et pedis
 • S97.0
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem u predelu skočnog zgloba
  Conquassatio regionis malleoli
 • S97.1
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem prsta (prstiju) stopala
  Conquassatio digiti (digitorum) pedis
 • S97.8
  Rana uzrokovana zdrobljavanjem drugih delova u predelu skočnog zgloba i stopala
  Conquassatio partium regionis malleoli et pedis aliarum
 • S98
  Odsecanje u predelu skočnog zgloba i stopala
  Amputatio traumatica regionis malleoli et pedis
 • S98.0
  Odsecanje u predelu skočnog zgloba (i stopala)
  Amputatio traumatica regionis malleoli (et pedis)
 • S98.1
  Odsecanje jednog prsta stopala
  Amputatio traumatica digiti pedis singularis
 • S98.2
  Odsecanje više prstiju stopala
  Amputatio traumatica digitorum pedis multiplicium
 • S98.3
  Odsecanje drugih delova stopala
  Amputatio traumatica partium pedis aliarum
 • S98.4
  Odsecanje stopala u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica pedis regionis non specificatae
 • S99
  Druge neoznačene povrede u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae non specificatae
 • S99.7
  Višestruke povrede u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis multiplices
 • S99.8
  Druge označene povrede u predelu skočnog zgloba i stopala
  Laesiones traumaticae regionis malleoli et pedis aliae, specificatae
 • S99.9
  Povreda u predelu skočnog zgloba i stopala, neoznačena
  Laesio traumatica regionis malleoli et pedis, non specificata
 • T00
  Površinske povrede u više predela tela
  Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium superficiales
 • T00.0
  Površinske povrede glave i vrata
  Laesiones tramuaticae capitis et colli superficiales
 • T00.1
  Površinske povrede grudnog koša, trbuha, slabinskog predela (i karlice)
  Laesiones traumaticae thoracis, abdominis, regionis lumbalis (et pelvis) superficiales
 • T00.2
  Površinska povreda u više predela ruke
  Laesio traumatica extremitatis superioris regionum multiplicium, superficialis
 • T00.3
  Površinska povreda u više predela noge
  Laesio traumatica extremitatis inferioris regionum multiplicium, superficialis
 • T00.6
  Višestruka površinska povreda ruke i noge
  Laesio traumatica extremitatis superioris et inferioris superficialis multiplex
 • T00.8
  Površinska udružena povreda u drugim predelima tela
  Laesio traumatica regionum corporis aliarum superficialis combinata
 • T00.9
  Višestruke površinske povrede, neoznačene
  Laesiones traumaticae superficiales multiplices, non specificatae
 • T01
  Otvorena rana u više predela tela
  Vulnus apertum regionum corporis multiplicium
 • T01.0
  Otvorena rana glave (i vrata)
  Vulnus apertum capitis (et colli)
 • T01.1
  Otvorena rana grudnog koša, trbuha, slabinskog predela i karlice
  Vulnus apertum thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis
 • T01.2
  Otvorena rana u više predela ruke
  Vulnus apertum regionum extremitatis superioris multiplicium
 • T01.3
  Otvorena rana u više predela noge
  Vulnus apertum regionum extremitatis inferioris multiplicium
 • T01.6
  Otvorena rana u više predela ruke i noge
  Vulnus apertum regionum extremitatis superioris et extremitatis inferioris multiplicium
 • T01.8
  Otvorena udružena rana u drugim predelima tela
  Vulnus apertum regionum corporis aliarum combinatum
 • T01.9
  Višestruka otvorena rana, neoznačena
  Vulnus apertum corporis multiplex, non specificatum
 • T02
  Prelomi u više predela tela
  Fracturae regionum corporis multiplicium
 • T02.0
  Prelomi glave i vrata
  Fracturae capitis et colli
 • T02.1
  Prelomi grudnog koša, slabinskog predela i karlice
  Fracturae thoracis, regionis lumbalis et pelvis
 • T02.2
  Prelomi više predela jedne ruke
  Fractura regionum extremitatis superioris singularis multiplicium
 • T02.3
  Prelomi više predela jedne noge
  Fractura regionum extremitatis inferioris singularis multiplicium
 • T02.4
  Prelom obe ruke
  Fractura extremitatis superioris bilateralis
 • T02.5
  Prelom obe noge
  Fractura extremitatis inferioris, bilateralis
 • T02.6
  Prelomi u više predela ruke (-u) i noge (-u)
  Fracturae regionum extremitatis superioris (-um) et inferioris (-um) multiplicium
 • T02.7
  Prelomi grudnog koša, slabinskog predela, karlice i ekstremiteta
  Fracturae thoracis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis
 • T02.8
  Udruženi prelomi u drugim predelima tela
  Fracturae regionum corporis aliarum combinatae
 • T02.9
  Višestruki prelom, neoznačen
  Fractura multipliex, non specificata
 • T03
  Iščašenje, uganuće i istegnuće u više delova tela
  Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis multiplicium
 • T03.0
  Iščašenje, uganuće i istegnuće glave i vrata
  Luxatio, distorsio et distensio capitis et colli
 • T03.1
  Iščašenje, uganuće i istegnuće grudnog koša, slabinskog predela i karlice
  Luxatio, distorsio et distensio thoracis, regionis lumbalis et pelvis
 • T03.2
  Iščašenje, uganuće i istegnuće više predela ruke
  Luxatio, distorsio et distensio extremitatis superioris multiplicium
 • T03.3
  Iščašenje, uganuće i istegnuće u više predela noge
  Luxatio, distorsio et distensio regionum extremitatis inferioris multiplicium
 • T03.4
  Iščašenje, uganuće i istegnuće ruke i noge
  Luxatio, distorsio et distensio extremitatis superioris et inferioris
 • T03.8
  Udruženo iščašenje, uganuće i istegnuće u drugim predelima tela
  Luxatio, distorsio et distensio regionum corporis aliarum combinata
 • T03.9
  Višestruko iščašenje, uganuće i istegnuće, neoznačeno
  Luxatio, distrosio et distensio multiplex, non specificata
 • T04
  Povrede uzrokovane zdrobljavanjem - kraš - u više predela tela
  Conquassatio regionum corporis multiplicium
 • T04.0
  Povrede uzrokovane zdrobljavanjem glave i vrata
  Conquassatio capitis et colli
 • T04.1
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem grudnog koša, trbuha, slabinskog predela i karlice
  Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis et pelvis
 • T04.2
  Povrede uzrokovane zdrobljavanjem u više predela ruke
  Conquassatio regionum extremitatis superioris multiplicium
 • T04.3
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem u više predela noge
  Conquassatio regionum extremitatis inferioris multiplicium
 • T04.4
  Višestruka povreda uzrokovana zdrobljavanjem ruke i noge
  Conquassatio extremitatis superioris et inferioris multiplex
 • T04.7
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem grudnog koša, trbuha, slabinskog predela, karlice i uda
  Conquassatio thoracis, abdominis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatis
 • T04.8
  Udružena povreda uzrokovana zdrobljavanjem u drugim predelima tela
  Conquassatio regionum corporis aliarum,conbinata
 • T04.9
  Višestruka povreda uzrokovana zdrobljavljavanjem, neoznačena
  Conquassatio multiplex, non specificata
 • T05
  Odsecanje više predela tela
  Amputatio traumatica regionum corporis multiplicium
 • T05.0
  Odsecanje obe šake
  Amputatio traumatica manus, bilateralis
 • T05.1
  Odsecanje jedne šake i druge ruke
  Amputatio traumatica manus et extremitatis superioris contralateralis
 • T05.2
  Odsecanje obe ruke
  Amputatio traumatica extremitatis superioris bilateralis
 • T05.3
  Odsecanje oba stopala
  Amputatio traumatica pedis bilateralis
 • T05.4
  Odsecanje jednog stopala i druge noge
  Amputatio traumatica pedis et extremitatis inferioris contralateralis
 • T05.5
  Odsecanje obe noge u neodređenom predelu
  Amputatio traumatica extremitatis iferioris regionis indefinitae bilateralis
 • T05.6
  Udruženo odsecanje ruku i nogu
  Amputatio traumatica extremitatum superiorum et inferiorum, combinata
 • T05.8
  Udruženo odsecanje drugih delova tela
  Amputatio traumatica regionum corporis aliarum combinata
 • T05.9
  Višestruko odscenje, neoznačeno
  Amputatio tramutacia multiplex, non specificata
 • T06
  Druge povreda više predela tela
  Laesiones traumaticae regionum corporis multiplicium aliae
 • T06.0
  Povrede mozga i lobanjskih živaca sa povredama živaca i kičmene moždine u predelu vrata
  Laesio traumatica cerebri et nervorum,cranialium cum traumatis nervorum et mod. spinalis regin. col.
 • T06.1
  Povreda živaca i kičmene moždine u više drugih predela tela
  Laesio traumatica nervorum et medullae spin. regi. corpo. multiplicium aliarum
 • T06.2
  Povreda živaca u više predela tela
  Laesio traumatica nervorum regionum corporis multiplicium
 • T06.3
  Povrede krvnih sudova u više predela tela
  Laesiones traumaticae vasorum regionum corporis multiplicum
 • T06.4
  Povrede mišića i tetiva u više predela tela
  Laesiones traumaticae musculi et tendinis regionum corporis multiplicium
 • T06.5
  Povreda unutargrudnih ,unutartrbušnjih i karličnih organa
  Laesio traumatica organorum intrathoracalium, intraabdominalium et pelvicorum
 • T06.8
  Druge označene povrede više predela tela
  Laesio traumatica regionum corporis multiplicum alia, specificata
 • T07
  Višestruke neoznače povrede
  Laesiones traumataicae mutiplices, non specificata
 • T08
  Prelom kičme, neoznačen
  Fractura columnae vertebralis regionis non specificata
 • T09
  Druge povrede kičme i trupa, neoznačene
  Laesiones traumaticae columnae vertebralis et trunci regionis non specificatae, aliae
 • T09.0
  Površinska povreda trupa u neoznačenom predelu
  Laeio traumatica trunci regionis superficialis, non specificatae
 • T09.1
  Otvorena povreda trupa u neoznačenom predelu
  Vulnus apertum trunci regionis non specificatae
 • T09.2
  Iščašenje, uganuće i istegnuće neoznačenog zgloba i veze trupa
  Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti trunci, non specificati
 • T09.3
  Povreda u neoznačenom predelu kičmene moždine
  Laesio traumatica medullae spinalis, regionis non specificatae
 • T09.4
  Povreda neoznačenog živca,korena kičmenog živca i živčanog spleta trupa
  Laesio traumatica nervi, radicis spinalis et plexus nervorum trunci non specificati
 • T09.5
  Povreda neoznačenog mišića i tetive trupa
  Laesio traumatica musculi et tendinis trunci non specificatae
 • T09.6
  Odsecanje trupa u neoznačenom predelu
  Amputatio traumatica trunci regionis non specificatae
 • T09.8
  Druge označene povrede u neoznačenom predelu trupa
  Laesiones traumaticae trunci regionis non specificatae aliae, specificatae
 • T09.9
  Neoznačena povreda u neoznačenom predelu trupa
  Laesio traumatica trunci non specificata, regionis non specificatae
 • T10
  Prelom u neoznačenom predelu ruke
  Fractura extremitatis superioris regionis non specificatae
 • T11
  Druge povrede u neoznačenom predelu ruke
  Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae aliae
 • T11.0
  Površinska povreda u neoznačenom predelu ruke
  Laesio traumatica extremitatis superioris regionis superficialis non specificatae
 • T11.1
  Otvorena povreda u neoznačenom predelu ruke
  Vulnus apertum extremitatis superioris regionis non specificatae
 • T11.2
  Iščašenje, uganuće i istegnuće u neoznačenom predelu neoznačenog zgloba i veze ruke
  Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamenti extremitatis superioris regionis non spec.
 • T11.3
  Povreda u neoznačenom predelu živca ruke
  Laesio traumatica nervi extremitatis superloris regionis non specificae
 • T11.4
  Povreda u neoznačenom predelu krvnog suda ruke
  Laesio traumatica vasis extremitatis superioris regionis non specificae
 • T11.5
  Povreda u neoznačenom predelu mišića i tetive ruke
  Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis superioris regionis non specificatae
 • T11.6
  Odsecanje u neoznačenom predelu ruke
  Amputatio traumatica extremitatis superioris regionis non specificatae
 • T11.8
  Druge povrede u neoznačenom predelu ruke
  Laesiones traumaticae extremitatis superioris regionis non specificatae, aliae
 • T11.9
  Druga povreda u neoznačenom predelu ruke
  Laesio traumatica extremitatis superioris regionis non specificatae
 • T12
  Prelom u neoznačenom predelu noge
  Fractura extremitatis inferioris regionis non specificatae
 • T13
  Druge povrede u neoznačenom predelu noge
  Laesiones traumaticae extremitatis iferioris regionis non specificatae, aliae
 • T13.0
  Površinska povreda u neoznačenom predelu noge
  Laesio traumatica extramitatis inferioris regionis non specificatae, superficialis
 • T13.1
  Otvorena povreda u neoznačenom predelu noge
  Vulnus apertum extremitatis inferioris regionis non specificatae
 • T13.2
  Iščašenje, uganuće i istegnuće u neoznačenom predelu zgloba i veze noge
  Luxatio, distrosio et distensio articuli et ligamenti extremitatis inferioris regionis non specific.
 • T13.3
  Povreda u neoznačenom predelu živca noge
  Laesio traumatica extremitatis inferioris regionis non specificatae
 • T13.4
  Povreda u neoznačenom predelu krvnog suda noge
  Laesio traumatica vasis extremitatis inferioris regionis non specificatae
 • T13.5
  Povreda u neoznačenom predelu mišića i tetive noge
  Laesio traumatica musculi et tendinis extremitatis inferioris regionis non specificatae
 • T13.6
  Odsecanje u neoznačenom predelu noge
  Amputatio traumatica extremitatis inferioris regionis non specificatae
 • T13.8
  Druga označena povreda u neoznačenom predelu noge
  Laesio traumatica extremitatis inferioris regionis non specificatae alia, specificata
 • T13.9
  Neoznačena povreda u neoznačenom predelu noge
  Laesio traumatica extremitatis inferioris non specificata, regionis non specificatae
 • T14
  Povreda tela u neoznačenom predelu
  Laesio traumatica corporis regionis non specificatae
 • T14.0
  Površinska povreda tela u neoznačenom predelu
  Laesio traumatica corporis regionis non specificatae, superficialis
 • T14.1
  Otvorena rana tela, neoznačenog predela
  Vulnus apertum corporis regionis non specificatae
 • T14.2
  Prelom tela u neoznačenom predelu
  Fractura corporis regionis non specificatae
 • T14.3
  Iščašenje, uganuće i istegnuće u neoznačenom predelu tela
  Luxatio, distorsio et distensio regionis corporis non specificatae
 • T14.4
  Povreda živca (-aca) u neoznačenom predelu tela
  Laesio traumatica nervi (-orum) regionis corporis non specificatae
 • T14.5
  Povreda krvnog suda (-ova) u neoznačenom predelu tela
  Laesio traumatica vasis (-orum) regionis corporis non specificatae
 • T14.6
  Povreda tetive i mišića u neoznačenom predelu tela
  Laesio traumatica tendinis et musculi regionis corporis non specificatae
 • T14.7
  Povreda uzrokovana zdrobljavanjem i odsecanje u neoznačenom predelu tela
  Conquassatio et amputatio traumatica regionis corporis non specificatae
 • T14.8
  Druge povrede u neoznačenom predelu tela
  Laesiones traumatica regionis corporis non specificatae, aliae
 • T14.9
  Povreda, neoznačena
  Laesio traumatica, non specificata
 • T15
  Strano telo u spoljašnjem delu oka
  Corpus alienum partis oculi externae
 • T15.0
  Strano telo u rožnjači
  Corpus alienum corneae
 • T15.1
  Strano telo u vežnjači
  Corpus alienum conjunctivae
 • T15.8
  Strano telo u drugom i više predela spoljašnjeg dela oka
  Corpus alienum partis alterius et partium oculi externi multiplicium
 • T15.9
  Strano telo u neoznačenom predelu spoljašnjeg dela oka
  Corpus alienum partis oculi externi non specificatae
 • T16
  Strano telo u uvu
  Corpus alienum auris
 • T17
  Strano telo u sistemu za disanje
  Corpus alienum tractus respiratorii
 • T17.0
  Strano telo u sinusu nosa
  Corpus alienum sinus nasalis
 • T17.1
  Strano telo u nosu
  Corpus alienum nasi
 • T17.2
  Strano telo u ždrelu
  Corpus alienum pharyngis
 • T17.3
  Strano telo u grkljanu
  Corpus alienum laryngis
 • T17.4
  Strano telo u dušniku
  Corpus alienum tracheae
 • T17.5
  Strano telo u dušnici
  Corpus alienum bronchi
 • T17.8
  Strano telo u drugom i više delova sistema za disanje
  Corpus alienum partis alterius et partium tractus respiratorii multiplicium
 • T17.9
  Strano telo u neoznačenom delu sistema za disanje
  Corpus alienum tractus respiratorii, pars non specificata
 • T18
  Strano telo u sistemu za varenje
  Corpus alienum tractus digestivi
 • T18.0
  Strano telo u ustima
  Corpus alienum oris
 • T18.1
  Strano telo u jednjaku
  Corpus alienum oesophagi
 • T18.2
  Strano telo u želucu
  Corpus alienum ventriculi
 • T18.3
  Strano telo u tankom crevu
  Corpus alienum intestini tenuis
 • T18.4
  Strano telo u debelom crevu
  Corpus alienum coli
 • T18.5
  Strano telu u čmaru i pravom crevu
  Corpus alienum ani et recti
 • T18.8
  Strano telo u drugom i više delova sistema za varenje
  Corpus alienum partis alterius et partium tractus disgestivii multiplicium
 • T18.9
  Strano telo u neoznačenom delu sistema za varenje
  Corpus alienum tractus digestivi, pars non specificata
 • T19
  Strano telo u mokraćno-polnom sistemu
  Corpus alienum tractus urogenitalis
 • T19.0
  Strano telo u mokraćovodu bešike
  Corpus alienum urethrae
 • T19.1
  Strano telo u mokraćnoj bešici
  Corpus alienum vesicae urinariae
 • T19.2
  Strano telo u stidnici i rodnici
  Corpus alienum vulvae et vaginae
 • T19.3
  Strano telo u neoznačenom delu materice
  Corpus alienum uteri, pars non specificata
 • T19.8
  Strano telo u drugom i više delova mokraćno-polnog sistema
  Corpus alienum partis alterius et partium tractus urogenitalis multiplicium
 • T19.9
  Strano telo u neoznačenom delu mokraćno-polnog sistema
  Corpus alienum tractus urogenitalis, pars no specificata
 • T20
  Opekotina i razjed glave i vrata
  Combustio et corrosio capitis et colli
 • T20.0
  Opekotina glave i vrata, neoznačenog stepena
  Combustio capitis et colli, gradus non specificati
 • T20.1
  Opekotina glave i vrata prvog stepena
  Cambustio capitis et colli, gradus primi
 • T20.2
  Opekotina glave i vrata drugog stepena
  Combustio capitis et colli, gradus secundi
 • T20.3
  Opekotina glave i vrata trećeg stepena
  Cambustio capitis et colli,gradus tertii
 • T20.4
  Razjed glave i vrata neoznačenog stepena
  Corrosio capitis et colli, gradus non specificati
 • T20.5
  Razjed glave i vrata prvog stepena
  Corrosio capitis et colli, gradus primi
 • T20.6
  Razjed glave i vrata drugog stepena
  Corrosio capitis et colli, gradus secundi
 • T20.7
  Razjed glave i vrata trećeg stepena
  Corrosio capitis et colli, gradus tertii
 • T21
  Opekotina i razjed trupa
  Combustio et corrosio trunci
 • T21.0
  Opekotina trupa neoznačenog stepena
  Combustio trunci, gradus non specificati
 • T21.1
  Opekotina trupa prvog stepena
  Combustio trunci, gradus primi
 • T21.2
  Opekotina trupa drugog stepena
  Combustio trunci, gradus secundi
 • T21.3
  Opekotina trupa trećeg stepena
  Combustio trunci, gradus tertii
 • T21.4
  Razjed trupa neoznačenog stepena
  Corrosio trunci, gradus non specificati
 • T21.5
  Razjed trupa prvog stepena
  Corrosio trunci, gradus primi
 • T21.6
  Razjed trupa drugog stepena
  Corrosio trunci, gradus secundi
 • T21.7
  Razjed trupa trećeg stepena
  Corrosio trunci, gradus tertii
 • T22
  Opekotine i razjed ruke izuzev predela ručja i šake
  Combustio et corrosio extremitatis superioris (excl. carpus et m)anus
 • T22.0
  Opekotine ruke, izuzev ručja i šake, neoznačenog stepena
  Combustio extremitatis superioris, gradus non specificati (excl. carpus et manus)
 • T22.1
  Opekotine ruke, izuzev ručja i šake, prvog stepena
  Combustio extremitatis superioris, gradus primi (excl. carpus et manus)
 • T22.2
  Opekotine ruke, izuzev ručja i šake, drugog stepena
  Combustio extremitatis superioris, gradus secundi (excl.carpus et manus)
 • T22.3
  Opekotine ruke, izuzev ručja i šake, trećeg stepena
  Combustio extremitatis superioris, gradus tertii (excl.carpus et manus)
 • T22.4
  Razjed ruke, izuzev ručja i šake, neoznačenog stepena
  Corrosio extremitatis superioris, gradus non specificati (excl.carpus et manus)
 • T22.5
  Razjed ruke, izuzev ručja i šake, prvog stepena
  Corrosio extremitatis superioris, gradus primi (excl.carpus et manus)
 • T22.6
  Razjed ruke, izuzev ručja i šake, drugog stepena
  Corrosio extremitatis superioris, gradus secundi (excl.carpus et manus)
 • T22.7
  Razjed ruke, izuzev ručja i šake, trećeg stepena
  Corrosio extremitatis superioris, gradus tertii (excl.carpus et manus)
 • T23
  Opekotina i razjed ručja i šake
  Combustio et corrosio carpi et manus
 • T23.0
  Opekotine ručja i šake neoznačenog stepena
  Combustio carpi et manus, gradus non specificati
 • T23.1
  Opekotina ručja i šake prvog stepena
  Combustio carpi et manus, gradus primi
 • T23.2
  Opekotina ručja i šake drugog stepena
  Combustio carpi et manus, gradus secundi
 • T23.3
  Opekotina ručja i šake trećeg stepena
  Combustio carpi et manus, gradus tertii
 • T23.4
  Razjed ručja i šake neoznačenog stepena
  Corrosio carpi et manus, gradus non specificati
 • T23.5
  Razjed ručja i šake drugog stepena
  Corrosio carpi et manus, gradus secundi
 • T23.7
  Razjed ručja i šake trećeg stepena
  Corrosio carpi et manus, gradus tertii
 • T24
  Opekotina i razjed kuka i noge, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
  Combustio et corrosio coxae et extremitatis inferioris (excl.regio malleoli et pes)
 • T24.0
  Opekotina kuka i noge neoznačenog stepena, izuzev povreda skočnog zgloba i stopala
  Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus non specificati (excl.regio malleoli et pes)
 • T24.1
  Opekotina kuka i noge prvog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
  Combustio coxae extremitatis inferioris, gradus primi (excl.regio malleoli et pes)
 • T24.2
  Opekotina kuka i noge drugog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
  Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus secundi (excl.regio malleoli et pes)
 • T24.3
  Opekotina kuka i noge trećeg stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
  Combustio coxae et extremitatis inferioris, gradus tertii (excl.regio malleoli et pes)
 • T24.4
  Razjed kuka i noge, neoznačenog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
  Corrosio coxae et extremitatis inferioris gradus non specificati (excl.regio malleoli et pes)
 • T24.5
  Razjed kuka i noge prvog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
  Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus primi (excl. regio malleoli et pes)
 • T24.6
  Razjed kuka i noge drugog stepena, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
  Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus secundi (excl.regio malleoli et pes)
 • T24.7
  Razjed kuka i noge trećeg stepena, izuzev povreda skočnog zgloba i stopala
  Corrosio coxae et extremitatis inferioris, gradus tertii (excl.regio malleoli et pes)
 • T25
  Opekotina i razjed u predelu skočnog zgloba i stopala
  Combustio et corrosio regionis malleoli et pedis
 • T25.0
  Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala neoznačenog stepena
  Combustio regionis malleoli et pedis, gradus non specificati
 • T25.1
  Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala prvog stepena
  Combustio regionis malleoli et pedis gradus primi
 • T25.2
  Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala drugog stepena
  Combustio regionis malleoli et pedis, gradus secundi
 • T25.3
  Opekotina u predelu skočnog zgloba i stopala trećeg stepena
  Combustio regionis malleoli et pedis, gradus tertii
 • T25.4
  Razjed u predelu skočnog zgloba i stopala neoznačenog stepena
  Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus non specificati
 • T25.5
  Razjed u predelu skočnog zgloba i stopala prvog stepena
  Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus primi
 • T25.6
  Razjed u predelu skočnog zgloba i stopala drugog stepena
  Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus secundi
 • T25.7
  Razjed u predelu skočnog zgloba i stopala trećeg stepena
  Corrosio regionis malleoli et pedis, gradus tertii
 • T26
  Opekotina i razjed oka i predela duplje oka
  Combustio et corrosio oculi et regionis orbitalis
 • T26.0
  Opekotina kapka oka i predela oko oka
  Combustio palpebrae et regionis orbitalis
 • T26.1
  Opekotina rožnjače i vežnjače
  Combustio corneae et conjunctivae
 • T26.2
  Opekotina sa rascepom i razgradnjom jabučice oka
  Combustio cum ruptura et destructione bulbi oculi
 • T26.3
  Opekotina drugih delova oka i pripojaka oka
  Combustio partium oculi et adnexorum aliarum
 • T26.4
  Opekotina neoznačenog dela oka i pripojaka oka
  Combustio oculi et adnexorum, pars non specificata
 • T26.5
  Razjed kapka oka i predela oko oka
  Corrosio palpebrae et regionis periocularis
 • T26.6
  Razjed rožnjače i vežnjače
  Corrosio cornaee et conjunctivae
 • T26.7
  Razjed sa rascepom i razgradnjom jabučice oka
  Corrosio cum ruptura et destructione bulbi oculi
 • T26.8
  Razjed drugih delova oka i pripojaka oka
  Corrosio partium oculi et adnexorum aliarum
 • T26.9
  Razjed neoznačenog dela oka i pripojaka oka
  Corrosio oculi et adnexorum, pars non specificata
 • T27
  Opekotina i razjed sistema za disanje
  Combustio et corrosio tractus respiratorii
 • T27.0
  Opekotina grkljana i dušnika
  Combustio laryngis et tracheae
 • T27.1
  Opekotina grkljana, dušnika i pluća
  Combustio laryngis, tracheae et pulmonis
 • T27.2
  Opekotine drugih delova disajnog sistema
  Combustio partium tractus respiratorii aliarum
 • T27.3
  Opekotina neoznačenog dela sistema za disanje
  Combustio tractus respiratorii, pars non specificata
 • T27.4
  Razjed grkljana dušnika
  Corrosio laryngis et tracheae
 • T27.5
  Razjed grkljana, dušnika i pluća
  Corrosio laryngis, tracheae et pulmonis
 • T27.6
  Razjed drugih delova sistema za disanje
  Corrosio partium tractus respiratorii aliarum
 • T27.7
  Razjed neoznačenog dela sistema za disanje
  Corrosio tractus respiratorii, pars non specificata
 • T28
  Opekotina i razjed drugih unutrašnjih organa
  Combustio et corrosio organorum internorum aliorum
 • T28.0
  Opekotina usta i ždrela
  Combustio cavi oris et pharyngis
 • T28.1
  Opekotina jednjaka
  Combustio oesophagi
 • T28.2
  Opekotina drugih delova sistema za varenje
  Combustio partium tractus alimentarii aliarum
 • T28.3
  Opekotina unutrašnjih mokraćno-polnih organa
  Combustio organorum urogenitalium internorum
 • T28.4
  Opekotina drugih neoznačenih unutrašnjih organa
  Combustio organorum internorum aliorum,non specificatorum
 • T28.5
  Razjed usta i ždrela
  Corrosio cavi oris et cavi pharyngis
 • T28.6
  Razjed jednjaka
  Corrosio oesophagi
 • T28.7
  Razjed drugih delova sistema za varenje
  Corrosio partium tractus alimentarii aliarum
 • T28.8
  Razjed unutrašnjih mokraćno-polnih organa
  Corrosio organorum urogenitalium internorum
 • T28.9
  Razjed drugih neoznačenih unutrašnjih organa
  Corrosio organorum internorum aliorum,non specificatorum
 • T29
  Opekotine i razjedi u više predela tela
  Combustio et corrosio regionum corporis multiplicium
 • T29.0
  Opekotine u više predela naoznačenog stepena
  Combustio regionum multiplicium, gradus non specificati
 • T29.1
  Opekotine u više predela prvog stepena
  Combustio regionum multiplicium, gradus primi
 • T29.2
  Opekotine u više predela drugog stepena
  Combustio regionum multiplicium, gradus secundi
 • T29.3
  Opekotine u više predela trećeg stepena
  Combustio regionum multiplicium, gradus tertii
 • T29.4
  Razjedi u više predela neoznačenog stepena
  Corrosio regionum multiplicium, gradus non specificati
 • T29.5
  Razjed više predela, samo do prvog stepena
  Corrosio regionum multiplicium, gradus primo majoris non citati
 • T29.6
  Razjedi više predela, samo do drugog stepena
  Corrosio regionum multiplicium, gradus secundo majoris non citati
 • T29.7
  Razjedi više predela samo do trećeg stepena
  Corrosio regionum multiplicium, gradus tertio majoris non citati
 • T30
  Opekotina i razjed tela u neoznačenom predelu
  Combustio et corrosio corporis, regionis non specificatae
 • T30.0
  Opekotina u neoznačenom predelu tela,neoznačenog stepena
  Combustio regionis corporis non specificatae,gradus non specificati
 • T30.1
  Opekotina u neoznačenom predelu tela,prvog stepena
  Combustio regionis corporis non specificatae,gradus primi
 • T30.2
  Opekotina u neoznačenom predelu tela,drugog stepena
  Combustio regionis corporis non specificatae,gradus secundi
 • T30.3
  Opekotina u neoznačenom predelu tela,trećeg stepena
  Combustio regionis corporis non specificatae.gradus tertii
 • T30.4
  Razjed u neoznačenom predelu tela,neoznačenog stepena
  Corrosio regionis corporis non specificatae,gradus non specificati
 • T30.5
  Razjed u neoznačenom predelu tela,prvog stepena
  Corrosio regionis corporis non specificatae,gradus primi
 • T30.6
  Razjed u neoznačenom predelu tela,drugog stepena
  Corrosio regionis corporis non specificatae,gradus secundi
 • T30.7
  Razjed u neoznačenom predelu tela,trećeg stepena
  Corrosio regionis corporis non specificatae,gradus tertii
 • T31
  Opekotine svrsane prema obimu zahvaćene telesne površine
  Combustiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae
 • T31.0
  Opekotine koje zahvataju manje od 10% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes minus quam 10%
 • T31.1
  Opekotine koje zahvataju 10-19% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes 10-19%
 • T31.2
  Opekotine koje zahvataju 20-29% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes 20-29%
 • T31.3
  Opekotine koje zahvataju 30-39% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes 30-39%
 • T31.4
  Opekotine koje zahvataju 40-49% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes 40-49%
 • T31.5
  Opekotine koje zahvataju 50-59% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes 50-59%
 • T31.6
  Opekotine koje zahvataju 60-69% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes 60-69%
 • T31.7
  Opekotine koje zahvataju 70-79% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes 70-79%
 • T31.8
  Opekotine koje zahvataju 80-89% telesne površine
  Combustiones superficiei corporis comprehendentes 80-89%
 • T31.9
  Opekotine koje zahvataju 90% ili više telesne površine
  Combustiones sive plus superficiei corporis comprehendentes 90%
 • T32
  Razjedi svrstani prema obimu zahvaćene telesne površine
  Corrosiones secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classificatae
 • T32.0
  Razjedi koji zahvataju manje od 10% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes minus quam 10%
 • T32.1
  Razjedi koji zahvataju 10-19% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 10-19%
 • T32.2
  Razjedi koji zahvataju 20-29% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 20-29%
 • T32.3
  Razjedi koji zahvataju 30-39% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 30-39%
 • T32.4
  Razjedi koji zahvataju 40-49% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 40-49%
 • T32.5
  Razjedi koji zahvataju 50-59% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 50-59%
 • T32.6
  Razjedi koji zahvataju 60-69% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 60-69%
 • T32.7
  Razjedi koji zahvataju 70-79% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 70-79%
 • T32.8
  Razjedi koji zahvataju 80-89% telesne površine
  Corrosiones superficiei corporis comprehendentes 80-89%
 • T32.9
  Razjedi koji zahvataju 90% ili više telesne površine
  Corrosiones sive plus superficiei corporis comprehendentes 90%
 • T33
  Površinska promrzlina
  Congelatio superficialis
 • T33.0
  Površinska promrzlina glave
  Congelatio capitis, superficialis
 • T33.1
  Površinska promrzlina vrata
  Congelatio colii, superficialis
 • T33.2
  Površinska promrzlina grudnog koša
  Congelatio thoracis, superficialis
 • T33.3
  Površinska promrzlina trbušnog zida,slabinskog predela i karlice
  Congelatio abdominis regionis lumbalis et pelvis,superficialis
 • T33.4
  Površinska promrzlina ruke
  Congelatio extremitatis superioris,superficialis
 • T33.5
  Površinska promrzlina ručja i šake
  Congelatio carpi et manus,superficialis
 • T33.6
  Površinska promrzlina kuka i butine
  Cangelatio coxae et femoris,superficialis
 • T33.7
  Površinska promrzlina kolena i potkolenice
  Congelatio genus et cruris,superficialis
 • T33.8
  Površinska promrzlina u predelu skočnog zgloba i stopala
  Congelatio regionis malleoli et pedis,superficialis
 • T33.9
  Površinska promrzlina drugih i neoznačenih mesta
  Congelatio locorum aliorum et non specificatorum superficialis
 • T34
  Promrzlina sa izumiranjem tkiva
  Congelatio cum necrosi textus
 • T34.0
  Promrzlina glave sa izumiranjem tkiva
  Congelatio capitis cum necrosi textus
 • T34.1
  Promrzlina vrata sa izumiranjem tkiva
  Congelatio colii cum necrosi textus
 • T34.2
  Promrzlina grudnog koša sa izumiranjem tkiva
  Congelatio thoracis cum necrosi textus
 • T34.3
  Promrzlina trbuha,slabinskog predela i karlice,sa izumiranjem tkiva
  Congelatio abdominis, regionis lumbalis et pelvis cum necrosi textus
 • T34.4
  Promrzlina ruke sa izumiranjem tkiva ruke
  Congelatio extremitatis superioris cum necrosi textus
 • T34.5
  Promrzlina ručja i šake sa izumiranjem tkiva
  Congelatio carpi et manus cum necrosi textus
 • T34.6
  Promrzlina kuka i butine sa izumiranjem tkiva
  Congelatio coxae et femoris cum necrosi textus
 • T34.7
  Promrzlina kolena i potkolenice sa izumiranjem tkiva
  Congelatio genus et cruris cum necrosi textus
 • T34.8
  Promrzlina u predelu skočnog zgloba i stopala sa izumiranjem tkiva
  Congelatio regionis malleoli et pedis cum necrosi textus
 • T34.9
  Promrzlina drugih i neoznačenih mesta sa izumiranjem tkiva
  Congelatio locorum aliorum et non specificatorum cum necrosi textus
 • T35
  Promrzlina u više delova tela,neoznačena
  Congelatio regionum corporis multiplicium,non specificata
 • T35.0
  Površinska promrzlina u više delova tela
  Congelatio regionum corporis multiplicium superficialis
 • T35.1
  Promrzlina sa izumiranjem tkiva u više delova tela
  Congelatio regionum corporis multiplicium cum necrosi textus
 • T35.2
  Promrzlina glave i vrata, neoznačena
  Congelatio capitis et colli, non specificata
 • T35.3
  Promrzlina grudnog koša,trbuha,slabinskog predela i karlice,neoznačena
  Congelatio thoracis,abdominis,regionis lumbalis et pelvis,non specificata
 • T35.4
  Promrzlina ruke, neoznačena
  Congelatio extremitatis superioris,non specificata
 • T35.5
  Promrzlina noge, neoznačena
  Congelatio extremitatis inferioris,non specificata
 • T35.6
  Promrzlina više predela tela, neoznačena
  Congelatio regionum corporis multiplicium,non specificata
 • T35.7
  Promrzlina neoznačenog mesta
  Congelatio loci non specificati
 • T36
  Trovanje sistemskim antbioticima
  Intoxicatio antibioticis systematicis
 • T36.0
  Penicilini
  Penicillina
 • T36.1
  Cefalosporini i beta-laktamski antibiotici
  Cephalosporina et beta-lactam-antibiotica
 • T36.2
  Hloramfenikolska grupa
  Chloramphenicol-classis
 • T36.3
  Makrolidi
  Macrolida
 • T36.4
  Tetraciklini
  Tetracyclina
 • T36.5
  Aminoglukozidi
  Aminoglycosida
 • T36.6
  Rifamicini
  Rifamycina
 • T36.7
  Fungicidni antibiotici primenjeni sistemski
  Antibiotica antifungalia systematice applikata
 • T36.8
  Drugi sistemski antibiotici
  Antibiotica systematica alia
 • T36.9
  Neoznačeni sistemski antibiotici
  Antibiotici systematica, non specificata
 • T37
  Trovanje drugim sistemskim antiinfektivnim i antiparazitarnim lekovima
  Intoxicatio medicamentis antiinfectivis et antiparasitariis systemicis aliis
 • T37.0
  Sulfonamidi
  Sulphonamida
 • T37.1
  Lekovi protiv gljivica i bakterija
  Medicamenta antimycobacterialia
 • T37.2
  Antimalarici i lekovi za odstranjenje drugih protozoa krvi
  Medicamenta antimalarica et remedia,ad eliminationem protozoorum sanquineorum aliorum
 • T37.3
  Drugi lekovi protiv protozoa
  Medicamenta antiprotozoica alia
 • T37.4
  Lekovi protiv crevnih glista
  Antihelminthica
 • T37.5
  Lekovi protiv virusa
  Medicamenta antiviralia
 • T37.8
  Drugi označeni sistemski antiinfektivni i antiparazitarni lekovi
  Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systematica alia specificata
 • T37.9
  Neoznačeni sistemski antiinfektivni i antiparazitarni lekovi
  Medicamenta antiinfectiva et antiparasitaria systematica,non specificata
 • T38
  Trovanje hormonima i njihovim sintetičkim zamenama i antagonistima
  Intoxicatio hormonis et substitutionibus syntheticis eorum antagonistique
 • T38.0
  Glikokortikoidi i sintetički analogni preparati
  Glycocorticoida et praeparatus synthetici analogici
 • T38.1
  Hormoni štitaste žlezde i zamene
  Hormona glandulae thyreoideae et substitutiones
 • T38.2
  Antitireoidni lekovi
  Medicamenta antithyreoidea
 • T38.3
  Insulin i hipoglikemijski lekovi (antidijabetici) za oralnu upotrebu
  Insulinum et medicamenta hypoglycaemica(antidiabetica ad usum oralem)
 • T38.4
  Kontraceptivi za oralnu upotrebu
  Contraceptiva ad usum oralem
 • T38.5
  Ostali estrogeni i progestrogeni
  Oestrogenia et progestrogenia alia
 • T38.6
  Antigonadotrofini,antiestrogeni,antiandrogeni
  Antigonadotrophina (remedia) antioestrogenia,antiandrogenia
 • T38.7
  Androgeni i istovrsni anabolici
  Remedia androgenia et anabolica identica
 • T38.8
  Drugi nespecifični hormoni i njihove veštačke zamene
  Hormona alia, non specificata et substitutiones synthethicae eorum
 • T38.9
  Drugi neoznačeni antagonisti hormona
  Antagonistae hormonorum alii, non specificati
 • T39
  Trovanje neopijatskim analgeticima,antipireticima i antireumaticima
  Intoxicatio analgeticis non opiaticis,antipireticis et antirheumaticis
 • T39.0
  Salicilati
  Salicylata
 • T39.1
  Derivati 4-aminofenola
  Derivata 4-aminophenoli
 • T39.2
  Derivati pirazolona
  Derivata pyrazoloni
 • T39.3
  Drugi antizapaljenjski nesteroidni lekovi
  Medicamenta antiinflamatoria non steroida alia
 • T39.4
  Antireumatici
  Antirheumatica
 • T39.8
  Drugi neopijatski analgetici i antipiretici
  Analgetica et antipyretica non opiatica alia
 • T39.9
  Neoznačeni,neopijatski analgetici,antipiretici i antireumatici
  Analgetica antipyretica et antirheumatica non opiatica,non specificata
 • T40
  Trovanje narkoticima i psihodislepticima(halucinogenima)
  Intoxicatio narcoticis et psychodyslepticis(hallucinogenibus)
 • T40.0
  Opijum
  Opium
 • T40.1
  Heroin
  Heroinum
 • T40.2
  Drugi opijati
  Opiata alia
 • T40.3
  Metadon
  Methadonum
 • T40.4
  Drugi sintetički narkotici
  Narcotica synthetica alia
 • T40.5
  Kokain
  Cocainum
 • T40.6
  Drugi nespecifični narkotici
  Narcotica alia, non specificata
 • T40.7
  Kanabis (derivati)
  Cannabis (derivata)
 • T40.8
  Lizergična kiselina (LSD)
  Lysergidum (LSD)
 • T40.9
  Drugi neoznačeni psihodisleptici (halucinogeni)
  Psychodisleptica (hallucinogenia) alia,non specificata
 • T41
  Trovanje anesteticima i gasovima upotrebljenim u svrhu lečenja
  Intoxicatio anaestheticis et vaporibus(gas) therapeuticis
 • T41.0
  Udahnuti (inhalacioni) anestetici
  Anaesthetica inhalata
 • T41.1
  Intravenski anestetici
  Anaesthetica intravenosa
 • T41.2
  Drugi opšti anestetici, neoznačeni
  Anaesthetica generalia alia, non specificata
 • T41.3
  Lokalni anestetici
  Anaesthetica localia
 • T41.4
  Anestetik, neoznačen
  Anaesthetica, non specificata
 • T41.5
  Gasovi upotrebljeni u svrhu lečenja
  Vapores (gas) therapeutici
 • T42
  Trovanje antiepilepticima,sedativno-hipnotičkim i antiparkinsonskim lekovima
  Intoxicatio medicamentis antiepilepticis,sedativohypnoticis et antiparkinsonicis
 • T42.0
  Derivati hidantoina
  Derivata hydantoini
 • T42.1
  Iminostilbeni
  Iminostilbena
 • T42.2
  Sukcinimidi (ćilibarne kiseline) i oksazolidinedioni
  Succinimida et oxazolidinediona
 • T42.3
  Barbiturati
  Barbiturata
 • T42.4
  Benzadiazepini
  Benzodiazopina
 • T42.5
  Mešavine antiepileptika
  Mixturae antiepilepticae
 • T42.6
  Drugi antiepileptici i sedativno-hipnotički lekovi
  Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica alia
 • T42.7
  Antiepileptici i sedativno-hipnotički lekovi,neoznačeni
  Medicamenta antiepileptica et sedativo-hypnotica,non specificata
 • T42.8
  Antiparkinsonski lekovi i drugi centralni depresori mišićnog tonusa
  Medicamenta antiparkinsonica et depressores toni muscularis centrales alii
 • T43
  Trovanje psihotropnim lekovima
  Intoxicatio medicamentis psychotropicis
 • T43.0
  Triciklični i tetraciklični antidepresivi
  Antidepressiva tricyclica et tetracylica
 • T43.1
  Antidepresivi inhibitori monoaminooksidaze
  Antidepressiva inhibitores monoamino-oxydasis
 • T43.2
  Drugi i neoznačeni antidepresivi
  Antidepressiva alia et non specificata
 • T43.3
  Fenotiazinski antipsihotici u neuroleptici
  Antipsyhotica et neuroleptica phenothiazinica
 • T43.4
  Butirofenonski i tioksantenski neuroleptici
  Neuroleptica butyrophenonica et thioxanthenica
 • T43.5
  Drugi i neoznačeni antipsihotici i neuroleptici
  Antipsychotica et neuroleptica alia, non specificata
 • T43.6
  Psihostimulansi sa mogućnošću zloupotrebe
  Psychostimulantia cum possibilitate abusus
 • T43.8
  Drugi psihotropni lekovi
  Medicamenta psychotropica alia
 • T43.9
  Psihotropni lekovi, neoznačeni
  Medicamenta psychotropica, non specificata
 • T44
  Trovanje lekovima koji prvenstveno deluju na autonomni nervni sistem
  Intoxicatio medicamentis systema nervosum autonomicum primum afficientibus
 • T44.0
  Sredstva sa antiholinesteraznim delovanjem
  Instrumenta anticholinesterasica
 • T44.1
  Drugi parasimpatomimetici (holinergici)
  Parasympathomimetica alia (cholinergica)
 • T44.2
  Ganglijski blokatori
  Medicamenta-inhibitores ganglionici
 • T44.3
  Drugi parasimpatikolitici (antiholinergici i antimuskarinici) i spazmolitici
  Parasympathicolytica (anticholinergica et antimuscarinica) et spasmolitica alia
 • T44.4
  Pretežni agonisti alfa-adrenoreceptora
  Agonistae praedominanter alfa-adrenoreceptorum
 • T44.5
  Pretežmi agonisti beta-adrenoreceptora
  Agonistae praedominanter beta-adrenoreceptorum
 • T44.6
  Antagonisti alfa-adrenoreceptora
  Antagonistae alfa-adrenoreceptorum
 • T44.7
  Antagonisti beta-adrenoreceptora
  Antagonistae beta-adrenoreceptorum
 • T44.8
  Aktivatori i blokatori adrenergičkih neurona sa centralnim delovanjem
  Actores et inhibitores neuronorum adrenergicorum centrales
 • T44.9
  Drugi neoznačeni lekovi koji prvenstveno deluju na autonomni nervni sistem
  Remedia systema nervosum autonomicum primum afficientia alia, non specificata
 • T45
  Trovanje prvenstveno sistemskim i hematološkim sredstvima
  Intoxicatio primum instrumentis systemicis et haematologicis
 • T45.0
  Antialergijski i antiemetički lekovi
  Remedia antiallergica et antiemetica
 • T45.1
  Antineoplastički i imunosupresivni lekovi
  Remedia antineoplastica et immunosupressiva
 • T45.2
  Vitamini
  Vitamina
 • T45.3
  Enzimi
  Enzymae
 • T45.4
  Gvožđe i njegova jedinjenja
  Ferrum et composita ferri
 • T45.5
  Antikoagulanti
  Anticoagulantia
 • T45.6
  Lekovi koji deluju na fibrinolizu
  Remedia fibrinolysim afficientia
 • T45.7
  Antagonisti antikoagulanata, vitamin K i drugi koagulanti
  Antagonistae anticoagulantium,vitaminum K et coagulantia alia
 • T45.8
  Druga prvenstveno sistemska i hematološka sredstva
  Instrumenta primum systemica et haematologici alia
 • T45.9
  Prvenstveno sistemska i hematološka sredstva, neoznačena
  Instrumenta primum systemica et haematologica, non specificata
 • T46
  Trovanje sredstvima koja prvenstveno utiču na sistem krvotoka
  Intoxicatio instrumentis systema cardiovasculare primum afficientibus
 • T46.0
  Kardiostimulatori glikozidi i lekovi slične aktivnosti
  Glycosida cardiostimulantia et remedia actionis simillis
 • T46.1
  Blokatori kalcijum-kanala
  Inhibitores calcium-canalis
 • T46.2
  Drugi antidisritmički lekovi
  Remedia antidysrhythmica alia
 • T46.3
  Vazodilatatori arterija srca
  Vasodilatatores coronarii
 • T46.4
  Blokatori angiotenzin-preobražajnog enzima
  Inhibitores enzymes convertoris anglotensini
 • T46.5
  Drugi antidepresivni lekovi
  Remedia antidepressiva alia
 • T46.6
  Antihiperlipidemički i antiarteriosklerotički lekovi
  Remedia antihyperlipidaemica et antiarteriosclerotica
 • T46.7
  Periferni vazodilatatori
  Vasodilatatores peripherici
 • T46.8
  Antivarikozni lekovi podrazumevajući i sklerozantne činioce
  Remedia antivaricosa et agentes sclerosantes
 • T46.9
  Druga nespecifična sredstva koja prvenstveno deluju na sistem krvotoka
  Instrumenta systema cardiovasculare primum afficientia alia, non specificata
 • T47
  Trovanje sredstvima koji prvenstveno deluju na želudačno-crevni sistem
  Intoxicatio instrumentis systema gastrointestinale primum afficientibus
 • T47.0
  Antagonisti histamin H2-receptora
  Antagonistae H2-receptoris histamini
 • T47.1
  Lekovi protiv lučenja kiseline želuca i drugi antacidi
  Remedia anti secretionem gastricam et antacida alia
 • T47.2
  Stimulatomi laksativi
  Laxativa stimulantia
 • T47.3
  Soni i osmotski laksativi
  Laxativa salina et osmotica
 • T47.4
  Drugi laksativi
  Laxativa alia
 • T47.5
  Digestivi
  Digestiva
 • T47.6
  Lekovi protiv proliva
  Remedia antidiarrhoeica
 • T47.7
  Emetici
  Emetica
 • T47.8
  Druga sredstva koja prvenstveno deluju na želudačno-crevni sistem
  Instrumenta systema gastrointestinale primum afficientia alia
 • T47.9
  Sredstva koja prvenstveno deluju na želudačno-crevni sistem, neoznačena
  Instrumenta systema gastrointestinale primum afficientia, non specificata
 • T48
  Trovanje sredstvima koja prvenstveno deluju na glatke mišiće i mišiće skeleta i sistem za disanje
  Intoxicatio instrumentis textum muscularem non striatum et str.(scelet.)et systema respirat.prim.af.
 • T48.0
  Oksitocički lekovi
  Remedia oxytocica
 • T48.1
  Relaksanti mišića skeleta-nervno-mišićni blokatori
  Relaxantia textus mucularis sceletalis (inhibitores neuromusculares)
 • T48.2
  Druga neoznačena sredstva koja prvenstveno deluju na mišiće
  Instrumenta musculos primium afficinetia alii, non specificata
 • T48.3
  Lekovi protiv kašlja
  Antitussiva (remedia)
 • T48.4
  Lekovi za iskašljavanje
  Expectorantia (remedia)
 • T48.5
  Lekovi protiv prehlade
  Remedia contra frigus commune
 • T48.6
  Antiastmatici
  Antiasthmatica
 • T48.7
  Druga nespecifična sredstva koja prvenstveno deluju na sistem za disanje
  Instrumenta systema respiratorium primum afficientia alia, non specificata
 • T49
  Trovanje lokalnim sredstvima koja deluju na kožu i sluznicu i trovanje oftalmološkim, otorinolaringo
  Intoxic.instr.localibus cutem et tunicam mucosam prim.afficient.et intox remedis ophthalm.otor.et de
 • T49.0
  Lokalni antigljivični, antiinfektivni i antizapaljenjski lekovi
  Remedia antifungalia, antiinfectiva et antiiinflammatoria localia
 • T49.1
  Sredstva protiv svraba
  Instrumenta antipruriginosa
 • T49.2
  Lokalna adstrigentna sredstva i deterdženti za lokalnu upotrebu
  Instrumenta adstringentia et detergentes locales
 • T49.3
  Sredstva za omekšavanje, ublažavanje i zaštitu
  Instrumenta emollientia, demulcentia et protegenita
 • T49.4
  Keratolitici, keratoplastici i drugi lekovi i preparati za lečenje kose
  Keratolitica, keratoplastica et remedia et praeparatus ad crinem alii
 • T49.5
  Lekovi i preparati za lečenje očiju
  Remedia et preparatus ophthalmologici
 • T49.6
  Lekovi i preparati za lečenje uva, nosa i grla
  Remedia et preparatus otorhinolaryagologici antiinfectivi
 • T49.7
  Lekovi za lečenje zuba, za lokalnu primenu
  Remedia dentalia, ad usum localem
 • T49.8
  Druga sredstva za lokalnu primenu
  Instrumenta localia alia
 • T49.9
  Sredstva za lokalnu primenu, neoznačeno
  Instrumentum locale, non specificatum
 • T50
  Trovanje diureticima i drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama
  Intoxicatio diureticis et remediis aliis non specificatis,medicamentis et substantiis biologicis
 • T50.0
  Mineralokortikoidi i njihovi antagonisti
  Mineralocorticoidae et antagonistae eorum
 • T50.1
  Diuretici koji deluju na petlju bubrega (Henleovu)
  Remedia diuretica ansam nephriticam afficientia
 • T50.2
  Inhibitori karboanhidraze, benzotiadiazidi i drugi diuretici
  Inhibitores carbo-anhydrasis, benzothiadiasida et remedia diuretica alia
 • T50.3
  Elektrolitička, kalorijska i sredstva za održavanje ravnoteže vode
  Instrumenta electrolytica, calorica et aquae-aequilibrica
 • T50.4
  Lekovi koji deluju na metabolizam mokraćne kiseline
  Remedia metabolismum acidi urici afficientia
 • T50.5
  Suzbijači apetita
  Deprimentia appetitus
 • T50.6
  Antidoti i helati
  Antidota et instrumenta chelatica
 • T50.7
  Analeptici i antagonisti receptora opijata
  Analeptica et antagonistae receptorum opiaticorum
 • T50.8
  Dijagnostička sredstva
  Agentes diagnostici
 • T50.9
  Drugi i neoznačeni lekovi, preparati i biološke supstance
  Remedia, medicamenta et substantiae biologicae alia, non specificata
 • T51
  Toksičko dejstvo alkohola
  Effectus alcoholis toxicus
 • T51.0
  Alkohol
  Aethonolum
 • T51.1
  Metanol
  Methanolum
 • T51.2
  2-propanol
  2-propanolum
 • T51.3
  Ulje u alkoholu
  Oleum in spiritu
 • T51.8
  Drugi alkoholi
  Spiritus alii
 • T51.9
  Alkohol, neoznačen
  Spiritus, non specificatus
 • T52
  Toksička dejstva organskih rastvarača
  Effectus solventium organicorum toxici
 • T52.0
  Proizvodi petroleuma
  Producta petrolei
 • T52.1
  Benzen
  Benzenum
 • T52.2
  Rastvarači istovetni sa benzenom
  Homologa cum benzeno
 • T52.3
  Glikoli
  Glycolla
 • T52.4
  Ketoni
  Ketona
 • T52.8
  Drugi organski rastvarači
  Solventes organici alii
 • T52.9
  Organski rastvarači, neoznačeni
  Solventi organici, non specificati
 • T53
  Toksička dejstva halogenih derivata alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika
  Effectus derivatorum hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum toxici halogenium
 • T53.0
  Ugljen-tetrahlorid
  Carbo-tetrachloridum
 • T53.1
  Hloroform
  Chloroformium
 • T53.2
  Trihloroetilen
  Trichloroethylenum
 • T53.3
  Tetrahloroetilen
  Tetrachloroethylenum
 • T53.4
  Dihlorometan
  Dichloromethanum
 • T53.5
  Hlorfluorougljenici
  Chlorfluorocarbones
 • T53.6
  Halogeni derivati alifatičnih ugljovodonika
  Derivata hydrocarbonum aliphaticorum halogenia
 • T53.7
  Drugi halogeni derivati aromatičnih ugljovodonika
  Derivata hidrocarbonum aromaticorum halogenia alia
 • T53.9
  Halogeni derivati alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika, neoznačeni
  Derivata hydrocarbonum aliphaticorum et aromaticorum halogenia, non specificata
 • T54
  Toksičko dejstvo korozivnih supstanci
  Effectus substantiarum corrosivarum toxicus
 • T54.0
  Fenol i njegovi homolozi
  Phenolum et eius homologa
 • T54.1
  Druge korozivne organske mešavine
  Mixturae organicae corosivae aliae
 • T54.2
  Korozivne kiseline i kiselinama slične supstance
  Acida corrosiva et substantiae acidis similes
 • T54.3
  Nagrizajuće baze i bazama slične supstance
  Alkalia corrosiva et substantiae alkaliis similes
 • T54.9
  Nagrizajuća supstanca, neoznačena
  Substantia corrosiva, non specificata
 • T55
  Toksičko dejstvo sapuna i deterdženta
  Effectus saponum et detergentium toxicus
 • T56
  Toksičko dejstvo metala
  Effectus metallorum toxicus
 • T56.0
  Olovo i njegova jedinjenja
  Plumbum et composita plumbi
 • T56.1
  Živa i njena jedinjenja
  Hydrargyrum et composita hydrargyri
 • T56.2
  Hrom i njegova jedinjenja
  Chromum et composita chromi
 • T56.3
  Kadmijum i njegova jedinjenja
  Cadmium et composita cadmii
 • T56.4
  Bakar i njegova jedinjenja
  Cuprum et composita cupri
 • T56.5
  Cink i njegova jedinjenja
  Zincum et composita zinci
 • T56.6
  Kalaj i njegova jedinjenja
  Stannum et composita stanni
 • T56.7
  Berilium i njegova jedinjenja
  Beryllium et composita berylli
 • T56.8
  Drugi metali
  Metalla alia
 • T56.9
  Metal, neoznačen
  Metallum, non specificatum
 • T57
  Toksičko dejstvo drugih neorganskih supstanci
  Effectus substantiarum anorganicarum aliarum toxicus
 • T57.0
  Arsen i njegova jedinjenja
  Arsenum et composita arseni
 • T57.1
  Fosfor i njegova jedinjenja
  Phosphorum et composita phosphori
 • T57.2
  Mangan i njegova jedinjenja
  Manganum et composita mangani
 • T57.3
  Cijanovodonik
  Hydrogenium cyanidum
 • T57.8
  Druge neorganske označene supstance
  Substantiae anorganicae aliae, specificatae
 • T57.9
  Neorganska supstanca, neoznačena
  Substantia anorganica, non specificata
 • T58
  Toksičko dejstvo ugljen-monoksida
  Effectus carbomonoxidi toxicus
 • T59
  Toksičko dejstvo drugih gasova, dimova i para
  Effectus vaporum (gas), fumorum et exhalationum aliarum toxicus
 • T59.0
  Azotni oksidi
  Oxyda nitrogenii
 • T59.1
  Sumpor-dioksid
  Dioxidum sulphuricum
 • T59.2
  Formaldehid
  Formaldehydum
 • T59.3
  Suzavac
  Vapor (gas) lacrimoferens
 • T59.4
  Hlorni gas
  Vapor (gas) chloricus
 • T59.5
  Fluorski gas i vodonik-fluorid
  Vapor (gas) fluorinus et hydrogenium-fluoridum
 • T59.6
  Vodonik-sulfid
  Hydrogenium-sulfidum
 • T59.7
  Ugljendioksid
  Arbodioxidum
 • T59.8
  Drugi označeni gasovi, dimovi i pare
  Vapores (gas), fumi et exhalationes aliae, specificatae
 • T59.9
  Gasovi, dimovi i pare, neoznačeni
  Vapores (gas), fumi et exhalationes, non specificatae
 • T60
  Toksičko dejstvo pesticida
  Effectus pesticidorum toxicus
 • T60.0
  Organofosfati i karbamatni insekticidi
  Organophosphata et insecticida carbamata
 • T60.1
  Halogenizovani insekticidi
  Insecticida halogenisata (mercurialia)
 • T60.2
  Drugi insekticidi
  Insecticida alia
 • T60.3
  Herbicidi i fungicidi
  Herbicida et fungicida
 • T60.4
  Rodenticidi
  Rodenticida
 • T60.8
  Drugi pesticidi
  Pesticida alia
 • T60.9
  Pesticid, neoznačen
  Pesticidum, non specificatum
 • T61
  Toksičko dejstvo štetnih supstanci unetih kao hrana iz mora
  Effectus substantiarum nocivarum, ut alimentum maritimum ingestarum toxicus
 • T61.0
  Trovanje ribom Ciguatera
  Intoxicatio pisce Ciguatera
 • T61.1
  Trovanje ribom roda skuša
  Intoxicatio pisce scombroidi
 • T61.2
  Trovanje drugom ribom i školjkom
  Intoxicatio pisce alio et concha
 • T61.8
  Otrovno dejstvo druge morske hrane
  Effectus allmenti maritimi alterius toxicus
 • T61.9
  Otrovno dejstvo neoznačene morske hrane
  Effectus allmenti maritimi non specificati toxicus
 • T62
  Otrovno dejstvo drugih štetnih supstanci unetih kao hrana
  Effectus substantiarum nocivarum aliarum, ut alimentum ingestarum toxicus
 • T62.0
  Gljive unete kao hrana
  Fungi ingesti
 • T62.1
  Bobice unete kao hrana
  Baccae ingestae
 • T62.2
  Druge biljke unete kao hrana
  Plantae ingestae aliae
 • T62.8
  Druge označene štetne supstance unete kao hrana
  Substantiae nocivae, ut alimentum ingestae, aliae, specificatae
 • T62.9
  Druga štetna supstanca uneta kao hrana, neoznačena
  Substantia nociva, ut alimentum ingesta, alia, non specificata
 • T63
  Otrovno dejstvo kontakta sa otrovnim životinjama
  Effectus contactus cum animalibus venenosis toxicus
 • T63.0
  Ujed otrovne zmije
  Morsus serpentis venenosi
 • T63.1
  Ujed otrovnih gmizavaca
  Morsus reptilium venenosorum
 • T63.2
  Ujed otrovne škorpije
  Morsus scorpionis venenosi
 • T63.3
  Ujed otrovnog pauka
  Morsus arachnae venenosae
 • T63.4
  Ujed drugih zglavkara
  Morsus arthropodarum aliorum
 • T63.5
  Otrovno dejstvo dodira sa ribom
  Effectus contactus cum pisce toxicus
 • T63.6
  Otrovno dejstvo dodira sa drugim morskim životinjama
  Effectus contactus cum animalibus maritimis aliis toxicus
 • T63.8
  Otrovno dejstvo kontakta sa drugim otrovnim životinjama
  Effectus contactus cum animalibus venenosis aliis toxicus
 • T63.9
  Otrovno dejstvo kontakta sa neoznačenim otrovnim životinjama
  Effectus contactus cum animalibus venenosis non specificatis toxicus
 • T64
  Otrovno dejstvo aflatokoksina i drugih mikotoksinskih zagađivača hrane
  Effectus aflatoxini et contaminatorum alimenti mycotoxicorum aliorum toxicus
 • T65
  Otrovno dejstvo drugih i neoznačenih supstanci
  Effectus substantiarum aliarum et non specificatarum toxicus
 • T65.0
  Cijanidi
  Cyanida
 • T65.1
  Strihinin i njegove soli
  Strychninum et sales strichnini
 • T65.2
  Duvan i nikotin
  Tabaccum et nicotinum
 • T65.3
  Nitro- i aminoderivati benzena i njegovi homologi
  Nitroderivata et aminoderivata benzeni et homologa benzeni
 • T65.4
  Ugljen-disulfid
  Carbo-disulfidum
 • T65.5
  Nitroglicerin i druge nitrokiseline i estri
  Nitroglycerinum, acida nitrica alia et estri
 • T65.6
  Boje i obojivači
  Colores et pigmenta
 • T65.8
  Otrovno dejstvo drugih označenih supstanci
  Effectus substantiarum aliarum specificatarum toxicus
 • T65.9
  Otrovno dejstvo neoznačenih supstanci
  Effectus substantiarum non specificatarum toxicus
 • T66
  Neoznačena dejstva zračenja
  Effectus radiationis, non specificatus
 • T67
  Dejstva toplote i svetlosti
  Effectus caloris et lucis
 • T67.0
  Toplotni udar i sunčanica
  Ictus e calore et sole (insolatio)
 • T67.1
  Gubitak svesti uzrokovan toplotom
  Syncopa e calore
 • T67.2
  Grčevi uzrokovani toplotom
  Convulsiones e calore
 • T67.3
  Toplotno iscrpljenje uzrokovano gubitkom tečnosti
  Exhaustio e calore anhydrotica
 • T67.4
  Iscrpljenost zbog gubitka soli uzrokovananog toplotom
  Exhaustio e calore propter deficientiam salis
 • T67.5
  Iscrpljenost uzrokovana toplotom, neoznačena
  Exhaustio e calore, non specificata
 • T67.6
  Prolazni zamor uzrokovan toplotom
  Fatigatio e calore transitoria
 • T67.7
  Otok uzrokovan toplotom
  Oedema e calore
 • T67.8
  Ostala dejstva toplote i svetla
  Effectus caloris et lucis alii
 • T67.9
  Dejstva toplote i svetla, neoznačena
  Effectus caloris et lucis, non specificati
 • T68
  Rashlađenje tela
  Hypothermia
 • T69
  Druga dejstva snižene temperature
  Effectus temperaturae reductae alii
 • T69.0
  Utapanje šake i stopala
  Immersio manus et pedis
 • T69.1
  Promrzline
  Perniones
 • T69.8
  Druga označena dejstva sniženja temperature
  Effectus reductionis temperaturae alii, specificati
 • T69.9
  Dejstva, sniženja temperature, neoznačeno
  Effectus reductionis temperaturae, non specificatus
 • T70
  Dejstva povišenog pritiska vazduha i vode
  Effectus perssionis amosphaericae et aquae
 • T70.0
  Barotrauma uva
  Barotrauma auris
 • T70.1
  Barotrauma sinusa
  Barotrauma sinus
 • T70.2
  Druga neoznačena dejstva boravka na visini
  Effectus altitudinis magnae alii, non specificati
 • T70.3
  Kesonska bolest
  Morbus capsicus
 • T70.4
  Dejstva visokog pritiska u tečnostima
  Effectus hypercompressionis in fluidis
 • T70.8
  Druga dejstva povišenog pritiska vazduha i vode
  Effectus pressionis amosphaericae et aquae alii
 • T70.9
  Dejstvo povišenog pritiska vazduha i vod.,neoznačeno
  Effectus pressionis atmosphaericae et aquae, non specificatus
 • T71
  Gušenje
  Asphyxia
 • T73
  Dejstva drugih lišavanja
  Effectus deprivationum aliarum
 • T73.0
  Gladovanje
  Inanitio
 • T73.1
  Dejstva žeđi (bolesno žeđanje)
  Effectus sitis (dipsesis)
 • T73.2
  Iscrpljenost uzrokovana drugim izlaganjima
  Exhaustio propter expositionem
 • T73.3
  Iscrpljenost uzrokovana prekomernim vežbanjem
  Exhaustio propter exercitationem nimiam
 • T73.8
  Druga dejstva lišavanja
  Effectus deprivationis alii
 • T73.9
  Dejstva lišavanja, neoznačena
  Effectus deprivationis, non specificati
 • T74
  Sindrom lošeg postupanja
  Syndroma maltractationis
 • T74.0
  Zapostavljenost ili odbačenost
  Neglegentia sive derelictio
 • T74.1
  Fizička zloupotreba
  Abusus physicus
 • T74.2
  Seksualna zloupotreba
  Abusus sexualis
 • T74.3
  Psihološka zloupotreba
  Abusus psychologicus
 • T74.8
  Drugi sindromi lošeg postupanja
  Sindromae maltractationis aliae
 • T74.9
  Sindrom lošeg postupanja, neoznačen
  Sindroma maltractationis, non specificata
 • T75
  Dejstva drugih spoljnih uzroka
  Effectus causarum externarum aliarum
 • T75.0
  Dejstvo munje
  Effectus fulguris
 • T75.1
  Uranjanje i utapanje bez smrtnog ishoda
  Immersio et submersio non letalis
 • T75.2
  Dejstva vibracija
  Effectus vibrationum
 • T75.3
  Bolest kretanja
  Kinetosis
 • T75.4
  Posledice dejstva električne struje
  Effectus cursus electrici
 • T75.8
  Druga označena dejstva spoljnih činilaca
  Effectus causarum externarum alii, specificati
 • T78
  Nepovoljna dejstva
  Effectus adversi
 • T78.0
  Anafilaktički šok uzrokovan nepovoljnom reakciom na hranu
  Afflictus (shock) anaphylacticus propter reactionem in alimentum adversam
 • T78.1
  Druge nepovoljne reakcije na hranu
  Reactiones in alimentum adversae aliae
 • T78.2
  Anafilaktički šok, neoznačen
  Afflictus (shock) anaphylacticus, non specificatus
 • T78.3
  Angioneurotski otok
  Oedema angioneuroticum
 • T78.4
  Alergija, neoznačena
  Allergia, non specificata
 • T78.8
  Druga nepovoljna dejstva
  Effectus adversi alii
 • T78.9
  Nepovoljno dejstvo, neoznačeno
  Effectus adversus, non specificatus
 • T79
  Rane komplikacije posle povrede
  Complicationes trauma subsequentes praecoces
 • T79.0
  Vazdušna embolija uzrokovana povredom
  Embolia aeria traumatica
 • T79.1
  Masna embolija uzrokovana povredom
  Embolia adiposa traumatica
 • T79.2
  Sekundarno i ponavljano krvarenje uzrokovano povredom
  Haemorrhagia traumatica secundaria et recidiva
 • T79.3
  Infekcija rane posle povrede
  Infectio vulneris post trauma
 • T79.4
  Šok uzrokovan povredom
  Afflictus (shock) traumaticus
 • T79.5
  Izostajanje lučenja mokraće uzrokovano povredom
  Anuria posttraumatica
 • T79.6
  Ishemija mišića uzrokovana povredom
  Ischaemia musculorum traumatica
 • T79.7
  Potkožni emfizem uzrokovan povredom
  Emphysema subcutaneum traumaticum
 • T79.8
  Druga rana komplikacija povrede
  Complicatio traumatis praecox alia
 • T79.9
  Rana komplikaccija povrede, neoznačena
  Complicatio traumatis praecox, non specificata
 • T80
  Komplik.zbog infuzije, transffuzije i injekcije
  Complicationes ex infusione, transfusione et injectione
 • T80.0
  Vazdušna embolija zbog infuzije, transfuzije i injekcije
  Embolia aeria ex infusione, transfusione et injectione
 • T80.1
  Koplikacije na krvnim sudovima zbog infuzije, transfuzije i injekcije
  Complicationes ex infusione, transfusione et injectione vasculares
 • T80.2
  Infekcije zbog infuzije ,transfuzije i injekcije
  Infectio ex infusione, tranfusione et injectione
 • T80.3
  Reakcija na neodgovarajuću krvnu grupu ABO
  Reactio in incompatibilitatem ABO
 • T80.4
  Reakcija na neodgovarajući Rh-faktor
  Reactio in incompatibilitatem Rh
 • T80.5
  Anafilaktički šok uzrokovan serumom
  Afflictus (shock) anaphylacticus propter
 • T80.6
  Druge reakcije na serum
  Reactiones in serum aliae
 • T80.8
  Druge komplikacije zbog infuzije,transfuzijei injekcije
  Complicationes ex infusione, transfusione et injectione
 • T80.9
  Neoznačena komplikacija zbog infuzije, transfuzije i injekcije
  Complcatio ex infusione, transfusione et injectione, non specificata
 • T81
  Komplikacije uzrokovane medicinskim intervencijama
  Complicationes propter proceduras
 • T81.0
  Krvarenje i krvni podlivi posle operacije
  Haemorrhagia et haematoma postoperativum
 • T81.1
  Šok za vreme ili posle medicinske intervencije
  Afflictus (shock) per sive post proceduram
 • T81.2
  Slučajni ubod i razderotina za vreme medicinske intervencije
  Punctura et laceratio accidentalis, per proceduram
 • T81.3
  Prskanje operativne rane
  Disruptio vulneris operativae
 • T81.4
  Infekcija uzrokovana medicinskom intervencijom
  Infectio propter proceduram
 • T81.5
  Strano telo u operativnoj rani
  Corpus alienum vulneris post operationem
 • T81.6
  Akutna reakcija na stranu supstancu slučajno ostavljenu za vreme medicinske intervencije
  Reactio in substantiam alienam per proceduram casu relictam acuta
 • T81.7
  Komplikacije krvnih sudova posle medicinske intervencije
  Complicationes vasculares post proceduram
 • T81.8
  Druge komplikacije posle medicinske intervencije
  Complicationes post proceduram aliae
 • T81.9
  Neoznačena komplikacija medicinske intervencije
  Complicatio procedurae, non specificata
 • T82
  Komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata, implantata i transplantata u srce i krvne sudove
  Complicationes propter apparatos protheticos cardiacos et vasculares implantata et transplantata
 • T82.0
  Mehanička komplikacija zbog protetskog srčanog zaliska
  Complicatio valvulam cordis propter protheticam, mechanica
 • T82.1
  Mehanička komplikacija zbog srčanog elektronskog uređaja
  Complicatio propter apparatum cardiacum electronicum,mechanica
 • T82.2
  Mehaničke komplikacije zbog koronarnnog arterijskog bajpasa(zaobilaženja)i kalemova zalistaka srca
  Complicatio propter circuitum (bypass) arteriarum coronariarum et transplantata valvularum, mechan.
 • T82.3
  Mehaničke komplikacije zbog drugih kalemova krvnih sudova
  Complicationes propter transplantata vascularis alia, mechanicae
 • T82.4
  Mehanička komplikacija zbog katetera za dijalizu krvotoka
  Complicatio propter catheterem ad dialysim vascularem, mechanica
 • T82.5
  Mehanička komlikacija zbog drugih aparata i implantata u srcu i krvnim sudovima
  Complicatio propter apparatus cardiacos et vasculares implantata-mechanica alios
 • T82.6
  Infekcija i zapaljenjenska reakcija na protezu zaliska srca
  Infectio et reactio inflammatoria in prothesim valvulae cardiacae
 • T82.7
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge kardijalne i vaskularne aparate, implantate i kalemove
  Infectio et reactio inflamatoria in apparatus, cardicos et vasculares alios, impla. et transpl.
 • T82.8
  Druge komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata,implantata i kalemova u srce i krvne sudove
  Complicationes propter apparatus protheticos, implantata et transplantata cardiaca et vascula. aliae
 • T82.9
  Neoznačena komlikacija zbog ugradnje protetskog aparata, imlantata i kalema u srce i krvne sudove
  Complicatio propter apparatum protheticum, cardiacum et vascularem et transplantatum, non speci.
 • T83
  Komplikacije zbog mokraćno-polnih protetskih aparata, implan.i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata
 • T83.0
  Mehanička komplikacija zbog (stalnog) mokraćnog katerera
  Complicatio propter catheterem urinarium (persistentem), mechanica
 • T83.1
  Mehanička komplikacija zbog drugih mokraćnih aparata i implantata
  Complicatio propter apparatus urinarios alios et implantata, mechanica
 • T83.2
  Mehanička komplikacija zbog transplantacije mokraćnog organa
  Complicatio propter transplantationem organi urinarii,mechanica
 • T83.3
  Mehanička komplikacija zbog aparata ugrađenog u matericu
  Complicatio propter apparatum contraceptivum intrauterinum, mechanica
 • T83.4
  Mehanička komplikacija zbog drugih protetskih aparata
  Complicatio propter apparatus protheticos alios implantata et transplantata in systema. genita. mec.
 • T83.5
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat,impl.i kalem u mokraćnom sistemu
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatum protheticum, implant.et transplant. in systema. uri.
 • T83.6
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na protetski aparat, implantat i kalem u polnom sistemu
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatum protheticum, implan. et transplan.in sist. genitali
 • T83.8
  Druge komplikacije zbog mokraćno polnih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos urogenitales, implantata et transplantata aliae
 • T83.9
  Neoznačena komplikacija zbog mokraćno-polnog protetskog aparata,implantata i kalema
  Complicatio propter apparatum protheticum urogenitalem, implantata et tranplantata, non specificata
 • T84
  Komplikacije zbog položaja unutrašnjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter collocationem apparatum protheticorum,orthoped.inter.,implant.,et transplant.
 • T84.0
  Mehanička komplikacija zbog unutrašnje proteze zgloba
  Complicatio propter prothesim articuli internam, mechanica
 • T84.1
  Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju kostiju uda
  Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium extremitatis internam, mechanica
 • T84.2
  Mehanička komplikacija zbog aparata za unutrašnju fiksaciju drugih kostiju
  Complicatio propter apparatum ad fixationem ossium aliorum internam, mechanica
 • T84.3
  Mehanička komplikacija zbog drugih aparata za kosti, implantata i kalemova
  Complicatio propter apparatus ossium alios, implantata et transplantata, mechanica
 • T84.4
  Mehanička komplikacija zbog drugih unutrašnjih ortopedskih aparata, implantata i kalemova
  Complicatio propter apparatus orthopedicos internos alios implantata et transplantata, mechanica
 • T84.5
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na unutrašnju protezu zgloba
  Infectio et reactio inflammatoria in prothesim articularem internam
 • T84.6
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na aparat za unutrašnju fiksaciju (neodređenog mesta)
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatum ad fixationem internam (loci indefiniti)
 • T84.7
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na druge unutrašnje ortopedske-protetske aparate, implantate i kal
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatus protheticos orthopedicos inter.alios,implant.et tran.
 • T84.8
  Druge komplikacije zbog unutrašnjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos orthopaedicos internos,implant.et trans.orthop. aliae
 • T84.9
  Neoznačena komplikacija zbog unutrašnjeg ortopedskog protetskog aparata, implantata i kalema
  Complicatio propter apparatum protheticum orthopedicum internum,implantata et trans.,non specif.
 • T85
  Komplikacije zbog drugih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos internos allios, implantata et transplantata
 • T85.0
  Mehanička komplikacija zbog komornog unutarlobanjskog komunikacionog kanala
  Complicatio propter canalem(communicantem)ventricularem intracranialem, mechanica
 • T85.1
  Mehanička komplikacija zbog implantiranog elektronskog stimulatora nervnog sistema
  Complicatio propter stimulatorem systematis nervosi electronicum implantatum, mechanica
 • T85.2
  Mehanička komplikacija zbog unutaročnog sočiva
  Complicatio propter lentem intraocularem, mechanica
 • T85.3
  Mehanička komplikacija zbog drugih očnih protetskih aparata
  Complicatio propter apparatus protheticos oculorum allos,implantata et transplantata, mechanica
 • T85.4
  Mehanička komplikacija zbog proteze i implantata dojke
  Complicatio propter prothesim et implantata mammae mechanica
 • T85.5
  Mehanička komplikacija zbog želudačno-crevnih ptotetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicatio propter apparatus protheticos gastrointestinales,ompl.et transpl. mechanica
 • T85.6
  Mehanička komplikacija zbog drugih označenih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicatio propter apparatus protheticos internos specif. implant. et transplant.,mechanica
 • T85.7
  Infekcija i zapaljenjska reakcija na ostale unutrašnje protetske aparata, implantate i kalemove
  Infectio et reactio inflammatoria in apparatus protheticos internos alios,implantata et transplantat
 • T85.8
  Druge komplikacije zbog unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova
  Complicationes propter apparatus protheticos internos,implantata et transplantata, aliae
 • T85.9
  Neoznačena komplikacija zbog unutrašnjeg protetskog aparata, implantata i kalema
  Complicatio propter apparatum protheticum internum, implantata et transplantata, non specificata
 • T86
  Neuspeh i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva
  Insuccessus et rejectio organorum et textuum transplantatorum
 • T86.0
  Odbacivanje transplantirane srži kosti
  Rejectio medullae ossium transplantatae
 • T86.1
  Neuspeh i odbacivanje transplantiranog bubrega
  Insuccessus et rejectio renis transplantati
 • T86.2
  Neuspeh i odbacivanje transplantiranog srca
  Insuccessus et rejectio cordis transplantati
 • T86.3
  Neuspeh i odbacivanje transplantata srce - pluća
  Insuccessus et rejectio transplantati cardio-pulmonalis
 • T86.4
  Neuspeh i odbacivanje transplantata jetre
  Insuccessus et rejectio transplantati hepatis
 • T86.8
  Neuspeh i odbacivanje drugih transplantiranih organa i tkiva
  Insuccessus et rejectio organorum et textuum transplantatorum aliorum
 • T86.9
  Neuspeh i odbacivanje neoznačenog transplantiranog organa i tkiva
  Insuccessus et rejectio organi et textus transplantati non specificati
 • T87
  Komplikacije svojstvene ponovnom spajanju i odsecanju
  Complicationes propter reunionem et amputationem
 • T87.0
  Komplikacije ponovno spojenog dela ruke
  Complicationes partis extremitatis superioris reunitae
 • T87.1
  Komplikacije ponovno spojenog dela noge
  Complicationes partis extremitatis inferioris reunitae
 • T87.2
  Komplikacije drugog ponovo spojenog dela tela
  Complicationes partis corporis reunitae, alterius
 • T87.3
  Tumor nervnog amputiranog patrljka
  Neuroma trunculi amputati
 • T87.4
  Infekcija amputiranog patrljka
  Infectio trunculi amputati
 • T87.5
  Odumiranje amputiranog patrljka
  Necrosis trunculi amputati
 • T87.6
  Druge neoznačene komplikacije amputiranog patrljka
  Complicationes trunculi amputati aliae, non specificatae
 • T88
  Druge komplikacije hirurške i medicinske nege
  Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae
 • T88.0
  Infekcija posle imunizacije
  Infectio post immunisationem
 • T88.1
  Druge komplikacije posle imunizacije
  Complicationes post immunisationem aliae
 • T88.2
  Šok uzrokovan anestezijom
  Afflictus (shock) propter anaesthesiam
 • T88.3
  Teška hipertermija uzrokovana anestezijom
  Hyperthermia maligna propteranaesthesiam
 • T88.4
  Neuspela ili teška intubacija
  Intubatio inefficax sive gravis
 • T88.5
  Druge komplikacije uzrokovane anestezijom
  Complicationes propter anaesthesiam, aliae
 • T88.6
  Anafilaktički šok uzrokovan nepovoljnim dejstvom pravilno primenjenog leka ili preparata
  Afflicutus(shock)anaphylacticus propter effectum remedii sive medicamenti correcti exac.applic.adve.
 • T88.7
  Neoznačeno nepovoljno dejstvo leka ili preparata
  Effectus remedii sive medicamenti adversus, non specificatus
 • T88.8
  Druge označene komplikacije hirurške i medicinske nege
  Complicationes curae chirurgicae et medicalis aliae, specificatae
 • T88.9
  Komplikacija hirurške i medicinske nege, neoznačena
  Complicatio curae chirurgicae et medicalis, non specificata
 • T90
  Posledice povrede glave
  Sequelae laesionum traumaticarum capitis
 • T90.0
  Posledice površinske povrede glave
  Sequelae laesionis traumaticae capitis, superficiales
 • T90.1
  Posledice otvorene rane glave
  Sequelae vulneris aperti capitis
 • T90.2
  Posledice preloma kostiju lobanje i lica
  Sequelae fracturae ossium cranii et faciei
 • T90.3
  Posledice povrede lobanjskih živaca
  Sequelae laesionis traumaticae nervorum cranii
 • T90.4
  Posledice povrede oka i duplje oka
  Sequelae laesionis traumaticae oculi et orbitae
 • T90.5
  Posledice povrede unutar lobanje
  Sequelae laesionis traumaticae intracranialis
 • T90.8
  Posledice drugih označenih povreda glave
  Sequelae laesionum traumaticarum capitis aliarum specificatarum
 • T90.9
  Posledice neoznačene povrede glave
  Sequelae laesionis traumaticae capitis, non specificatae
 • T91
  Posledice povreda vrata i trupa
  Sequelae leasionum traumaticarum colli et trunci
 • T91.0
  Posledice površinske povrede i otvorene povrede vrata i trupa
  Sequelae laesionis traumaticae superficialis et vulneris aperti colli et trunci
 • T91.1
  Posledice preloma kičme
  Sequelae fracturae columnae vertebralis
 • T91.2
  Posledice drugih preloma grudnog koša i karlice
  Sequelae fracturarum thoracis et pelvis aliarum
 • T91.3
  Posledice povrede kičmene moždine
  Sequelae laesionis traumaticae medullae spinalis
 • T91.4
  Posledice povrede organa grudnog koša
  Sequelae laesionis traumaticae organorum thoracis
 • T91.5
  Posledice povrede organa trbuha i karlice
  Sequelae laesionis traumaticae organorum abdominis et pelvis
 • T91.8
  Posledice drugih neoznačenih povreda vrata i trupa
  Sequelae laesionum traumaticae colli et trunci aliarum specificatarum
 • T91.9
  Posledice neoznačene povrede vrata i trupa
  Sequelae laesionis traumaticae colli et trunci, non specificatae
 • T92
  Posledice povrede ruku
  Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris
 • T92.0
  Posledice otvorene rane ruku
  Sequelae vulneris aperti extremitatis superioris
 • T92.1
  Posledice preloma ruku
  Sequelae fracturae extremitatis superioris
 • T92.2
  Posledice preloma ručja i šaka
  Sequelae fracturae carpi et manus
 • T92.3
  Posledice iščašenja, uganuća i istegnuća ruku
  Sequelae luxationis,distorsionis et distensionis extremitatis superioris
 • T92.4
  Posledice povrede živca ruke
  Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis superioris
 • T92.5
  Posledice povrede mišića i tetive ruke
  Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis superioris
 • T92.6
  Posledice zdrobljavanja i odsecanja ruke
  Sequelae conquassationis et amputationis extremitatis superioris
 • T92.8
  Posledice drugih označenih povreda ruke
  Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis superioris aliarum specificatarum
 • T92.9
  Posledice neoznačene povrede ruke
  Sequelae laesionis traumaticae extremitatis superioris non specificatae
 • T93
  Posledice povrede noge
  Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris
 • T93.0
  Posledice otvorene rane noge
  Sequelae vulneris aperti extremitatis inferioris
 • T93.1
  Posledice preloma butnjače
  Sequelae fracturae femoris
 • T93.2
  Posledice drugih preloma noge
  Sequelae fracturarum extremitatis inferioris aliarum
 • T93.3
  Posledice iščašenja,uganuća i istegnuća noge
  Sequelae luxationis,distorsionis et distensionis extremitatis inferioris
 • T93.4
  Posledice povrede živca noge
  Sequelae laesionis traumaticae nervi extremitatis inferioris
 • T93.5
  Posledice povrede mišića i tetive noge
  Sequelae laesionis traumaticae musculi et tendinis extremitatis inferioris
 • T93.6
  Posledice povrede uzrokovane zdrobljavanjem i odsecanjem noge
  Sequelae laesionis traumaticae conquassatione et amputationis extremitatis inferioris
 • T93.8
  Posledice drugih označenih povreda noge
  Sequelae laesionum traumaticarum extremitatis inferioris aliarum specificatarum
 • T93.9
  Posledice neoznačene povrede noge
  Sequelae laesionis traumaticae extremitatis inferioris non specificatae
 • T94
  Posledice povreda u više neoznačenih predela tela
  Sequelae laesionum traumaticarum regionem corporis multiplicium, non specificatarum
 • T94.0
  Posledice povreda više predela tela
  Sequelae laesionum traumaticarum regionem corporis multiplicium
 • T94.1
  Posledice povrede neoznačenih predela tela
  Sequelae laesionum traumaticarum regionum corporis non specificatarum
 • T95
  Posledice opekotine,razjeda i promrzline
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis
 • T95.0
  Posledice opekotine, razjeda i promrzline glave i vrata
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis capitis et colli
 • T95.1
  Posledice opekotine, razjeda i promrzline trupa
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis trunci
 • T95.2
  Posledice opekotine, razjeda i promrzline ruke
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis extremitatis superioris
 • T95.3
  Polsedice opekotine, razjeda i promrzline noge
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis extremitatis inferioris
 • T95.4
  Posledice opekotine i razjeda klasifikovane samo na osnovu obima zahvaćene površine tela
  Sequelae combustionis et corrosionis secundum amplitudinem superficiei corporis comprehensae classif
 • T95.8
  Posledice druge označene opekotine, razjeda i promrzline
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis alterius specificatae
 • T95.9
  Posledice neoznačene opekotine, razjeda i promrzline
  Sequelae combustionis,corrosionis et congelationis non specificatae
 • T96
  Posledice trovanja lekovima, preparatima i biološkim supstancama
  Sequelae intoxicationis remediis medicamentis et substantiis biologicis
 • T97
  Posledice toksičkih dejstava uglavnom nemedicinskih supstanci
  Sequelae effectuum toxicorum substantiarum, capitulatim, non medicinalibus
 • T98
  Posledice drugih i neoznačenih dejstava spoljašnjih faktora
  Sequelae effectuum agentium externorum, aliorum et non specificatorum

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'