Grupa Povrede glave (S00-S09)


 • Šifra
  Naziv
 • S00
  Površinska povreda glave
  Laesio traumatica capitis,superficialis
 • S00.0
  Površinska povreda poglavine
  Laesio traumatica capillitii,superficialis
 • S00.1
  Kontuzija kapka oka i okoline oka
  Contusio palpebrae et periocularis
 • S00.2
  Druge površinske povrede kapka oka i okoline oka
  Laesiones traumaticae palpebrae et perioculares,superficiales aliae
 • S00.3
  Površinska povreda nosa
  Laesio traumatica nasi,superficialis
 • S00.4
  Površinska povreda uva
  Laesio traumatica auris,superficialis
 • S00.5
  Površinska povreda usne i usta
  Laesio traumatica labii et cavitatis oris,superficialis
 • S00.7
  Višestruke površinske povrede glave
  Laesiones traumaticae capitis superficiales multiplices
 • S00.8
  Površinska povreda drugih delova glave
  Laesio traumatica partium capitis aliarum,superficialis
 • S00.9
  Površinska povreda neoznačenih delova glave
  Laesio traumatica capitis superficialis,partium non specificatarum
 • S01
  Otvorena rana glave
  Vulnus apertum capitis
 • S01.0
  Otvorena rana poglavine
  Vulnus apertum capillitii
 • S01.1
  Otvorena rana kapka oka i okoline oka
  Vulnus apertum palpebrae et perioculare
 • S01.2
  Otvorena rana nosa
  Vulnus apertum nasi
 • S01.3
  Otvorena rana uva
  Vulnus apertum auris
 • S01.4
  Otvorena rana obraza i predela zgloba gornje vilice
  Vulnus apertum buccae et regionis temporomandibularis
 • S01.5
  Otvorena rana usne i usta
  Vulnus apertum labii et cavitatis oris
 • S01.7
  Višestruke otvorene rane glave
  Vulnera aperta capitis multiplicia
 • S01.8
  Otvorena rana drugih delova glave
  Vulnus apertum capitis(aliarum)partium
 • S01.9
  Otvorena rana neoznačenih delova glave
  Vulnus apertum capitis non specificatarum partium
 • S02
  Prelom lobanje i prelom kostiju lica
  Fractura cranii et fractura ossium faciei
 • S02.0
  Prelom krova lobanje
  Fractura calvarii
 • S02.1
  Prelom baze lobanje
  Fractura basis cranii
 • S02.2
  Prelom kostiju nosa
  Fractura ossium nasalium
 • S02.3
  Prelom poda duplje oka
  Fractura orbitae,pars inferior
 • S02.4
  Prelom jagodice i prelom kosti gornje vilice
  Fractura ossis zygomatici et fractura ossis maxillaris
 • S02.5
  Prelom zuba
  Fractura dentis
 • S02.6
  Prelom donje vilice
  Fractura mandibulae
 • S02.7
  Višestruki prelom lobanje i prelom kosti lica
  Fractura cranii et fractura ossis faciei multiplex
 • S02.8
  Prelom lobanje i prelom drugih kostiju lica
  Fracturae cranii et fractura ossium faciei aliorum
 • S02.9
  Prelom neoznačenih delova kostiju lobanje i prelom kostiju lica
  Fractura partium ossium cranii et fractura ossium faciei non specificatarum
 • S03
  Iščašenje,uganuće i istegnuće zglobova i veza glave
  Luxatio,distorsio et distensio articulorum et ligamentorum capitis
 • S03.0
  Iščašenje donje vilice
  Luxatio mandibulae
 • S03.1
  Iščašenje hrskavice pregrade nosa
  Luxatio cartilaginis septi nasi
 • S03.2
  Iščašenje zuba
  Luxatio denti
 • S03.3
  Iščašenje ostalih neoznačenih delova glave
  Luxatio partium capitis aliarum,non specificatarum
 • S03.4
  Uganuće i istegnuće donje vilice
  Distorsio et distensio mandibulae
 • S03.5
  Uganuće i istegnuće zglobova i veza drugih neoznačenih delova glave
  Distorsio et distensio articulorum et ligamentorum partium capitis aliarum,non specificatarum
 • S04
  Povrede živaca lobanje
  Laesions traumaticae nervorum cranialium
 • S04.0
  Povreda vidnog živca i optičkog puta
  Laesio traumatica nervi optici et tractus optici
 • S04.1
  Povreda živca pokretača oka
  Laesio traumatica nervi oculomotorii
 • S04.2
  Povreda živca podizača kapka
  Laesio traumatica nervi trochlearis
 • S04.3
  Povreda trokrakog živca
  Laesio traumatica nervi trigemini
 • S04.4
  Povreda živca odmicača
  Laesio traumatica nervi abducentis
 • S04.5
  Povreda živca lica
  Laesio traumatica nervi facialis
 • S04.6
  Povreda živca za sluh
  Laesio traumatica nervi acustici
 • S04.7
  Povreda pomoćnog živca lobanje
  Laesio traumatica nervi accessorii
 • S04.8
  Povreda drugih živaca lobanje
  Laesio traumatica nervorum cranialium aliorum
 • S04.9
  Povreda živca lobanje,neoznačena
  Laesio traumatica nervi cranialis,non specificata
 • S05
  Povreda oka i duplje oka
  Laesio traumatica oculi et orbitae
 • S05.0
  Povreda vežnjače i oderotina rožnjače bez stranog tela
  Laesio traumatica conjuctivae et abrasio corneae sine corpore alieno
 • S05.1
  Nagnječenje jabučice oka i tkiva duplje oka
  Contusio bulbi oculi et textum orbitae
 • S05.2
  Razderotina i rascep oka sa ispadom ili gubitkom tkiva u oku
  Laceratio et ruptura oculi cum prolapsu sive amissione textus intraocularis
 • S05.3
  Razderotina oka bez ispada ili gubitka tkiva u oku
  Laceratio oculi sine prolapsu sive amissione textus intraocularis
 • S05.4
  Prodorna rana duplje oka sa stranim telom ili bez stranog tela
  Vulnus penetrans orbitae cum sive sine corpore alieno
 • S05.5
  Prodorna rana jabučice oka sa stranim telom
  Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno
 • S05.6
  Prodorna rana jabučice oka bez stranog tela
  Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno
 • S05.7
  Istrgnuće oka
  Avulsio oculi
 • S05.8
  Druge povrede oka i duplje oka
  Traumata oculi et orbitae alia
 • S05.9
  Povreda oka i duplje oka,neoznačena
  Laesio traumatica oculi et orbitae,non specificata
 • S06
  Povreda unutar lobanje
  Laesio traumatica intracranialis
 • S06.0
  Potres mozga
  Commotio cerebri
 • S06.1
  Otok mozga uzrokovan povredom
  Oedema cerebri traumaticum
 • S06.2
  Rasprostranjena povreda mozga
  Laesio traumatica cerebri diffusa
 • S06.3
  Lokalna povreda mozga
  Laesio traumatica cerebri focalis
 • S06.4
  Krvarenje nad tvrdom moždanicom
  Haemorrhagia epiduralis
 • S06.5
  Krvarenje ispod tvrde moždanice uzrokovano povredom
  Haemorrhagia subduralis traumatica
 • S06.6
  Krvarenje ispod mrežaste moždanice uzrokovano povredom
  Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica
 • S06.7
  Povreda unutar lobanje sa produženom komom
  Laesio traumatica cum comate prolongato intracranialis
 • S06.8
  Druge povrede unutar lobanje
  Laesiones traumaticae intracraniales aliae
 • S06.9
  Povreda unutar lobanje,neoznačena
  Laesio traumatica intracranialis,non specificata
 • S07
  Povrede glave uzrokovana zdrobljavanjem-kraš
  Conquassatio capitis
 • S07.0
  Povreda lica uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio faciei
 • S07.1
  Povreda lobanje uzrok.zdrobljavanjem
  Conquassatio cranii
 • S07.8
  Druga povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem
  Conquassatio capitis alia
 • S07.9
  Povreda glave uzrokovana zdrobljavanjem,neoznačena
  Conquassatio capitis,non specificata
 • S08
  Odsecanje dela glave
  Amputatio traumatica partis capitis
 • S08.0
  Otkinuće poglavine
  Avulsio capillitii
 • S08.1
  Odsecanje uva
  Amputatio traumatica auris
 • S08.8
  Odsecanje drugih delova glave
  Amputatio traumatica partium capitis aliarum
 • S08.9
  Odsecanje neoznačenog dela glave
  Amputatio traumatica partis capitis non specificatae
 • S09
  Druge neoznačene povrede glave
  Laesiones traumaticae capitis aliae,non specificatae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'