Grupa Abnormalni nalazi urina, bez dijagnoze (R80-R82)


 • Šifra
  Naziv
 • R80
  Belančevine u mokraći
  Proteinuria isolata
 • R81
  Šećer u mokraći
  Glycosuria
 • R82
  Druga nenormalnost mokraće
  Urina abnormalis alia

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'